Economic

APAVIL SA – anunţ privind scoaterea la concurs a 3 posturi de instalator în cadrul Serviciului Control Clienţi

Concursul constă în susţinerea interviului şi a probei practice de verificare a aptitudinilor şi cunoştinţelor profesionale în meseria de instalator. Probele se vor desfăşura în cadrul Sectorului Reţele Apă din Rm. Vâlcea, str. Popa Şapcă nr. 2 şi la lucrările în desfăşurare, în data de 26.06.2023 ora 10.00.

Data limită până la care candidaţii pot depune actele pentru dosarul de concurs este 19.06.2023 ora 15.00, la Registratura societăţii APAVIL S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informaţii privind condiţiile generale, condiţiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfăşurarea concursului şi calendarul concursului se pot obţine accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare şi Arhivă, telefon 0350 802 161, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30 şi vineri între orele 07.00 – 13.00.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...