Actualitate

APAVIL SA – Anunţ privind scoaterea la concurs a unui post de Încasator – Cititor în cadrul Serviciului Citire Încasare – zona Rm. Vâlcea

Concursul constă în probă scrisă şi interviu care se vor desfăşura la sediul Apavil S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5.

Concursul se va desfăşura în trei etape succesive, după cum urmează:
- selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 09.08.2021, ora 15.00 ;
- proba scrisă se va susţine în data de 16.08.2021, ora 09.00;
- interviul va avea loc în data de 20.08.2021, ora 09.00 .

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 06.08.2021, ora 13.00, la Registratura societăţii APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informaţii privind condiţiile generale, condiţiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfăşurarea concursului şi calendarul concursului se pot obţine accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare şi Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30 şi vineri între orele 07.00 – 13.00.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...