Actualitate

APAVIL SA – Anunţ privind scoaterea la concurs a postului vacant de lăcătuş mecanic în cadrul Sectorului Staţie de Epurare Ape Uzate, Centru Exploatare Rm. Vâlcea

Concursul constă în susţinerea probei practice şi a interviului pentru verificarea aptitudinilor şi cunoştinţelor profesionale în meseria pentru care candidaţii deţin calificare şi se va desfăşura în cadrul Sectorului Reţele Apă, situat în Rm. Vâlcea, str. Popa Şapcă nr.4., în data de 23.05.2024, ora 12.00.

Data limită până la care candidaţii pot depune actele pentru dosarul de concurs este 16.05.2024 ora 15.00, la Registratura societăţii APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informaţii privind condiţiile generale, condiţiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfăşurarea concursului şi calendarul concursului se pot obţine accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare şi Arhivă, telefon 0350 802 161, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30 şi vineri între orele 07.00 – 13.00.


 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...