Inedit

Comuna lui Mihai Viteazu (Drăgoeşti) devine prima localitate vâlceană cu specific în turismul piscicol

Vâlcea este cunoscut ca fiind judeţul necropolelor domneşti, aici existând trei mănăstiri de tezaur, desemnate de mari domnitori ai Ţării Româneşti pentru a le fi mormânt. Însă mai există o a patra biserică, legată nu de sfârşitul, ci de începutul vieţii unui alt mare domnitor, Mihai Viteazu. Chiar dacă teoria este controversată, există indicii că la Drăgoeşti ar avea adevăratele origini domnitorul primei uniri. Biserica Sfinţii Trei Ierarhi a fost recent reabilitată pe un grant european, Primăria comunei reuşind să argumenteze prin documente că este nu numai locul de botez al marelui domnitor dar şi locul de naştere al domnitorului primei uniri.

Vorbim de Biserica Sfinţii Trei Ierarhi din Drăgoeşti, unde, după anumiţi istorici, ar fi adevăratele origini ale lui Mihai Viteazul, unde acesta ar fi fost botezat.

Povestea începe pe malul stâng al râului Olt, la limita dintre Subcarpaţi şi dealurile viilor. Comuna Drăgoeşti, aşezată pe malul stâng al Oltului, este “localitatea boierilor”, cum o cunosc istoricii vâlceni, de aici începând podgoriile, în jos, spre Drăgăşani, iar în sus, pădurile, spre munte.

Aici începe povestea pe care istorici cum ar fi E.M. Kreţzulescu o certifică la Arhivele Naţionale şi chiar documente aflate în custodia Râmnicului o confirmă. Şi anume faptul că Mihai Viteazu s-a născut la Drăgoeşti, după care este dus în secret, adică după botezul de aici, de la biserică, la Târgul de Floci. Oricum, în legătură cu originea marelui voievod sunt şi acum multe neclarităţi, unele izvoare spun că, de fapt, nu este fiul lui Pătraşcu, ci al unui grec, alte izvoare îl certifică pe Mihai ca fiind fiul lui Pătraşcu Vodă şi al Teodorei. Cei mai mulţi însă merg spre varianta că Mihai este fiul lui Pătraşcu Vodă

Istoricii vâlceni vin să argumenteze, la rândul lor, acest aspect, că locul de naştere al lui Mihai Viteazu este în Drăgoeştii Vâlcii, bazându-se nu doar pe datele episcopului Râmnicului de la sfârşitul veacului al XIX-lea, Ghenadie Enăceanu, dar şi pe faptul că toate rudele lui Mihai sunt înmormântate la Vâlcea.

“Nici cei din Ialomiţa nu au dovezi clare că Mihai s-ar fi născut în Târgul de Floci, dar la Vâlcea există câteva repere care nu pot fi ignorate. De exemplu, la Proieni există biserica unde sunt documente că Mihai s-a căsătorit cu doamna Stanca. Doamna Stanca a murit de ciumă în 1603, iar mormântul ei este la Arhiepiscopia Râmnicului. Mama lui Mihai, Teodora, este înmormântată la Mănăstirea Cozia, după ce a murit în anul 1605. Iar faptul că Pătraşcu Vodă a stat un an la Râmnic, anul de dinaintea morţii, toate vin ca argumente să susţină teoria că Mihai s-a născut la Drăgoeşti. În acest sens vine ca un ultim argument faptul că Mihai Viteazu a terminat de construit biserica Cuvioasa Paraschieva din Râmnicu Vâlcea, biserică începută de Pătraşcu Vodă, iar în actele acestei biserici menţionează faptul că a terminat “zidirea tatălui său”.

Un film despre naşterea şi botezul domnitorului român Mihai Viteazul, simbol al unirii, puterii şi credinţei, care în calitatea sa de principe al Ardealului a instituit în Alba Iulia o Mitropolie Ortodoxă, s-a filmat în aceste zile în mai multe locaţii din judeţul Vâlcea.

După o idee şi un scenariu de Mihaela Mihai, filmul prezintă povestea unui vis împlinit, al domnitorului român, despre care s-a scris că a fost născut şi botezat în localitatea Drăgoeşti.

Pe de altă parte, treptat Drăgoeştiul devine şi prima localitate vâlceană unde apare turismul piscicol. În afara investiţiilor publice într-o piaţă de peşte, primăria are în proiect amenajarea unui complex de agrement. Şi investitorii privaţi au demarat mici afaceri în acest domeniu, cum ar fi lacul cu cabană, o zonă cu specific agro-turistic.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...