Economic

Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil S.A. - Centrul exploatare Râmnicu Vâlcea, în perioada 1 – 5 iulie 2024

APAVIL S.A. a desfăşurat şi în perioada 1 – 5 iulie 2024 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea şi localităţile limitrofe, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Dimitrie Drăghicescu nr 10, Buda nr. 11 şi nr. 69, Zăvoieni nr. 48 şi Venus nr. 16.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea iniţială a terenului deteriorat în urma intervenţiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile: Venus, Rapsodiei, Bl.I4, Ghioceilor nr. 62 şi Izlazului.

POMPE CURĂŢATE. S-au curăţat manual şi mecanizat staţiile de pompare din zonele: bd. Dem Rădulescu, Vlădeşti, Dăeşti, Budeşti, Str. Morilor, Râureni, Copăcelu, Căzăneşti, Ocnele Mari, Lespezi.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- Au fost curăţate, desfundate şi vidanjate staţiile de pompare: Vlădeşti – SP2; Dăeşti – SP 2, SP 3, SP 5, SP 9 şi SP 11; Budeşti – SP 14; Bujoreni – SP 4 – desfundat pompele 1 şi 2; Goranu – SP 5 şi SP 6, unde au fost resetate pompele;
- S-a intervenit pe str. Rapsodiei, Bl. D1/3 unde s-a înlocuit un racord de canalizare rupt;
- Au fost sudate capacele căminelor de canalizare pe str. Matei Basarab şi str. Sacerdoţeanu;
- S-a asigurat asistenţă tehnică la adresele: strada Intrarea Grigore Râmniceanu nr. 6, strada Ghioceilor nr. 1B şi nr. 56 A;
- S-au efectuat lucrări de igienizare a perimetrului de protecţie sanitară - Rezervor Copăcelu şi parţial Rezervor Feţeni.

REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curăţarea şi spălarea mecanizată a reţelelor de canalizare menajeră şi a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Cerna – toată zonă – vidanjare zilnică; Colonie Nuci - str. Spicului nr. 8; str. Rapsodiei - Bl. D1/3, sc. A, Bl. R3; str. Bujoreni, blocurile Rovimet; Aleea Gladiolelor nr.1, Bl. C 25, sc. A si B, Bl. C 18, sc. H, Bl. C20, sc. A şi B; str. Nicolae Iorga - Bl. A26, sc. C şi D; str. Dacia - Bl.86, sc. A şi B; str. Viilor - intersecţie, str. Inăteşti; str. Luceafărului, Bl. A18, sc. F, G şi H; str. Calea lui Traian- Supeco, Bl. 7, sc. C şi D, Bl. D2, sc. B; str. Henri Coandă, Bl. P4, sc. D; str. Vergiliu nr. 2 şi nr. 5; str. Ferdinand nr.58; Ostroveni – Aleea Bradului - Bl. C1, sc. A şi B.

66 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 66 apometre, dintre care 50 verificate şi înlocuite şi 16 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 19 lucrări de intervenţie la contoarele de apă rece montate în reţea şi au fost întocmite 18 avize tehnice şi 6 avize de amplasament.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...