Economic

APAVIL SA – Anunţ privind scoaterea la concurs a unui post de lăcătuş mecanic în cadrul Sectorului Horezu, Centrul Exploatare Vest

Concursul constă în susţinerea probei practice şi a interviului pentru verificarea aptitudinilor şi cunoştinţelor profesionale pentru meseria de lăcătuş mecanic şi se va desfăşura în cadrul Sectorului Reţele Apă, situat în Rm. Vâlcea, str. Popa Şapcă nr.4, în data de 29.05.2024, ora 10.00.

Data limită până la care candidaţii pot depune actele pentru dosarul de concurs este 22.05.2024 ora 15.00, la Registratura societăţii APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informaţii privind condiţiile generale, condiţiile specifice, dosarul de concurs, desfăşurarea concursului şi calendarul concursului se pot obţine accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare şi Arhivă, telefon 0350 802 161, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30 şi vineri între orele 07.00 – 13.00.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...