Economic

nr. 21 din 15.01.2024

CONVOCATOR

OBŞTEA MOŞNENILOR CÂINENII MARI, cu sediul în satul Câinenii Mari, comuna Câineni, judeţul Vâlcea, RO 15003245, cu personalitate juridică redobândită prin sentinţa civilă nr. 394 din 23 martie 2000 pronunţată de Judecătoria Brezoi în dosarul 466/2000, conform statutului autentificat sub nr. 396 din 16 martie 2000 de BNP Gresoiu Dumitru, înregistrată sub nr. 44/2000 în Registrul Special al Judecătoriei Brezoi, reprezentată de preşedinte Teodosescu Dan Marian, calitate justificată conform certificatului nr. 240/198/2015 emis de Judecătoria Brezoi, convoacă, potrivit art. 19 şi 20 din Statut

ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ cu următoarea ordine de zi:

1. raport cu privire la activitatea Obştii Moşnenilor Câinenii Mari în anul 2023;
2. aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024;
3. modificarea statutului autentificat sub nr. 396 din 16 martie 2000 de BNP Gresoiu Dumitru;
4. stabilirea taxei pentru arendarea păşunilor alpine ale Obştii Moşnenilor Câinenii Mari, conform art. 15 şi art. 27 din Statutul autentificat sub nr. 396 din 16 martie 2000 de BNP Gresoiu Dumitru;
5. alegerea consiliului de administraţie şi a supleanţilor;
6. alegerea comisiei de cenzori;
7. discuţii cu privire la achiziţionarea unui sediu pentru Obştea Moşnenilor Câinenii Mari;
8. diverse măsuri organizatorice.

Şedinţa de adunare generală ordinară va fi organizată în satul Câinenii Mari, comuna Câinenii Mari, judeţul Vâlcea pentru data de 28 ianuarie 2024, la ora 14, la Căminul Cultural din Câinenii Mari.

Dacă la 28 ianuarie 2024 nu se întruneşte cvorumul statutar de cel puţin jumătate din drepturile aflate în coproprietate, adunarea se va ţine fără altă convocare la 4 februarie 2024, la aceeaşi oră şi locaţie, cu aceeaşi ordine de zi, putând lucra valabil cu oricâţi proprietari devălmaşi vor fi prezenţi.

Obştea Moşnenilor Câinenii Mari
Preşedinte
Teodosescu Dan Marian

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...