Economic

APAVIL SA – Anunţ privind scoaterea la concurs 2 posturi în cadrul Sectorului Drăgăşani

APAVIL SA – Anunţ privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi în cadrul Sectorului Drăgăşani:
- 1 post instalator
- 1 post sudor

Pentru postul de instalator, concursul constă în susţinerea probei practice şi interviului de verificare a aptitudinilor şi cunoştinţelor profesionale în meseria de instalator.

Pentru postul de sudor concursul constă în susţinerea probei practice de verificare a aptitudinilor şi cunoştinţelor profesionale în meseria de sudor.

Probele se vor susţine în data de 14.02.2023, ora 09.00 şi se vor desfăşura în cadrul Sectorului Reţele Apă situat în Râmnicu Vâlcea, str. Popa Şapcă nr.4.

Data limită până la care candidaţii pot depune actele pentru dosarul de concurs este 07.02.2023 ora 15.00, la Registratura societăţii APAVIL S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informaţii privind condiţiile generale, condiţiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfăşurarea concursului şi calendarul concursului se pot obţine accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare şi Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30 şi vineri între orele 07.00 – 13.00.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...