Sub Lupă

Mitropolitul Irineu şi Arhiepiscopul Varsanufie, acuzaţi tot mai dur că îndepărtează Mănăstirea Frăsinei de credincioşi şi transformă Biserica de jos în simplu vad comercial

Nori negri s-au abătut asupra Mănăstirii Frăsinei de aproximativ o lună şi negura continuă să se înteţească pe măsură ce înaintăm în postul Naşterii Domnului.

Mai întâi, a fost “convins” stareţul, părintele arhimandrit Ioanichie Popescu, să se retragă din funcţie, apoi, prin votul obştii (vot acuzat dur că a fost contrafăcut chiar în prezenţa Mitropolitului Olteniei, ÎPS Irineu Popa), a fost înscăunat un nou stareţ, protosinghelul Onisifor Petrescu.

Rând pe rând, până acum, cam toate temerile şi chiar acuzaţiile credincioşilor s-au confirmat. Secondat de Arhiepiscopul Râmnicului, ÎPS Varsanufie Gogescu, Mitropolitul Olteniei (originar din satul Spinu, comuna vâlceană Perişani, intrat frate la Frăsinei în 1974 şi tuns în călugărie tot aici, 11 ani mai târziu, după ce şi-a desăvârşit şi studiile superioare) transformă pas cu pas sfântul lăcaş, singurul de rit athonit din România, liber să se ocârmuiască încă de când a fost, practic, rectitorit de Sfântul Calinic de la Cernica, într-o nouă sursă de venituri consistente pentru ocârmuitorii locali şi regionali ai Bisericii Ortodoxe Române.

Miza vădit comercială este dată mai ales de schimbarea orânduielii seculare şi la Biserica din vale (sau Biserica de jos), acolo unde se opreau miile de credincioase venite din toată ţara să se spovedească şi să asiste la slujbele oficiate de preoţii călugări de la sfântul lăcaş. A fost adus preoţi de mir, unul ar fi Costea Negrea, nepot al înaltului ierarh, de la Jiblea, (reclamat, alături de soţie, că au bruscat o măicuţă de la Mănăstirea Ostrov) care şi-a intrat rapid în rol, iar altul Daniel Deaconu, adus de la Mălaia, tot cu soţia, educatoare de profesie. Ba, soţia primului menţionat şi-a făcut chiar agresiv simţită prezenţa, cel puţin verbal, la slujba de acum câteva zile, dacă e să ne luăm după ce ne relatează numeroşi martori de la faţa locului.

Preoţii călugări de la mănăstire se pare că nu mai au voie să coboare, să spovedească şi să slujească, deşi, acum două săptămâni, unii colaboratori apropiaţi ai Arhiepiscopului Râmnicului susţineau că s-ar fi ajuns totuşi la o formulă de compromis, cu zile stabilite clar în care au voie să coboare prea cuvioşii.

Mai mult, deşi tot călugării pregăteau masa pentru credincioşi, mai nou ea va asigurată, prin contract de catering, de o firmă din Călimăneşti. Deja primele porţii au fost servite marţi, 22 noiembrie. E o afacere de aproximativ minim cinci – şase mii de lei (doar) pe fiecare zi de slujbă, adică peste 30.000 de lei lunar, în funcţie şi de câţi participanţi sunt, pentru firma amintită, în condiţiile în care curentul costă lunar mănăstirea aproximativ 40.000.

Tot în sarcina mănăstirii intră şi achitarea salariului preotului, deşi apar tot mai multe mărturii de la credincioşi, publicate mai ales pe reţelele de socializare, că s-ar fi înfiinţat colecte de bani pentru te miri ce, care vor intra în cutumă. În condiţiile în care călugării nu cereau niciodată bani.

Biserica de jos e ridicată tot de sfinţii călugări. Acum sunt alungaţi din ea

Biserica din vale s-a construit în urmă cu mai bine de 70 de ani tot de sfinţii călugări. “După război. Prin ’44. Aici era o cruce şi stâlpul Sfântului Calinic – piatra pe care a scris legământul – şi Părintele Pahomie (...) i s-a făcut milă de un om care avea o copilă care era surdă, mută şi paralizată. Şi a zis el către alţi părinţi să i facă masluri fetei, ca să-l ajute pe omul acela. Şi veneau la crucea aceea, la stâlpul Sfântului Calinic, şi i făceau Maslul. Voia Părintele Pahomie să-i facă patruzeci de masluri, dar la al cincisprezecelea, dintr o dată, fata a zvâcnit în braţele mamei, s-a dat jos şi a şi strigat! (...) Aşa a fost. I-a dispărut şi paralizia şi n-a mai fost oloagă fata de atunci! (Reporter: Deci de la vindecarea asta s au gândit părinţii să facă biserică aici, jos, nu?) Da. După aceea a început să vină lumea pentru masluri şi vindecări şi părinţii s au gândit să ridice aici, lângă blestemul Sfântului Calinic, o biserică şi un aşezământ unde să poată înnopta şi femeile”
Avva Ioanichie de la Frăsinei | Lumea Credinţei (lumeacredintei.com)
https://lumeacredintei.com/reviste/lumea-monahilor/lumea-monahilor-nr-98-august-2015/avva-ioanichie-de-la-frasinei/

Comunicat semnat cvasianonim pe site-ul Arhiepiscopiei Râmnicului

“14 noiembrie. Mănăstirea Frăsinei păstrează cu sfinţenie rânduiala Sfântului Ierarh Calinic

Urmare recentelor apariţii tendenţioase şi lipsite de adevăr din mediul on-line, referitor la programul duhovnicesc şi liturgic al Sfintei Mănăstiri Frăsinei, noi, Consiliul Duhovnicesc al cinstitului aşezământ monahal, facem următoarele precizări:

1. Rânduiala liturgică şi duhovniceasca a Sfintei Mănăstirii Frăsinei, după cum se cunoaşte de către toţi credincioşii Bisericii noastre, este stabilită şi aşezată de Sfântul Ierarh Calinic, după Tipiconul Sfântului Munte Athos. Sfântul Calinic, după ce a ctitorit Mănăstirea noastră şi a statornicit călugărilor rânduiala de viaţă duhovnicească, a stabilit, sub pedeapsa blestemului, ca în Sfânta Mănăstire să nu intre niciodată partea femeiască. Acest legământ a fost pus, nu ca şi când Sfântul ar fi avut ceva împotriva femeilor, ci ca monahii din Lavra Frăsineiului să se nevoiască stăruitor în virtuţile privegherii, postului, ascultării şi rugăciunii.

2. Pentru bunul mers al Mănăstirii noastre, Obştea monahală este condusă de Stareţul ei, ales de către părinţii şi fraţii mănăstirii, în urma retragerii părintelui arhimandrit Ioanichie Popescu şi confirmat de Arhiepiscopul locului, Înaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie. Înaltpreasfinţia Sa a emis în acest sens decizia de recunoaştere şi a instalat pe noul stareţ, în persoana preacuviosului părinte Protosinghel Onisifor Petrescu. După instalare, potrivit Sfintelor Canoane, Rânduielilor Bisericeşti şi Regulei Sfântului Calinic, toţi fraţii, monahii şi preoţii mănăstirii sunt datori şi au obligaţia să-i acorde respect şi ascultare necondiţionată.

3. Faţă de aşezământul de jos, stareţul Sfintei Mănăstiri Frăsinei se îngrijeşte potrivit rânduielilor stabilite de asemenea de Sfântul Ierarh Calinic. Astfel, în legătură cu administrarea spaţiilor de cazare şi îngrijirea bisericii de jos, accesibilă prin iconomie şi femeilor, părintele stareţ împreună cu părinţii din Consiliul Duhovnicesc au rânduit doi părinţi, în persoana arhimandriţilor Ioanichie Popescu, fostul stareţ al Mănăstirii Frasinei, şi Ioachim Popa, duhovnici iscusiţi şi foarte cunoscuţi, să spovedească şi să îndrume duhovniceşte pe femeile care vin aici pentru sufletele lor. Aşadar, în continuare, la aşezământul şi biserica din vale pot veni femeile credincioase care pot primi binecuvântare şi folos duhovnicesc. Biserica va fi permanent deschisă în decursul săptămânii, iar de vineri seară şi până duminică seara femeile vor fi primite de un personal special pregătit, cu dragoste şi competenţă. Prin urmare, atât preoţii duhovnici, cât şi ieromonahii slujitori vor coborî la aşezămânul din vale, numai cu aprobarea expresă a stareţului Sfintei Mănăstiri Frăsinei.

4. În consecinţă, prin purtarea de grijă a Maicii Domnului, ocrotitoarea Sfintei Mănăstiri Frăsinei, şi a Sfântului Ierarh Calinic, ctitorul şi părintele nostru duhovnicesc, noi, Obştea monahală, în frunte cu Părintele Stareţ, ţinem cu sfinţenie legământul acestui mare Sfânt Ierarh de a se păstra aici Rânduiala pecetluită cu blestem, neştirbită şi neschimbată, spre folosul, zidirea şi propăşirea autentică a vieţuirii călugăreşti.

Vă îndemnăm, aşadar, pe toţi credincioşii, fraţi şi surori, care aţi răspândit în mediul on-line păreri personale lipsite de adevăr să vă abţineţi de la amestecul în rânduielile noastre călugăreşti, aşezate de Sfântul Ierarh Calinic. Orice acţiune inspirată de duhul lumesc aduce grave prejudicii imaginii Mănăstirii noastre şi aspre mustrări din partea Sfântului nostru ocrotitor.

Acum, când intrăm în Postul Naşterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Vă îndemnăm pe toţi să stăruiţi în rugăciune şi în frica de Dumnezeu, cultivând adevăratul duh al smereniei şi ascultării de mai marii noştri, cum ne învaţă Sfântul Apostol Pavel: „Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa” (Evrei XIII, 7).
Obştea Mănăstirii Frăsinei” - arhiepiscopiaramnicului.ro

Înalt prea sfinţitul a luat biletele de vot şi s-a retras singur, să le numere şi să reflecteze

Despre invocata retragere a părintelui arhimandrit Ioanichie de la conducerea obştii călugăreşti unele surse ale noastre susţin că a fost, de fapt, rodul presiunii făcute de ÎPS Irineu încă din momentul în care a decedat Neonil Ştefan, cel mai longeviv stareţ de mănăstire din România (13 aprilie 2016, la 96 de ani, după aproape 57 de ani de stăreţie, din 1959). în vârstă de 88 de ani, din care “opt ani, cinci luni şi şase zile” i a trăit în temniţele comuniste ca “duşman al orânduirii de clasă”, după cum chiar prea cuviosul a povestit, Avva Ioanichie este ieromonahul care a coborât cel mai des, aproape mereu de câte ori a fost nevoie, de fapt, la “biserica de jos”, ca să se roage pentru păcatele celor ce nu pot urca mai sus, împreună cu minim alţi doi preoţi călugări.

“Am scris toţi pe bilete pe cine să fie noul stareţ după aşa zisa retragere a părintelui nostru arhimandrit. Înalt prea sfinţitul a luat biletele împăturite de noi, le-a băgat nonşalant în buzunar şi a zis că se retrage să le numere şi să reflecteze în altă încăpere. A revenit, părea tulburat, cu rezultatul numărării, prea cuviosul Onisifor”, ne-a declarat o sursă în urmă cu aproximativ trei săptămâni, sursă a cerei identitate o vom ţine sub tăcere, aşa cum i-am promis.

Credincioşii s-au mobilizat, încercând să facă demersuri pe lângă toate forurile conducătoare ale BOR, inclusiv un memoriu cu multe semnături la Patriarhie, pentru respectarea orânduielii seculare de până acum şi nealungarea prea cuvioşilor la care atâtea mii de persoane vin permanent să se spovedească şi să caute îndrumare. Ba, au şi protestat, acum două săptămâni. Vezi video accesând linkul:

https://www.facebook.com/valceainfo/videos/420687016940510

Până acum, nu pare să aibă vreun succes. Ierarhia BOR pare de neclintit precum un stat major de când Întâi Stătător a devenit PF Daniel, care l-a întronizat ulterior pe ÎPS Irineu Mitropolit al Olteniei, care, la rândul său, l-a întronizat Arhiepiscop al Râmnicului pe ÎPS Varsanufie Gogescu.
Aşa stând lucrurile, duminică ne aşteptăm la noi stăruinţe din partea credincioşilor, la slujba de la Biserica de jos, în ciuda chemării jandarmilor (oficial, nu se ştie dacă de chiriarh, dar se ştie sigur că până şi noul stareţ a refuzat aşa ceva). Până atunci, citiţi anunţul făcut de credincioşi, acum câteva zile, pe grupul de Facebook Athosul Românesc – Sf M re Frăsinei:

“ANUNŢ IMPORTANT LEGAT DE BISERICĂ DIN VALE!
Ieri, 22.11.2022 au fost la Frăsinei mitropolitul Irineu şi episcopul Varsanufie pentru a IMPUNE noua rânduială de la Biserică din Vale. Acestea sunt următoarele... consemnate într-un Proces Verbal:

1. Nu mai coboară nici un călugăr în cursul săptămânii care să întâmpine credincioşii, aceştia vor fi întâmpinaţi de un paznic, iar sâmbăta si duminica spovedesc numai pr. Ioanichie şi Ioachim...în rest nu mai coboară alţi preoţi, chiar dacă au ucenici la spovedit şi de ani de zile. Cei care se spovedesc la alţi duhovnici înafară de pr. Ioanichie şi Ioachim... vor fi trimişi la preoţi de mir.

2. Nu se mai cazează decât sâmbăta şi duminica, iar masă nu se va mai pune, ci va veni o firmă de catering sambăta si Duminica... cu pachete.

3. Sf. Maslu + dezlegări... nu se vor mai face în zilele de Vineri. Posibil să îi ardă astfel de rugăciuni...

4. Slujbele de sâmbăta şi duminica vor fi făcute de un preot de mir, iar de cazare se va ocupa preoteasa.

5. Preoţii care nu se supun vor fi caterisiţi, iar călugării transferaţi la alte mânăstiri. Scopul este închiderea Bisericii din Vale sau trecerea sub administrarea lui Varsanufie.
Dacă noi mirenii nu vom pune şi mai mare presiune pe aceşti TRĂDĂTORI, îmi este teamă că vor urma astfel de schimbări şi la Biserica de Sus. Dacă Frăsineiul va cădea... multe suflete se vor PIERDE. Ce lucrare duhovnicească mai au astfel de ierarhi când tocmai în POST produc atâta tulburare? Faceţi FIECARE după putinţă Acatistul Sf. Calinic pentru luminarea minţii celor întunecaţi. NIMIC FĂRĂ RUGĂCIUNE!!!”

În foto: Biserica de jos a Mănăstirii Frăsinei

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

05.12.2022 - 16:10Sicoe Roman:Doamne Ajută să biruim diavolul

28.11.2022 - 16:57Titu ena:Mare pacat...

28.11.2022 - 15:23Adria:Gata! Aşa cum s-a intuit s-a şi întâmplat! Anumiţi preoţi NU mai au voie sa coboare la femei pentru slujit şi spovedit. Li s-a interzis cu ameninţarea caterisirii. Duminică, 27 noiembrie, noul preot a slujit SINGUR.

Pagina 1 din 1 (3 comentarii din 3)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...