Economic

Se pune capac peste Operaţiunea “Pandora”? Amnistia fiscală pentru acordarea tichetelor cadou va fi discutată în Parlament

După ce au tranşat criteriile de acordare şi impozitare a tichetelor cadou, la finalul anului trecut, legiuitorii au propus recent o soluţie pentru rezultatele controalelor întreprinse în ultimii trei ani în cazul tichetelor cadou, printr-un proiect de lege depus în parlament. Proiectul de lege privind anularea unor obligaţii fiscale este similar celui adoptat în martie 2022 pentru a rezolva obligaţiile fiscale stabilite în cazul diurnelor acordate de transportatori şi propune soluţionarea situaţiilor apărute în trecut ca urmare a interpretării legislaţiei neclare în cadrul controalelor Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală şi a inspecţiilor fiscale care le-au urmat.

Astfel, este propusă anularea diferenţelor de obligaţii fiscale principale, precum şi accesorii, stabilite prin decizie de impunere, ca urmare a încadrării în categoria veniturilor din salarii a veniturilor din tichete cadou obţinute de către persoanele fizice de la alte persoane decât angajatorii (inclusiv dacă predarea efectivă a acestora s-a realizat prin intermediul angajatorilor în numele partenerilor de afaceri), pentru perioadele anterioare datei de 31 decembrie 2020 inclusiv, şi neachitate până la data intrării în vigoare a legii. În acelaşi timp, pentru contribuabilii care, la data intrării în vigoare a legii, au în derulare o inspecţie fiscală/control, inspectorii nu încadrează în venituri din salarii şi asimilate salariilor veniturile din tichete cadou acordate angajaţilor partenerilor de afaceri. Dacă s-a făcut reîncadrarea până la intrarea în vigoare a legii, fiind emisă decizia de impunere, iar contribuabilii au achitat obligaţiile stabilite în plus, acestea vor fi restituite la cererea contribuabililor.

Operaţiune derulată în ceaţă

În cursul anului 2019, operaţiunea ”Pandora” a generat o serie de controale privind tichetele cadou acordate angajaţilor partenerilor de afaceri, fie direct, fie prin intermediul angajatorilor acestora. Din cauza neclarităţilor din legislaţia de la momentul respectiv, inspectorii au reclasificat aceste tichete cadou în venituri de natură salarială. Mai mult, situaţia s-a complicat atunci când s-a pus problema cui îi revine obligaţia de declarare şi de plată a taxelor salariale impuse suplimentar: societăţii care le-a acordat sau angajatorului persoanelor fizice.

“Aceste discuţii au derivat atât din neclaritatea legislaţiei fiscale, cât şi din formatul declaraţiilor 112, care nu permiteau plătitorului să declare astfel de venituri aşa cum se întâmplă în prezent. Cu toate acestea, pe parcursul anilor 2019 - 2020 abordarea inspectorilor Antifraudă a fost să impună obligaţiile suplimentare la nivelul plătitorului venitului, adică al societăţii care a acordat aceste tichete.În unele cazuri controalele s-au oprit la nivelul Direcţiei Generale de Antifraudă Fiscală, dar în altele au fost urmate de inspecţii fiscale, în mare parte nefinalizate. Începând cu anul 2021, abordarea a început să se schimbe, astfel că au existat şi situaţii în care inspectorii Antifraudă au impus obligaţiile suplimentare la nivelul angajatorilor persoanelor beneficiare ale tichetelor cadou. Ca urmare a diverselor discuţii din trecut şi a solicitărilor venite din partea mediului de afaceri de a clarifica situaţia tichetelor cadou acordate în cadrul unor campanii de promovare şi marketing, altor categorii de beneficiari decât angajaţii proprii, începând cu anul 2021, au fost introduse clarificări în legislaţia fiscală privind obligaţiile de declarare şi de plată pentru cazul specific al avantajelor salariale acordate de terţi. În decembrie anul trecut, OUG 130 a adus modificări importante atât de natură fiscală, prin eliminarea tichetelor cadou din categoria veniturilor din alte surse, cât şi ale legii speciale, prin interdicţia de a acorda tichete cadou altor categorii de beneficiari decât angajaţii proprii. Prin urmare, situaţia tichetelor cadou a fost reglementată pentru perioadele viitoare în sensul limitării destinaţiilor de acordare a tichetelor cadou strict la acţiuni sociale pentru angajaţii proprii, concomitent cu introducerea unei interdicţii de utilizare în alte scopuri, însoţită de o sancţiune administrativă pentru utilizarea neconformă”, explică Irina Nuţescu, Senior Manager PwC România (foto).

Amnistia fiscală, o necesitate

Pentru cei vizaţi de controalele din 2019, chestiunea acordării tichetelor cadou a rămas a rămas deschisă pentru că în OUG 130 nu au fost preluate şi prevederile legate de amnistie propuse de mediul de afaceri.

“Mulţi dintre contribuabilii supuşi controalelor privind acordarea tichetelor cadou se află în faza de contestare administrativă sau de atacare în instanţă, astfel că intervenţia legiuitorului prin adoptarea amnistiei fiscale ar debloca atât activitatea contribuabililor, cât şi a autorităţilor administrative sau instanţelor de judecată sesizate”, adaugă Irina Nuţescu.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...