Economic

Decizia ASF privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii de Asigurare-Reasigurare City Insurance, publicată în Monitorul Oficial

Opt fapte contravenţionale, găsite de ASF; Situaţia financiară a societăţii – deteriorată semnificativ dată fiind valoarea negativă a fondurilor proprii

Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii de Asigurare-Reasigurare City Insurance — S.A., constatarea stării de insolvenţă şi promovarea cererii privind deschiderea procedurii falimentului împotriva acesteia a fost publicată, azi, în Monitorul Oficial.

Ca urmare a nerealizării măsurilor stabilite în planul de finanţare pe termen scurt şi în planul de redresare, cerinţele de capital minim (MCR) şi de solvabilitate (SCR) nu au fost restabilite, în fapt situaţia financiară a Societăţii este una deteriorată semnificativ dată fiind valoarea negativă a fondurilor proprii deţinute de aceasta, se arată în decizia ASF. Prin Adresa nr. 23.776/13.09.2021, prin administratorul temporar, Societatea a transmis autorităţii, pentru data de referinţă 13.09.2021, cuantumul datoriilor exigibile în valoare de 173.486.500,75 lei, precum şi lichidităţile existente în conturile societăţii în sumă de 42.147.444,15 lei (din care cash-colateral aferent poliţelor de garanţii în valoare de 16.940.937 lei). Totodată, societatea a indicat şi faptul că sumele poprite în conturi erau în cuantum de 9.697.458 lei şi 1.440.079 euro. Astfel, rezultă faptul că la data de 13.09.2021 Societatea nu asigură cu disponibilităţi financiare plata obligaţiilor certe, lichide şi exigibile, astfel încât interesele asiguraţilor şi ale celorlalţi creditori ai Societăţii sunt grav afectate, potrivit ASF.

În stabilirea atragerii răspunderii contravenţionale a Societăţii şi în stabilirea cuantumului sancţiunii cu amendă şi a sancţiunii complementare, în raport cu criteriile de individualizare stabilite la art. 163 alin. (11) din Legea nr. 237/2015, s-a ţinut cont de următoarele aspecte prezentate în cele ce urmează:

“Gravitatea faptei este generată de faptul că au fost eliminate din rezerva de daune avizate dosare de daună într-un mod nejustificat, astfel valoarea obligaţiilor faţă de asiguraţi a fost denaturată. Din punctul de vedere al profiturilor realizate sau al pierderilor evitate a rezultat o încadrare într-un risc ridicat, indicatorii Societăţii fiind grav afectaţi, astfel încât Societatea nu mai respectă cerinţele prevăzute la art. 72 alin. (1) şi art. 95 alin. (1) din Legea nr. 237/2015, conform cărora societăţile au obligaţia să deţină fonduri proprii eligibile pentru a acoperi SCR, precum şi fonduri proprii eligibile pentru a acoperi MCR, fapt de natură să afecteze interesele asiguraţilor. Deficienţele constatate privind nedeţinerea de fonduri proprii eligibile să acopere atât cerinţa de capital de solvabilitate (SCR), cât şi cerinţa minimă de capital (MCR) alături de riscul de lichiditate extrem de ridicat identificat au implicaţii directe asupra tuturor obligaţiilor rezultate din activitatea de asigurare, iar coroborat cu faptul că Societatea deţine cea mai ridicată cotă de piaţă pe segmentul asigurărilor RCA rezultă un impact semnificativ asupra persoanelor prejudiciate, prin afectarea drepturilor şi intereselor acestora, putând conduce la apariţia unui potenţial risc sistemic, fapt susţinut şi de creşterea constantă a cotei de piaţă a Societăţii în ultimii doi ani (39,03% la data 31.12.2019, 43,49% la 31.12.2020, respectiv 46,34% la data de 30.06.2021).”

ASF a avut în vedere si încălcările săvârşite anterior şi faptul că societatea se află în imposibilitatea de a-şi onora obligaţiile exigibile, fiind grav afectate interesele creditorilor, implicit ale asiguraţilor/păgubiţilor.

Potrivit deciziei, ASF a constatat opt contravenţii la City Insurance.

Prima faptă contravenţională reţinută în sarcina Societăţii este că, la data de 31.03.2021, Societatea nu a constituit rezerve tehnice suficiente pentru a acoperi toate obligaţiile care îi revin faţă de contractanţi şi de beneficiarii contractelor, iar în proiecţia fluxurilor de trezorerie utilizată la calcularea celei mai bune estimări nu a ţinut cont de toate fluxurile de intrare şi de ieşire necesare acoperirii obligaţiilor pe toată durata de viaţă a acestora, astfel calcularea celei mai bune estimări nu s-a realizat pe baza unor informaţii de actualitate şi pe baza unor ipoteze realiste, fiind încălcate astfel prevederile art. 53 alin. (1) şi art. 54 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 237/2015.

A doua faptă contravenţională reţinută în sarcina Societăţii este aceea că aceasta nu deţine o politică privind acordarea de împrumuturi, nu dispune de o metodologie internă care să îi permită evaluarea riscului de credit al expunerilor şi nici nu a făcut dovada existenţei unor analize privind bonitatea debitorilor înainte de luarea deciziilor de acordare a creditelor, fiind încălcate astfel prevederile art. 261 pct. 1 lit. a)—d) din Regulamentul delegat (UE) nr. 2015/35.

A treia faptă contravenţională reţinută în sarcina Societăţii este aceea că, la evaluarea elementului de activ constând în împrumuturi şi ipoteci, activ înregistrat în bilanţul Sovabilitate II la data de 31.03.2021, Societatea nu a respectat prevederile art. 97 alin. (2) din Legea nr. 237/2015 coroborat cu prevederile secţiunii 5, orientarea 29 pct. 1.68 şi Orientarea 30 pct. 1.69 din anexa nr. 1 ghidul EIOPA-BoS-14/253 RO la Norma A.S.F. nr. 35/2015 privind cerinţele calitative stabilite de către Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale şi cu prevederile art. 9 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35.

A patra faptă contravenţională reţinută în sarcina Societăţii este aceea că aceasta a înregistrat în bilanţul Solvabilitate II sume recuperabile din reasigurare în afara condiţiilor din contractele de reasigurare, fiind încălcate prevederile art. 56 alin. (1) lit. d) ultima teză, coroborate cu prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 237/2015 şi cu prevederile art. 41 pct. 3 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35.

A cincea faptă contravenţională săvârşită de către Societate este că la data controlului Societatea nu respectă cerinţele prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 237/2015, conform cărora pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare societăţile îndeplinesc următoarele condiţii: lit. g) „pentru clasa 10 prevăzută în anexa nr. 1 secţiunea A, exclusiv răspunderea transportatorului, asigurătorii prezintă numele şi adresa reprezentantului de despăgubiri pe care au obligaţia de a-l desemna pe teritoriul celorlalte state membre şi al altor state faţă de care România are această obligaţie”.

A şasea faptă contravenţională reţinută în sarcina Societăţii este aceea că la data de 31.03.2021 Societatea nu a constituit şi nu a menţinut rezerva de daune avizate în conformitate cu cadrul legal aplicabil, fiind încălcate astfel prevederile art. 2 şi art. 5 alin. (1)—alin. (7) din Norma A.S.F. nr. 38/2015 privind rezervele tehnice constituite pentru activitatea de asigurare, modul de calcul al acestora în scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale şi registrul special de evidenţă a activelor care le acopera.

A şaptea faptă contravenţională reţinută în sarcina Societăţii este aceea că aceasta a achitat cu întârziere despăgubirile datorate persoanelor prejudiciate, fiind astfel încălcate prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, denumită în continuare Legea nr. 132/2017.

A opta faptă contravenţională reţinută în sarcina Societăţii este aceea că aceasta nu a achitat penalităţi de întârziere, fiind astfel încălcate prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 132/2017

Pe 17 septembrie, ASF a decis retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Asigurare-Reasigurare City Insurance şi a solicitat deschiderea procedurii falimentului împotriva societăţii.

Procurorii au ridicat documente de la City Insurance, într-un dosar penal pentru delapidare, bancrută frauduloasă, spălare de bani, fals informatic, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.

City Insurance a prezentat extrase de cont false nu o dată, ci de două ori, ne-a declarat, în exclusivitate, Valentin Ionescu, directorul general al Direcţiei Asigurări – Reasigurări din cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

Decizia ASF a venit după ce, în conturile City Insurance, nu a fost efectuată nicio plată aferentă contravalorii acţiunilor subscrise de către acţionarul minoritar i3CP HOLDING BV, respectiv 150 de milioane euro, pentru a acoperi cerinţa minimă de capital (MCR). În iunie, Fondul de Garantare a Asiguraţilor a preluat conducerea City Insurance, pentru patru luni, după cum a decis Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), care a dat amenzi usturătoare companiei şi conducerii acesteia.

În perioada 2014 – 2021, ASF a impus societăţii City Insurance SA, dar şi conducerii societăţii mai multe sancţiuni, respectiv amenzi în valoare totală de 18.736.666 lei şi a emis o decizie de majorare de capital de solvabilitate aplicată societăţii de 16.500.000 de euro.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...