Economic

ASF: Piaţa pensiilor private în trimestrul I al anului 2021

Piaţa pensiilor private a fost cel mai puţin afectată de pandemia COVID-19, având în vedere politica de economisire şi de investire pe termen lung. Pe parcursul timpului au existat episoade de volatilitate care au marcat fondurile de pensii private, însă activele acestora au înregistrat, per ansamblu, creşteri de la perioadă la perioadă.

La finalul lunii martie a anului 2021, fondurile de pensii private (Pilon II şi Pilon III) au cumulat 83,34 miliarde lei în active totale, cu 33% mai mult comparativ cu anul anterior. Ca pondere în PIB, activele totale ale sistemului de pensii private au înregistrat un nivel de 7,9%.

Ponderea investiţiilor în instrumente cu venit fix reprezenta, la sfârşitul primului trimestru al anului, 71% din totalul portofoliului investiţional al fondurilor de pensii private, în timp ce 24% au investiţii în acţiuni.

Fondurile de pensii administrate privat - Pilonul II (ianuarie-martie 2021)

• valoarea totală a activelor - 80,24 miliarde lei;
• valoarea activelor nete - 80,19 miliarde lei;
• numărul participanţilor - 7,68 milioane persoane;
• contribuţia medie a participanţilor - 197 lei/participant;
• contribuţiile virate în sistemul de pensii administrate privat - 2,42 miliarde lei;
• rata medie ponderată de rentabilitate - 6,10%;
• valoarea medie a activului unui participant - 10.670 lei;
• plăţi ale activului personal net către participanţi – circa 64 milioane lei pentru 3.991 participanţi şi beneficiari.

Fondurile de pensii facultative – Pilonul III (ianuarie-martie 2021)

• valoarea totală a activelor nete - 3,10 miliarde lei;
• numărul de participanţi înregistraţi în sistemul pensiilor facultative - 534.760 persoane;
• contribuţia medie - 145 lei/participant;
• contribuţiile virate în sistemul de pensii facultative - 92 milioane lei;
• rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii facultative cu grad de risc ridicat - 9,09%;
• rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii facultative cu grad de risc mediu - 7,79%;
• valoarea medie a unui cont - 5.797 lei;
• plăţi ale activului personal net către participanţi - aproximativ 27 milioane lei pentru 2.587 participanţi şi beneficiari.

Raportul exhaustiv cu privire la evoluţia pieţei pensiilor private, în primul trimestru al anului 2021, poate fi consultat AICI: https://www.asfromania.ro/ro/a/200/2021

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...