Economic

A.S.F nu stabileşte tarifele de referinţă RCA, doar le publică

Estimarea tarifelor de referinţă se realizează pe baza datelor statistice privind piaţa asigurărilor RCA, în speţă date istorice (pe ultimii 5 ani) referitoare la poliţele de asigurare şi la daunele aferente. Prin urmare, cele mai recente tarife de referinţă nu sunt reprezentative pentru evenimentele perioadei de pandemie COVID-19 (trafic redus, accidente mai puţine).

Având în vedere informaţiile apărute în spaţiul public, Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) face următoarele precizări:

A.S.F. publică tarifele de referinţă pentru poliţele auto obligatorii RCA, în conformitate cu prevederile Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie.

Tarifele de referinţă sunt calculate semestrial, potrivit prevederilor legale, de o companie independentă în funcţie de: categoriile de vehicule (autoturisme, autovehicule transport marfă, autovehicule transport persoane etc.), de tipul asiguratului (persoană juridică/persoană fizică), de vârsta asiguraţilor în cazul persoanelor fizice, precum şi de caracteristicile tehnice ale vehiculelor (capacitatea cilindrică sau puterea, masa maximă autorizată, numărul de locuri). A.S.F. are doar obligaţia legală de a publica tarifele de referinţă.

Publicarea tarifelor de referinţă reprezintă un demers ce conduce la creşterea transparenţei, la informarea şi la transmiterea către consumatori şi către companiile din piaţă a unor informaţii corecte şi complete cu privire la poliţele RCA. Tarifele de referinţă nu reprezintă tarife la care sunt încheiate asigurările obligatorii de răspundere civilă auto în piaţă.

Estimarea tarifelor de referinţă, care utilizează formula de calcul definită la art. 2 pct. 24 din Legea nr. 132/2017, se realizează pe baza datelor statistice referitoare la piaţa asigurărilor RCA, în speţă date istorice referitoare la poliţele de asigurare şi daunele aferente, de la toate societăţile de asigurare autorizate şi reglementate de A.S.F. şi de la o sucursală care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, în baza dreptului de stabilire, care practicau asigurări RCA la data de referinţă.

Perioada de referinţă pentru datele istorice utilizate în determinarea primei de risc de referinţă, a factorilor de încărcare şi a tarifului de referinţă (sau prima brută de referinţă) este reprezentată de ultimii 5 ani de evenimente anteriori datei de referinţă.

Tarifele de referinţă sunt calculate pentru clasa de Bonus/Malus B0.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...