Economic

Apavil SA a finalizat procedura de recepţie la terminarea lucrărilor pentru Contractul “ CL3 – Extindere Staţie de epurare în Drăgăşani şi Bălceşti“.

În perioada 04.09.2020 – 11.09.2020 a fost derulata procedura de recepţie la terminarea lucrărilor pentru contractul de lucrări “Extindere Staţie de epurare în Drăgăşani şi Bălceşti“ CCI2009RO161PRO11-CL3.

Valoarea lucrărilor executate pentru realizarea Staţiei de epurare Bălceşti este de 7.483.009,08 lei (fără TVA), iar cea pentru Staţia de epurare Drăgăşani este de 15.476.752,05 lei (fără TVA), din care 91,54% reprezintă contribuţie fonduri nerambursabile (Fondul de Coeziune, Bugetul de Stat şi Bugetul Local) şi 8,46% contribuţie Operator Regional – Societatea Apavil S.A.

Staţia de epurare din municipiul Drăgăşani are o capacitate proiectată de 23.000 locuitori echivalenţi (l.e.) şi a fost dimensionată pentru un debit mediu zilnic de apă uzată de 4.314 mc/zi, iar cea de la Bălceşti are o capacitate proiectată de 4.000 l.e. şi a fost dimensionată pentru un debit mediu zilnic de apă uzata de 600 mc/zi. Ambele staţii de epurare sunt prevăzute cu trepte de epurare mecanică şi biologică, iar procesele tehnologice sunt monitorizate online prin intermediul sistemului SCADA.
Obiectivele de investiţie realizate în cadrul contractului contribuie la îmbunătăţirea calităţii serviciilor de epurare a apei uzate, la modernizarea instalaţiilor şi echipamentelor folosite în procesul tehnologic şi la realizarea unui nou ciclu de funcţionare a staţiilor de epurare. Procesele tehnologice prevăzute pentru cele două staţii de epurare asigură reducerea şi eliminarea compuşilor de fosfor şi azot. În acest fel, apa uzată epurată corespunde standardelor naţionale şi europene în domeniu, investiţia aducând beneficii majore pentru mediu şi starea de sănătate a populaţiei din regiune.

Implementarea contractului este realizată de societatea Apavil S.A, în calitate de Operator regional în domeniul sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare din judeţul Vâlcea, iar lucrările sunt finanţate din Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul proiectului „Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă în judeţul Vâlcea” şi prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2017 – 2020 în proiectul ‘’Fazarea Proiectului – Extinderea şi Reabilitarea Infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea”.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...