Economic

CIECH Soda România: Studiul nostru de fezabilitate confirmă că reînceperea producţiei de sodă în judeţul Vâlcea este posibilă!

CIECH Soda România anunţă finalizarea studiului de fezabilitate privind propria sursă de abur industrial şi energie electrică, o centrală în cogenerare de înaltă eficienţă. Studiul, care documentează posibila reluare a producţiei de sodă, marchează un an de la momentul când compania a fost nevoită să intre în stand-by* şi arată că, din punct de vedere tehnic, sunt îndeplinite toate condiţiile pentru reluarea producţiei. De asemenea, indică soluţii de implementare, care urmează să fie analizate şi discutate în detaliu. Studiul integral va fi înaintat autorităţilor competente până la finalul acestei luni, după aprobarea finală în cadrul consiliului de administraţie al CIECH.

Potrivit studiului, într-un interval de aproximativ 3-4 ani, poate fi construită o nouă centrală în cogenerare pe terenul care aparţine fabricii, care va contribui la crearea a aproape 1.000 de noi locuri de muncă în judeţ.

Totuşi, decizia de a merge mai departe în direcţia construcţiei noii centrale în cogenerare de înaltă eficienţă este condiţionată de necesitatea îndeplinirii unor condiţii specifice, precum accesul la fonduri pentru completarea investiţiei din linii de finanţare asigurate de UE, alocare la sistem de bonus de cogenerare , conexiunile la reţeaua energetică naţională şi accesul pe termen lung la materii prime.

Mai mult, construirea unei noi centrale în cogenerare necesită atragerea unui partener extern pentru CIECH care va fi responsabil pentru construcţia şi întreţinerea unei noi surse de abur industrial şi, de asemenea, pentru finanţarea investiţiei. În schimb, CIECH va semna un contract pe termen lung pentru achiziţionarea aburului tehnologic de la noua centrală în cogenerare.

După îndeplinirea condiţiilor menţionate mai sus, reluarea activităţii CIECH Soda România şi a SNS Salrom/Exploatarea Minieră va asigura o creştere a numărului de noi locuri de muncă în economia locală a judeţului Vâlcea şi le va susţine pe cele existente (potrivit unui raport EY, publicat la 16.09.2019, au fost create peste 4.400 de locuri de muncă în România, în 2018, ca urmare a activităţilor CIECH Soda România).

„Vestea bună este că reluarea producţiei de sodă este posibilă şi că poate fi asigurată o creştere ulterioară, dar vestea proastă este că a trecut deja un an. Există speranţe pentru fabrica noastră, dar toate deciziile referitoare la alte investiţii trebuie luate într-un context favorabil şi cu sprijin pe care sperăm să îl găsim, în pofida perioadei dificile prin care trecem”, a declarat Witold Urbanowski, CEO al CIECH Soda România.

Activitatea CIECH Soda România este în prezent redusă la 80 de angajaţi care sunt implicaţi în producţia de silicaţi, cu ajutorul unui generator de abur industrial de joasă presiune şi pentru mentenanţa utilajelor din fabrica de sodă în conformitate cu procedurile de întreţinere stand-by. Cu toate acestea, având în vedere noile resurse financiare disponibile, în special fondurile UE pentru redresarea economiei, precum şi angajamentele de reducere a emisiilor de CO2 asumate de România, se poate crea un context favorabil pentru grăbirea deciziilor de a construi noua centrală.

„Studiul arată, printre altele, posibilitatea unei reduceri a emisiilor de CO2 cu 275.000 de tone în producţia de abur faţă de volumul emisiilor de carbon generate de fostul furnizor, iar acest lucru este încurajator în ceea ce priveşte continuarea dezvoltării planurilor, în deplină conformare cu cerinţele asumate şi de statul român privind politicile europene Green Deal. Desigur, aceste aspecte depind încă de luarea unor decizii finale de către toţi factorii implicaţi, adică investitori şi autorităţi, dar suntem cu adevărat entuziasmaţi de ideea că am putea relua activitatea de producţie a sodei, reînnodând tradiţia de peste 60 de ani de mândrie profesională în Vâlcea”, a concluzionat Witold Urbanowski.

CIECH Soda România era ultimul producător de sodă calcinată rămas în ţară, furnizând materii prime importante pentru diferiţi producători locali de sticlă, detergenţi, substanţe chimice şi produse metalurgice, reprezentând o sursă locală şi de încredere pentru aprovizionarea cu sodă calcinată. Reluarea producţiei va ajuta şi la reducerea importurilor de sodă calcinată din Bulgaria şi Turcia până la aproximativ 30 milioane de dolari pe an. În ceea ce priveşte contribuţia la economia oraşului Râmnicu Vâlcea şi a României prin plata de impozite, raportul EY a arătat că fiecare 1 milion de lei plătit sub formă de impozite a atras alte 3 milioane de lei la bugetul de stat.

Pe 17 septembrie 2019, ora 20, CIECH Soda România a fost nevoită să treacă în stare de stand-by din cauza denunţării unilaterale a contractului de aprovizionare cu abur de către CET Govora, singurul furnizor de abur din Vâlcea, care a majorat succesiv preţul aburului cu 80% într-un interval mai mic de doi ani, cu mult peste nivelul fezabil, ceea ce a făcut ca menţinerea producţiei să fie complet nesustenabilă.

Calendarul septembrie 2019 - septembrie 2020

Septembrie 2019 - martie 2020
- stand-by temporar iniţiat din cauza denunţării unilaterale a contractului de către CET Govora, care a solicitat o majorare a preţului la abur cu peste 80% într-un interval mai mic de doi ani.
- angajament de a suporta toate costurile implicate de starea de stand-by, în aşteptarea soluţiilor ce urmau a fi identificate cu sprijinul autorităţilor locale şi naţionale competente. Aceste costuri includeau salariile pentru 600 de oameni timp de 6 luni, întreţinerea tuturor instalaţiilor şi toate costurile aferente.
- demersuri constante pe lângă autorităţile locale şi naţionale prin adrese, propuneri, studii care indicau posibile soluţii pentru asigurarea activităţii pe termen lung.
- propunerea de soluţii pentru construirea unei noi centrale în cogenerare, care să asigure alimentarea cu energie în condiţii ecologice a companiei şi, posibil, a altor actori industriali şi rezidenţiali.

Aprilie 2020 - septembrie 2020
- trecerea la starea de stand-by pe termen lung din cauza neidentificării unei soluţii timp de 6 luni şi a începerii pandemiei.
- oferte de disponibilizare voluntară acceptate în cazul angajaţilor care s-au înscris în acest program, care au presupus acordarea de pachete compensatorii pentru aproximativ 500 de persoane.
- disponibilizări colective care au vizat aproximativ 10% din angajaţii care nu s-au înscris în programul de disponibilizare voluntară.
- întreţinerea instalaţiilor de producere a sodei
- continuarea producţiei de silicaţi
- extinderea producţiei de silicaţi lichizi pentru a sprijini creşterea cererii din partea clienţilor locali, prin intermediul unei surse proprii de abur industrial de joasă presiune.
- progrese în elaborarea unui studiu de fezabilitate privind investiţia în construirea unei centrale în cogenerare în incinta CIECH.
- demersuri în vederea obţinerii sprijinului pentru construirea unei noi centrale – de exemplu, acces la liniile de finanţare UE, cum ar fi fondurile oferite de Uniunea Europeană în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.
- finalizarea studiului care confirmă fezabilitatea tehnică a construirii centralei.

Calendarul activităţilor din octombrie 2020:
- obţinerea autorizaţiilor de construire şi iniţierea procesului de aprobare a autorizaţiei integrate de mediu pentru noua centrală în cogenerare.
- continuarea demersurilor în vederea obţinerii sprijinului pentru construirea noii centrale:
acces la liniile de finanţare UE pentru completarea investiţiei, precum si la fondurile oferite de Uniunea Europeană în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, alocare la sistem de bonus de cogenerare.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...