Sub Lupă

12.900 de elevi din învăţământul profesional în sistem dual sunt expuşi riscului de abandon şcolar

VoHub – coaliţia pentru promovarea învăţământului profesional dual în România a organizat joi, 7 mai 2020, o întâlnire despre impactul pandemiei cu COVID-19 asupra învăţământului profesional în sistem dual. La întâlnire au participat peste 70 de profesionişti activi în domeniu reprezentând Comisia Europeană, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, ambasade, camere de comerţ bilaterale, ONG-uri, cadre didactice, administraţie locală şi sectorul privat.

Domnul Jeroen Jutte, şeful de unitate al Direcţiei Generale pentru Ocuparea Forţei De Muncă, Politici Sociale şi Incluziune a Comisiei Europene a subliniat importanţa sistemului educaţional dual. Comisia a recomandat României să crească relevanţa pe piaţa muncii şi calitatea educaţiei şi formării profesionale. El a subliniat că Comisia este pregătită să sprijine România în eforturile sale de a îmbunătăţi sistemul educaţional dual în anii următori, prin intermediul Fondului Social European. El a mai spus că parteneriatele eficiente între părţile interesate private şi cele publice vor fi foarte importante pentru creşterea atractivităţii învăţământului profesional dual.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a declarat că învăţământul profesional în sistem dual trebuie reorganizat în ceea ce priveşte stagiile de practică pentru a asigura sănătatea copiilor. Pe parcursul acestui proces, companiile trebuie să ajusteze modul în care vor asigura aceste activităţi ceea ce vor genera resurse suplimentare.

„Scopul nostru iniţial era să începem din septembrie cursuri de formare profesională pentru industria ospitalităţii, sub franciza Ecole hoteliere de Lausanne. Din păcate, lucrurile nu mai sunt atât de clare în acest moment, pentru ca industria ospitalităţii este grav afectată de măsurile de prevenire a epidemiei şi nu cred că este capabilă, fără un sprijin financiar substanţial din partea autorităţilor naţionale sau a Comisiei europene, să suporte proporţional cheltuielile de pregătire a forţei de muncă. In plus, pentru ca noi să putem începe să oferim programe de învăţământ dual, este necesar să avem garanţia că practica profesională poate fi organizată la agenţi economici; or, în acest moment, reprezentaţii industriei ospitalităţii nu pot garanta acest lucru, pentru că nu este clar în ce fel şi când vor fi ridicate restricţiile pentru ca agenţii economici să îşi poată reîncepe activitatea. Deci, pe lângă sprijin financiar pentru promovarea formării profesionale, industriile au nevoie şi de un cadru clar, cât se poate de predictibil, în care să ştie că pot opera din nou cât de curând posibil. Şi prin asta înţeleg ca în luna mai ar trebui luate toate aceste decizii. Abia apoi putem să reluăm discuţiile despre lansarea programelor noastre de învăţământ dual în toamna acestui an. Altfel va fi un an pierdut, nu neapărat pentru noi, cât pentru tinerii care nu vor avea şansa să studieze şi care riscă să îngroaşe statisticile privitoare la abandonul şcolar” susţine Radu Szekely, reprezentant Winsedswiss education group, un operator nou pe piaţa educaţională din România.

Riscurile de răspândire a infecţiei cu virusul SARS-CoV-2 creează dificultăţi de derulare a învăţământului profesional în sistem dual.

Unul dintre actorii principali ai învăţământului profesional în sistem dual este agentul economic. Mulţi agenţi economici au activitatea blocată şi cu efecte grave asupra capacităţii lor financiare. Impactul se simte puternic în familiile care îşi puteau permite să le ofere o educaţie copilului cu ajutorul burselor oferite în acest sistem, bursa de la stat şi bursa oferită de agentul economic. Sunt burse care le oferă acestor elevi dreptul la educaţie, la o profesie şi o ieşire din sărăcie.

Riscurile la care suntem supuşi ca ţară sunt: creşterea ratei de abandon şcolar, creşterea exploatării copilului în muncă şi o scădere a numărului de specialişti pe piaţa muncii. Potrivit celui mai recent raport Eurostat, România este a treia ţară din Uniunea Europeană în ceea ce priveşte abandonul şcolar. Ţinta propusă statelor membre pentru 2020 este reducerea abandonului şcolar, sub pragul de 10% iar România încă se află la 16,4%. Costurile de şcolarizare sunt principalul motiv de abandon şcolar în comunităţile marginalizate. Din cauza sărăciei lucie în care se zbat, mii de familii sunt incapabile să asigure şcolarizarea pentru copiii lor.
Abandonul şcolar are pe termen lung efecte negative asupra dezvoltării sociale şi creşterii economice. Inovarea şi creşterea economică se bazează̆ pe o forţă de muncă calificată: reducerea ratei mediei europene de părăsire timpurie a şcolii cu un punct procentual ar oferi economiei europene, în fiecare an, aproape o jumătate de milion de potenţiali tineri calificat angajaţi în plus.

Peste 760 operatori îşi anunţaseră intenţia de a deveni parteneri de practică, în creştere cu 10% faţă de anul şcolar actual, în paralel cu o creştere de aproape 30% a ofertei de şcolarizare. Dacă până acum pentru companii, deşi foarte interesate de acest tip de şcolarizare, provocarea cea mai mare a fost lupta cu mentalitatea, şi anume că şcoala profesională este rezervată elevilor slab pregătiţi, acum eforturile sunt canalizate spre menţinerea angajamentului asumat faţă de elevii din sistemul dual. Mediului privat îi rămâne deci misiunea dificilă, dar şi nobilă de a-i convinge pe elevi că a avea o meseria este una dintre cele mai importante lucruri în viaţă. La 14 ani, când tânărul adolescent nu simte încă importanţa planificării vieţii pe termen lung, părintele devine principalul partener de discuţie. În echipă cu dirigintele şi consilierul şcolar, acesta are marea responsabilitate de a îndruma elevul către o meserie care îi poate asigura o viaţă independentă şi care nu este, în mod iremediabil, finalul studiilor. De această dată, companiile au nevoie de sprijin pentru a-şi continua misiunea.

Numărul total al elevilor înregistraţi în învăţământul dual este de 12.908 iar cele 8.888 de locuri alocate în planul de şcolarizare 2020-2021, ca urmare a solicitărilor operatorilor economici parteneri ai unităţilor de învăţământ, sunt în următoarele domenii de formare profesională:
• mecanică (peste 3.800 de locuri)
• turism şi alimentaţie (peste 1.300 locuri)
• electric (peste 800 de locuri)
• electromecanică (peste 700 de locuri)

Observăm industrii grav afectate de infecţia cu virusul SARS-CoV-2 şi care au nevoie de sprijin pentru a răspunde nevoilor educaţionale şi ale pieţei muncii.
„VoHub vrea să fie, în primul rând, o voce pentru principalii beneficiari ai acestui tip de învăţământ: elevii. Dorim să aducem în discuţie situaţiile care pot afecta bunăstarea elevilor şi a familiilor lor. Am atins astăzi un subiect la care prea puţini s-au gândit în această perioadă şi considerăm că trebuie să găsim soluţii pentru agenţii economici astfel încât să nu întrerupem traseul educaţional al elevilor. Învăţământul profesional în sistem dual este o reală oportunitate pentru prevenirea abandonului şcolar şi nu trebuie făcut cu intermitenţe”, arată Mihaela Sava (Sandu), Preşedinte Asociaţia Hands Across Romania, unul dintre fondatorii coaliţiei VoHub.

Dintre subiectele discutate în cursul webinar-ului s-au regăsit:
- stagiile de practică - şcoala continuă online însă stagiile de pregătire practică nu pot fi efectuate online. Este nevoie de a regândi modalitatea continuării acestora în condiţii de siguranţă.
- bursele elevilor – solicitarea Guvernului de a sprijini agenţii economici care se află în imposibilitatea susţinerii acestora.
- readucerea copiilor la şcoală/practică– spaima declanşată de pandemia cu COVID-19 îi determină să nu-şi mai dorească să continue traseul educaţional şi să se transfere spre o meserie mai „sigură”, ce nu poate fi afectată de criză. Readucerea elevilor care din cauza sărăciei nu mai au posibilitatea de a se reîntoarce.

Despre VoHub
Lansată la începutul anului 2020 cu scopul de a dezvolta şi promova învăţământul profesional dual în rândul elevilor, părinţilor, cadrelor didactice şi mediul privat.
Coaliţia este o voce pentru principalii beneficiari ai acestui tip de învăţământ, elevii, şi contribuie la consolidarea reputaţiei învăţământului profesional, în România. Pe agenda VoHub sunt îmbunătăţirea cadrului legislativ specific, identificarea soluţiilor pentru formarea tutorilor, dezvoltarea curriculei, toate pentru a convinge elevii de oportunitatea învăţării unei meserii.
Asociaţia Hands Across Romania, Fundaţia Schottner Servicii Sociale, Asociaţia Commit 2 Evolution, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, ENGIE Romania, Federaţia Industriei Hoteliere din România (FIHR), Grupul City Grill, WorldSkills, ECDL Romania sunt printre primii membri ai coaliţiei VoHub.

Despre Hands Across România
Asociaţia Hands Across România (HAR) este o organizaţie non-guvernamentală, membră a Federaţiei Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC), VoHub – coaliţia pentru promovarea învăţământului profesional dual, care acţionează ca un hub între societatea civilă şi instituţiile guvernamentale şi/sau sectorul privat. În prezent, asociaţia implementează proiecte menite să aducă o valoare adăugată serviciilor sociale, culturale şi educaţionale, contribuind în mod semnificativ la dezvoltarea sustenabilă a comunităţilor în care activează.

Mai multe informaţii despre VoHub: Mihaela Sava Sandu | mihaela.sandu@handsacross.ro | 0723 433 816

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...