Interviu

CE Oltenia continuă procesele pentru recuperarea a 33 de milioane de euro de la CET Govora

Dacă situaţia o va impune, compania nu exclude solicitarea intrării în insolvenţă a societăţii vâlcene, susţine Ion Laurenţiu Ciobotărică, preşedintele directoratului CEO

Lipsa avizului Consiliului Concurenţei (obţinut prin decizia nr. 21 din 02.07.2015), lipsa licenţelor de exploatare (obţinute de CET Govora abia în decembrie 2015), imposibilitatea transferului celor peste 1.800 de terenuri ale UMC Berbeşti către CET Govora, sunt câteva dintre motivele pentru care transferul de afacere nu a putut fi pus în practică în totalitate.

Într-un scurt interviu acordat “Săptămânii în Oltenia”, preşedintele Directoratului Complextului Energetic Oltenia, Ion Laurenţiu Ciobotărică, recunoaşte că transferul UMC Berbeşti către CET Govora a făcut obiectul cercetărilor Corpului de Control al primului-ministru. Totuşi, managerul complexului susţine că nu cunoaşte rezultatul verificărilor. Totodată, Ciobotărică admite că părţile din contractul de transfer se află în continuare în procese ce vizează recuperarea de către CE Oltenia de creanţe în valoare totală de peste 150 milioane lei (peste 33 milioane de euro), fapt care infirmă ştergerea, fie şi parţială, a datoriilor CET Govora către complex odată cu realizarea transferului de afacere. Conducerea companiei gorjene mai precizează că este acoperită, prin clauze clare prevăzute în contract, cu garanţii care să acopere nerespectarea clauzelor contractuale, inclusiv instrumente de plată.

Săptămâna în Oltenia: În ce stadiu se află Transferul de Afacere a UMC Berbeşti din proprietatea CE Oltenia în cea a CET Govora SA?
Ion Laurenţiu Ciobotărică: Contractul de Transfer de Afacere al UMC Berbeşti către CET Govora este autentificat şi a fost semnat de părţi în data de 2 martie 2015.

SiO: După aproape un an de la anunţarea oficială a tranzacţiei, există voci care susţin că nu ar fi fost semnat contractul de transfer de afacere. Care sunt motivele? Nu sunt îndeplinite toate condiţiile transferului? De ce această situaţie nu este asumată public şi explicată contribuabililor de niciuna dintre părţile implicate în această înţelegere?
Ion Laurenţiu Ciobotărică: Aşa cum am precizat, contractul a fost semnat. Menţionăm, însă, că există o clauză care prevede păstrarea confidenţialităţii ambelor părţi cu privire la conţinutul Contractului de Transfer de Afacere.

SiO: Care sunt motivele verificărilor Corpului de Control al primului-ministru în cazul transferului de afacere? Exisă suspiciuni că transferul a fost făcut cu nerespectarea legislaţiei? Care este rezultatul verificărilor, dacă îl cunoaşteţi?
Ion Laurenţiu Ciobotărică: Contractul de Transfer de Afacere al UMC Berbeşti către CET Govora a constituit una dintre temele verificate de Corpul de Control al primului-ministru. Nu cunoaştem, în acest moment, rezultatul verificărilor efectuate.

SiO: Între CE Oltenia şi CET Govora SA există o serie de procese pe rolul instanţelor de judecată. Care sunt principalele litigii şi care este stadiul acestora, din punct de vedere procesual?
Ion Laurenţiu Ciobotărică: Litigiile dintre cele două părţi se află în diferite stadii procesuale şi vizează, în principal, recuperări de creanţe în valoare totală de peste 150 de milioane lei, CE Oltenia având calitatea de parte reclamantă.


Instrumente de plată, garanţii pentru fiecare rată de transfer


SiO: CET Govora s-a dovedit, în ultimii ani, un rău platnic din punctul de vedere al reprezentanţilor CE Oltenia. În condiţiile în care societatea vâlceană nu reuşeşte să achite primele rate de transfer, cele mai mici din contract (aproximativ 500.000 Euro/an), ce garanţii există că va reuşi CET Govora să achite ratele cele mai mari, din 2017, spre exemplu, când va avea de plătit aproximativ 7 milioane de euro?
Ion Laurenţiu Ciobotărică: În contract există o clauză care prevede garanţii pentru fiecare tranşă anuală.

SiO: Ce se întâmplă în situaţia în care transferul de afacere nu se finalizează? Are CE Oltenia un plan de rezervă şi care e acesta?
Ion Laurenţiu Ciobotărică: CE Oltenia şi-a diminuat riscurile şi a prevăzut garanţii care să acopere nerespectarea clauzelor contractuale.


Dacă situaţia o va impune, CE Oltenia va lua toate măsurile pentru recuperarea datoriilor


SiO: Au influenţat în vreun fel relaţiile economice şi juridice dintre CE Oltenia şi CET Govora SA schimbarea sistemului de management din unitar în dualist la societatea vâlceană?
Ion Laurenţiu Ciobotărică: Schimbarea sistemului de management nu influenţează în niciun fel relaţiile economice şi juridice dintre două societăţi.

SiO: În noile condiţii, cum îşi apără CE Oltenia interesul în raport cu deciziile managementului financiar al CET Govora SA?
Ion Laurenţiu Ciobotărică: Cu siguranţă, CE Oltenia va aborda căile legale pentru a-şi apăra interesul în raporturile cu ale societăţi.

SiO: Mai rămâne de actualitate varianta în care CE Oltenia să intre în acţionariatul CET Govora? Dacă da, în ce condiţii s-ar ajunge la această soluţie?
Ion Laurenţiu Ciobotărică: La nivelul actualei conduceri nu s-a discutat o astfel de variantă.

SiO: Ia în calcul, aşa cum au fost unele declaraţii în trecutul apropiat, conducerea CE Oltenia solicitarea intrării în insolvenţă a CET Govora, iniţiativă care ar reduce spre zero şansele recuperării datoriilor acumulate de societatea vâlceană?
Ion Laurenţiu Ciobotărică: Nu credem că va fi cazul, dar dacă situaţia o va impune, CE Oltenia va lua toate măsurile legale în vederea recuperării datoriei.

SiO: Ce alte eventuale măsuri poate lua CE Oltenia astfel încât să vină în sprijinul CET Govora pentru a evita colapsul economic?
Ion Laurenţiu Ciobotărică: CE Oltenia nu poate interveni cu măsuri, aceasta diligenţă fiind responsabilitatea managementului CET Govora, respectiv CE Oltenia nu poate interveni în actul decizional al CET Govora.


Nu se pune problema listării la bursă înainte de eficientizarea companiei


SiO: Ce a stat la baza intenţiei de a muta sediul CE Oltenia din Târgu Jiu la Bucureşti? Ce răspuns daţi autorităţilor locale şi judeţene care vă solicită să reveniţi asupra deciziei?
Ion Laurenţiu Ciobotărică: Aşa cum se ştie, s-a revenit asupra deciziei, urmând ca acţionarii să reanalizeze oportunitatea acestui demers.

SiO: Din ce sectoare ar urma să fie eliminate cele aproximativ 3.000 locuri de muncă, aşa cum se doreşte să se continue restructurarea activităţii CE Oltenia?
Ion Laurenţiu Ciobotărică: Administraţia CE Oltenia nu a avansat această cifră. Suntem în curs de implementare a unui program de eficientizare şi restructurare a companiei pe o perioadă de cinci ani (2016-2020). Se analizează cu deosebită atenţie redimensionarea companiei şi se va derula un program multianual de disponibilizări colective ce vizează cu prioritate salariaţii care întrunesc condiţiile de pensionare în intervalul menţionat, precum şi un program de plecări voluntare cu plăţi compensatorii.

SiO: Ce şanse are CE Oltenia să devină o companie listată la Bursă şi care ar fi beneficiile imediate ale unei astfel de decizii?
Ion Laurenţiu Ciobotărică: Deciziile de listare a companiilor aparţin ministerului, conform strategiei guvernului. În cazul CE Oltenia, nu se pune problema listării înainte de eficientizarea şi viabilizarea companiei. Listarea va ajuta compania să acceseze surse de finanţare pentru eficientizarea capacităţilor de producţie, va determina o mai bună transparenţă a acţiunilor companiei, prin introducerea în acţionariatul societăţii şi a altor acţionari în afara celor existenţi şi va crea un rating de companie tranzacţionată la bursă, care poate să crească încrederea investitorilor şi clienţilor săi.
SiO: Vă mulţumim.

Au consemnat Vasile CĂPRESCU şi Adrian PANĂ

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...