Administraţie

Oltenia se aşteaptă la alocarea a peste 1 miliard de euro pentru proiecte Regio

Reabilitarea termică a clădirilor publice, lucrările de cadastru şi centrele de transfer tehnologic sunt noile categorii de finanţări pe POR 2014 - 2020

Joi, 30 iulie, în organizarea Agenţiei de Dezvoltare (ADR) Sud-Vest Oltenia, în calitate de organism intermediar, la Craiova a avut loc întâlnirea dintre reprezentanţii Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), în calitate de Autoritate de Management a Programului Operaţional Regional (AMPOR) şi beneficiarii fondurilor europene alocate în exerciţiul bugetar 2007 – 2013. De asemenea, au fost prezentate şi sumele care au fost alocate României prin POR în exerciţiul bugetar european 2014 – 2020.
În cadrul conferinţei de informare ce a avut loc joi, 30 iulie, la Craiova, Marilena Bogheanu, directorul ADR SV Oltenia, a realizat o prezentare a stadiului implementării programului în această regiune, punând accentul pe beneficiile aduse comunităţilor locale. “Programul este extrem de complex, finanţând domenii diverse, precum infrastructura socială, de sănătate, educaţională, de transport, echipamente pentru situaţii de urgenţă, cu accent pe dezvoltarea oraşelor, dar şi prin susţinerea mediului de afaceri - prin scheme dedicate microîntreprinderilor, a structurilor de afaceri şi, nu în ultimul rând, a domeniului turismului, al reabilitării monumentelor istorice şi a clădirilor de patrimoniu. Proiectele vorbesc de la sine, fiind foarte greu să prezinţi în câteva cuvinte eforturile făcute şi rezultatele uneori spectaculoase, pentru un număr de peste 500 de investiţii realizate, ce conduc la antrenarea altor investiţii, care vor genera dezvoltare. Ne situăm într-o dublă ipostază, prin suprapunerea acţiunilor de încheiere a POR 2007 - 2013 şi de pregătire a cadrului pentru implementarea POR 2014 - 2020. Este o provocare atât pentru ADR SV Oltenia, cât şi pentru beneficiari şi potenţiali beneficiari, dar suntem convinşi că vom parcurge cu succes aceste etape şi privim cu optimism spre noua perioadă de programare”, a declarat directorul ADR SV Oltenia.

Reprezentanţii MDRAP, asaltaţi cu întrebări şi observaţii de beneficiari

La Confernţă a participat şi Aladin Georgescu, preşedintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională SV Oltenia, totodată şi preşedinte al CJ Mehedinţi. El a menţionat implicarea autorităţilor publice în implementarea proiectelor şi contribuţia deosebită a POR în dezvoltarea localităţilor, în special a celor urbane. Aladin Georgescu a menţionat şi colaborarea între autorităţile publice locale şi autorităţile care au gestionat programul, respectiv MDRAP, în calitate de AM POR şi ADR SV, în calitate de OI.


Reprezentanţii AM POR, Ionuţ Sandu, Steluţa Jalia şi Alina Costăchescu au prezentat oportunităţile de finanţare oferite de POR 2014-2020 şi au răspuns la întrebările participanţilor la eveniment. Acest nou program acoperă 9 dintre cele 11 obiective tematice avute în vedere de Politica de Coeziune a Uniunii Europene. Alocarea financiară estimată pentru Program este de 8,25 miliarde euro. Prin cele 12 axe prioritare, POR 2014-2020 va continua să finanţeze tipurile de investiţii aferente perioadei 2007-2013 (infrastructură socială, de sănătate şi educaţională, IMM-uri, drumuri judeţene şi turism), dar va finanţa şi noi categorii de proiecte precum reabilitarea termică a clădirilor publice, lucrări de cadastru şi centre de transfer tehnologic.
Fără a intra prea mult în detalii, reprezentanţii MDRAP au făcut faţă cu greu obiecţiilor şi observaţiilor, însă au reuşit să menţină calme spiritele cu ajutorul conducerii ADR SV Oltenia. Reprezentanţii MDRAP au precizat că, în prezent, au fost lansate în consultare publică două ghiduri de finanţare, până la sfârşitul lunii august urmând a fi lansate alte patru, ca răspuns la cele mai multe întrebări pe care le-au primit în sală, cu această temă. Cu alte cuvinte, abia jumătate din ghidurile de finanţare vor putea fi utile din toamna acestui an celor interesaţi, asta însemnând, în opinia noastră, că rămân, aşa cum am prevăzut, foarte puţine şanse ca la începutul lui 2016 să fie atraşi efectiv bani europeni din proiectele pregătite în anul curent.

Vâlcenii, printre cei mai interesaţi beneficiari de succesul POR

"Acest nou program acoperă 9 dintre cele 11 obiective tematice avute în vedere de Politica de Coeziune a Uniunii Europene. Alocarea financiară estimată pentru Program este de 8,25 miliarde euro. Prin cele 12 axe prioritare, POR 2014-2020 va continua să finanţeze tipurile de investiţii aferente perioadei 2007-2013 (infrastructură socială, de sănătate şi educaţională, IMM-uri, drumuri judeţene şi turism), dar va finanţa şi noi categorii de proiecte precum reabilitarea termică a clădirilor publice, lucrări de cadastru şi centre de transfer tehnologic.", Marilena Bogheanu, director ADR SV Oltenia

În ciuda căldurii infernale (în ziua respectivă s-au înregistrat temperaturi de peste 38 de grade Celsius), evenimentul s-a bucurat de o participare numeroasă a unor reprezentanţi ai beneficiarilor din toate cele cinci judeţe ale Olteniei. “Delegaţia” vâlceană a fost alcătuită din Carmen Alexandrescu, director executiv al Direcţiei programe relaţii externe din cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea, Florinel Constantinescu, primar al oraşului Călimăneşti, reprezentanţi ai primăriilor Drăgăşani şi Horezu, precum şi ai DGASPC Vâlcea. Ambiţioasa reprezentantă a CJ Vâlcea şi-a găsit şi de această dată un “coechipier” la fel de vocal (dar şi de pertinent) în Ileana Măjină, director la Direcţia Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu finanţare internaţională din cadrul CJ Dolj. Ambele au ridicat reprezentanţilor MDRAP probleme punctuale de care s-au lovit în partea practică a implementării numeroaselor proiecte. “Sunt situaţii foarte importante de care ne-am lovit atât în partea de elaborare a documentaţiilor, dar mai ales în cea de implementare a proiectelor. Faptul că le prezentăm, în mod repetat, la astfel de întâlniri, reprezintă dorinţa noastră de a contribui profesionist la îmbunătăţirea colaborării dintre autoritatea de management şi beneficiari, chiar cu riscul de a deranja uneori. Şi aşa suntem într-un stadiu destul de întârziat al accesării fondurilor prin acest program”, a explicat în conferinţă Carmen Alexandrescu.

60,99%, grad de absorbţie în Oltenia pe POR

Prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Oltenia a avut alocat un procent de 14,01% din întregul buget repartizat României, reprezentând 621,6 milioane de euro. Suma a situat regiunea pe locul al treilea la nivel naţional, după Regiunea Nord Moldova (16,32%) şi Sud – Muntenia (14,23%). Suma a fost uşor mărită ulterior, prin realocări de la programe sectoriale. Totuşi, alte regiuni au beneficiat de asistenţă financiară europeană mult mai consistentă datorită includerii unor subzone în aria finanţabilă pentru programe specifice. În perioada menţionată (în condiţiile în care încă pot fi depuse proiecte până în decembrie a.c.) au fost depuse 975 proiecte în valoare de 1,2 miliarde de euro (198% din alocarea regională), fiind contractate 566 dintre ele, în valoare de 772,97 milioane euro (127,77% nivel de angajare). Valoarea totală a prefinanţării plătite de către beneficiari a fost de 81,62 milioane de euro, iar cea a sumelor rambursate aprobate de AM de 291,62 milioane, în total efectuându-se plăţi de 373,24 milioane de euro. Absorbţia la nivel regional a fost de 60,99%, asigurând de asemenea un loc fruntaş Olteniei la nivel naţional, unde media abia a depăşit 55%.
Dacă se păstrează procentul alocării din exerciţiul bugetar european precedent, ar însemna că Regiunii SV Oltenia îi vor reveni 1,156 miliarde de euro, adică foarte aproape de fondurile totale solicitate în proiectele din perioada precedentă.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...