Sub Lupă

Război între BalneoMedCenter şi CAS Vâlcea

Miza din spate: un proiect de 2 milioane euro. Decontări din bani publici pentru consultaţii fictive? Negocieri de genul „dau şi eu, mai daţi şi voi!”

Controversatul control CAS la BalneMedCenter Sofianu, derulat în perioada noiembrie 2022 – ianuarie 2023, cel despre care conducerea CAS Vâlcea refuză să comenteze încă din martie 2023, se îndreaptă către instanţele de contencios-administrativ, într-un tango al negocierilor duse între părţi.

Raportul controlului arată mii de consultaţii efectuate de diverşi medici din cadrul structurii spitaliceşti făcute într-un mod atât de neconform cu cadrul legal existent din domeniu, încât suspiciunea de fraudă prinde contur evident.

Servicii medicale fictive? Consultaţii din... 1970

Verificările echipei de control a CAS Vâlcea au demarat pe 09.11.2022 şi au fost extinse ulterior pe o perioadă care acoperă activitatea unităţii spitaliceşti pe perioada cuprinsă între 01.11.2019-30.09.2022.

Concluziile raportului tind să indice o fraudă masivă a bugetului de asigurări de sănătate, în toată perioada vizată, SC BalneoMedCenter SA trimiţând cereri de decontare pentru servicii medicale pentru care nu există documente justificative.

Una din modalităţile preferate în cabinetele de Geriatrie şi Gerontologie era efectuarea consultaţiilor prin sistemul Telemedicină, practică folosită în perioadele de restricţii sanitare impuse de pandemie, fără menţionarea datei şi intervalului orar în care aceste consultaţii au fost efectuate.

Altele tind să frizeze absurdul, dosarele pacienţilor invocaţi de unitatea spitalicească conţinând fie o altă dată a fişei medicale anexate pentru consult, fie un alt nume decât al pacientului în numele căruia s-a solicitat decontarea serviciilor medicale.

Situaţia este atât de absurdă încât echipa de control constată la cabinetul de Geriatrie şi Gerontologie al medicului M.D. că datele trecute în dovada consultaţiilor efectuate în ianuarie 2022 pentru diverşi pacienţi sunt din: 05.07.2017, 03.08.2021 sau....06.01.1970.

Nu este un caz singular, doar în aceeaşi lună, medicul M.D. anexând zeci de dovezi ale controalelor ABI sau EKG date cu un an în urmă sau prin 1970.

O lună mai târziu (februarie 2022), o nouă găselniţă implementată în acelaşi cabinet face ca un număr de peste 20 de fişe de consultaţie să plece spre decontare cu dovada efectuării controlului ABI provenită de la tot atâţia pacienţi standardizaţi:

„... drept dovadă ABI a fost utilizat un exemplar de consemnare a efectuării respectivului serviciu medical, în care sunt consemnate aceleaşi valori privind înălţimea şi greutatea (158 cm/55 kg), acelaşi sex (feminin), aceeaşi oră de efectuare (10:35) şi aceleaşi valori medicale (right 1.10/ left 1.18)” – raport control, pagina 6.

Ulterior, harababura generată de controlul CAS îi face pe medicii vizaţi să ataşeze fişelor de consultaţie dovezi EKG datate la întâmplare (pe câteva fişe de consultaţie din martie 2022 se adaugă dovezi EKG datate mai 2022 sau alte dovezi medicale care nu sunt datate, nu conţin numele pacienţilor etc).

Opt medici puşi la zid

După încheierea controlului, opt dintre medicii de la BalneoMedCenter Sofianu au fost expuşi ca folosind metodele de înregistrare a unor dovezi incerte, ba chiar suspecte, privind actul medical efectuat pentru mai mult de 1.500 de pacienţi.

Astfel, conform Centralizatorului serviciilor imputate prin raportul de control Nr. CC70/24.02.2023 pentru fiecare medic, doctorii B.V, C.I., D.M., D.M., T.G., V.C., M.V., P.A.M au cumulat o sumă totală de imputat de 171.075,27 lei pentru neconformităţile şi neconcordanţele sesizate în întocmirea şi transmiterea actelor care alcătuiesc fişa pacientului în vederea decontării serviciilor medicale de către CAS.

Iar aici vorbim doar despre cazuri care au fost evidenţiate într-un control realizat prin sondaj în toată activitatea derulată în spitalul BalneoMedCenter între noiembrie 2019 şi septembrie 2022.

Contestaţii, concesii şi negocieri

Între Februarie 2023 şi Mai 2023, o corespondenţă febrilă este derulată între BalneoMedCenter, reprezentată prin Tită&Tită, societate civilă de avocaţi, şi CAS Vâlcea în care modalitatea efectuării controlului, sumele imputate şi aspectele sesizate în raport sunt contestate acerb.

Punctele pe care reprezentanţii BalneoMedCenter le reclamă se leagă de:
- Imputarea unor servicii care fuseseră deja respinse la decontare (în parte pe fondul depăşirii numărului maxim de puncte trecute în contractul cu CAS Vâlcea);
- Folosirea sistemului electronic prin identificarea cu cardul de asigurat a pacienţilor (lucru care ar justifica absenţa datelor scriptice din fişele acestora);
- Modul de derulare a controlului şi acordarea unui timp de doar 3 zile până la prezentarea contestaţiilor pe un volum de documente extrem de mare.

În perioada respectivă însă, cum presiunea exercitată de implementarea unui proiect finanţat prin cadrul Ministerului Finanţelor, în care se specifică în mod evident obligativitatea beneficiarului de a nu înregistra datorii la bugetul de stat, BalneoMedCenter SA acceptă plata a 174.042,97 lei către CAS Vâlcea, plată declarată ca „nereprezentând o recunoaştere a celor declarate în Raportul de Control nr. CC70/24.02.2023, ci efectuată doar ca urmare a faptului că societatea noastră se află în periuada de implementare a unei investiţii împreună cu Ministerul de Finanţe, în cuantum de 9.923.053 lei, proces investiţional ce ar fi avut de suferit dacă nu se efectua plata de mai sus, întrucât una din condiţiile esenţiale este ca societatea să nu înregistreze datorii la bugetul de stat pe perioada de implementare” – plângere înaintată de BalneoMedCenter instanţei de contencios-administrativ, 31 Martie 2023.

În 27 aprilie 2023, în încercarea de a acoperi ceva din gaura financiară produsă de controlul CAS, reprezentanţii BalneoMedCenter forţează nota şi emit o notificare pe adresa CAS Vâlcea prin care solicită „decontarea fără întârziere a sumei de 156.596 lei reprezentând servicii medicale respinse la decontare în perioada mai 2020- septembrie 2022, întrucât, prin imputarea serviciilor conform raportului de control nr. CC70/24.02.2023, numărul de puncte efectuate şi raportate în perioada sus menţionată nu mai depăşeşte numărul maxim de puncte rezultat conform programului de lucru declarat în contract cu CAS Vâlcea”.

Între 2020 şi 2022, spitalul BalneoMedCenter a încasat de la CAS Vâlcea peste aproximativ 9 milioane lei. Cel mai fructuos an s-a dovedit a fi 2022, cu decontări ale serviciilor medicale de peste 3,3 milioane lei. Este şi anul în care controlul tematic CAS Vâlcea a fost demarat, acoperind fix această perioadă şi aducând imputări de aproximativ 170.000 lei, sumă care se ridică la aproape două treimi din valoarea medie a unei decontări lunare din ultimii 3 ani.

O invitaţie în vederea soluţionării amiabile a notificării este emisă de conducerea CAS pentru 10.05.2023, invitaţie la care nu s-a prezentat niciun reprezentant al societăţii.

O nouă revenire a societăţii, pe aceeaşi temă, aduce un răspuns ceva mai strict din partea CAS Vâlcea: „Instituţia noastră a luat act că aţi implementat măsurile dispuse prin raportul de control nr. CC 70/24.02.2023. În consecinţă aţi admis încălcarea obligaţiilor contractuale, aşa cum s-a reţinut în conţinutul raportului de control menţionat, inclusiv faptul că aţi dorit să nu înregistraţi datorii la bugetul de stat”.

Afacere de familie

BalneoMedCenter Sofianu reprezintă o afacere de familie. Ba una chiar frumoasă, sănătoasă şi înfloritoare, care în ultimii ani a adus profit după cum urmează:

SITUAŢIA FINANCIARĂ PE ANUL 2019
- 23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68): 163839 LEI
- 23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64): 0 LEI
- 19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):- Pierdere (rd. 63 - 62): 0 LEI
- 19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):- Profit (rd. 62 - 63): 197826 LEI
- Numar mediu de salariati: 81
- Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:: 0 LEI
- 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06): 7766078 LEI
- ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03): 1426117 LEI

SITUAŢIA FINANCIARĂ PE ANUL 2020
- 23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68): 268432 LEI
- 23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64): 0 LEI
- 19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):- Pierdere (rd. 63 - 62): 0 LEI
- 19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):- Profit (rd. 62 - 63): 321589 LEI
- Numar mediu de salariati: 64
- Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:: 0 LEI
- 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06): 7376025 LEI
- ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03): 1277943 LEI

SITUAŢIA FINANCIARĂ PE ANUL 2021
- 23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68): 955308 LEI
- 23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64): 0 LEI
- 19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):- Pierdere (rd. 63 - 62): 0 LEI
- 19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):- Profit (rd. 62 - 63): 1137748 LEI
- Numar mediu de salariati: 77
- Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:: 0 LEI
- 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06): 10591303 LEI
- ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03): 7561095 LEI

SITUAŢIA FINANCIARĂ PE ANUL 2022
Cifra de afaceri neta 14340601
VENITURI TOTALE 15833101
CHELTUIELI TOTALE 13684938
Profitul sau pierderea brut(a)
-Profit 2148163
-Pierdere 0
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar
-Profit 1852999
-Pierdere 0
Numar mediu de salariati 90

Balet pe sârmă al conducerii CAS Vâlcea

Acţiunea de control a CAS Vâlcea scos la iveală elementele de mai sus, ca şi alte amănunte din activitatea spitalului BalneoMedCenter, toate ridicând suspiciuni privind fraudarea bugetului de asigurări de sănătate.

Cu toate acestea, raportul de control CC 70/24.02.2023 pare să fie un subiect tabu pentru directorul executiv al instituţiei, Alin Voiculeţ. La finalul lunii martie a.c., deci la o săptămână după finalizarea raportului, acesta reuşeşte să se contrazică în declaraţii în mai puţin de 24 de ore, presat într-adevăr şi de dezvăluirile făcute de redacţia publicaţiei “Săptămâna în Oltenia” pe acest caz.

- 30 martie 2023, declaraţie Alin Voiculeţ, director executiv CAS Vâlcea, în conferinţa de presă: „Compartimentul de control a efectuat o serie de acţiuni de control la furnizori, care au vizat respectarea normelor contractuale şi calitatea serviciilor medicale. În trimestrul I, departamentul de control a efectuat un nr de 4 controale tematice şi 15 controale operative. Sancţiuni totale în valoare de 180.000 lei. (...) Un control tematic la BalneoMedCenter având ca tematică verificarea activităţii pentru perioada 2018-2022 şi alte trei controale tematice la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea, Spitalul Orăşenesc Horezu şi la Frosenius Nefrocare SRL. Printre deficienţele constatate: servicii medicale raportate spre decontare la CAS, care nu au fost consemnate în fişe, scrisori medicale existente la nivelul furnizorilor. Există suspiciuni că acestea nu au fost efectuate”.

- În aceeaşi zi (30 martie 2023), la doar câteva ore după conferinţa de presă, acelaşi director executiv al CAS Vâlcea emite următorul „Drept la replică”, faţă de articolul apărut în publicaţia “Săptămâna în Oltenia”, în data de 30 martie 2023, intitulat „Spital privat din Vâlcea, pus la colţ de CAS. Pacienţi şablon trataţi doar în fişele de la recepţie“:

„Articolul conţine informaţii neconforme cu realitatea. Se susţine în mod nereal că directorul general al CAS Vâlcea a făcut declaraţii oficiale cu privire la existenţa unor suspiciuni vizând serviciile medicale raportate de către furnizorul SC Balneomedcenter SA, în sensul că acestea nu ar fi fost efectuate, fapt total neadevărat.
(…)
Sunt nereale toate celelalte aspecte evocate în articol cu privire la pacienţii fictivi, cât şi cu privire la concluziile editorialului referitoare la o fraudă masivă a bugetului de asigurări de sănătate înregistrată la furnizorul SC Balneomedcenter SA. Facem precizarea că nu a existat şi nu există nicio declaraţie a CAS Vâlcea în acest sens.”

La şase luni după finalizarea controlului şi după imputarea furnizorului de servicii medicale cu peste 174.000 lei, conducerea CAS Vâlcea păstrează aceeaşi tăcere suspectă faţă de cazul BalneoMedCenter, secretizând raportul şi concluziile acestuia sub scuze care contrazic logica firească.

Mai mult, deşi atribuţiile îi impuneau comunicarea rezultatului raportului către instituţii care puteau cerceta şi posibilele aspecte penale ale modului de solicitare a decontării serviciilor medicale prestate de către BalneoMedCenter SA pentru asiguraţi, Alin Voiculeţ a plasat dosarul respectiv în sertar şi s-a spălat pe mâini.

Apărare ridicolă – „cadou făcut comunităţii”

Sumele decontate în ultimii ani de către CAS Vâlcea către BalneoMedCenter reprezintă aproximativ 25-30 de procente din cifra de afaceri netă a societăţii.

În acelaşi timp, reprezentanţii societăţii spun că banii nu acoperă nici cheltuielile cu salariile sau amortizarea costurilor cu echipamentele, iar diferenţa dintre sumele decontate de CAS şi tariful existent pe piaţa liberă a serviciilor medicale reprezintă „un cadou făcut comunităţii”.

“Ţinând cont de motivaţia conducerii unităţii medicale a societăţii noastre de a acorda servicii de calitate colectivităţii fără a avea ca obiectiv principal profitul şi de faptul că tariful minim în piaţa serviciilor medicale pentru consultul în ambulatoriu este de aproximativ 175 lei, iar pentru explorările funcţionale este de aproximativ 150 lei şi că în perioada controlată au fost realizate un număr de 28.800 de consultaţii pentru care tariful mediu decontat de Casa de Asigurări a fost de 45 lei, iar numărul explorărilor funcţionale a fost de 52.151, la un tarif de 40 lei, Sc BalneoMedCenter SA a făcut un cadou comunităţii prestând servicii ambulatorii în contract cu CAS Vâlcea în valoare de 2.953.960 lei pentru consulturi şi 5.736.610 lei pentru explorări funcţionale, reprezentând diferenţe faţă de tariful decontat de CAS.”

Cu toate acestea, fără aportul asiguraţilor veniţi în spital, unii apelând ulterior şi la servicii medicale nedecontate sau la co-plata pentru alte servicii conexe, performanţele financiare ale SC BalneoMedCenter SA s-ar fi diminuat considerabil. Cât despre profitul raportat în 4 ultimii ani, acesta nu a fost chiar neglijabil, după cum arată şi datele financiare raportate de firma familiei Sofianu.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...