Ultima Oră

Inspecţia Judiciară a clasat sesizările împotriva judecătorului Mateescu

Inspectorii Inspecţiei Judiciare au clasat sesizările fostului ministru al Justiţiei, Ion Stelian-Cristian, şi a unei angajate în cadrul Primăriei din Băile Govora împotriva judecătorului Bogdan Mateescu, pe motiv că nu au fost constatate elemente care să ateste comiterea vreunei abateri disciplinare din partea actualului preşedinte al Tribunalului Vâlcea.

Cei doi au sesizat în urmă cu mai bine de o lună Inspecţia Judiciară de un posibil abuz din partea fostului preşedinte al CSM, după apariţia în mass media a unei discuţii din care ar reieşi că magistratul îi oferă funcţionarei din Băile Govora un post la Tribunalul Vâlcea în schimbul renunţării la demersurile împotriva tatălui său, Mihai Mateescu, primarul staţiunii vâlcene, cu care angajata susţine că se află în conflict.

Maria Alexie şi Ion Stelian-Cristian au sesizat Inspecţia Judiciară despre posibile abateri disciplinare ale judecătorului Mateescu, preşedinte al Tribunalului Vâlcea, după ce, la sfârşitul lunii iulie, la o emisiune TV, a fost redată înregistrarea unei discuţii pe care judecătorul a purtat-o în urmă cu mai multe luni cu funcţionara din Băile Govora şi din care ar fi reieşit, în opinia celor doi, că magistratul i-ar fi propus Mariei Alexie, în schimbul renunţării la demersurile împotriva primarului Mateescu, să fie transferată la Tribunalul Vâlcea.

„Alexie Maria (în continuare A.M.): Bună! Mai stau de vorbă cu colegii, mai muncesc.
Mihai Bogdan Mateescu (în continuare M.B.M.): Vreau să vorbesc cu tine şi cu Raul pentru că am auzit că, nu ştiu, vrei să faci sesizări.
A.M.: Ce mă, sesizări? Nuuu, discutăm!
M.B.M.: Eu te ajut dacă vrei să faci sesizări la Busuioc, la Curtea de Conturi.
A.M.: Nu!
M.B.M.: Nu? Deci sunt vrăjeli?
A.M.: Ce, tu te iei după lume? Lumea în Govora... tu nu ştii?
M.B.M.: Unde e golanul de bărba'tu?
A.M.: Azi e liber. Umblă cu mama soacră.
M.B.M.: Ce studii ai?
A.M.: Ce studii am? Economice.
M.B.M.: De ce nu vii la Vâlcea? 6.000 de lei.
A.M.: Unde, mă?
M.B.M.: La Tribunal, transfer.
A.M.: Ce ai, mă? 6.000, pe bune?
M.B.M: Până pe 4 aprilie. 5.000 şi ceva.
A.M.: Păi dacă nu le mai urmăresc... uite, nu am ştiut!
M.B.M.: 5.000 şi ceva.
A.M.: M-am mai gândit într-un timp dar... uite, nu am căutat!
M.B.M.: Poţi să te gândeşti şi săptămâna asta.
A.M.: Bine că-mi ziseşi.
M.B.M.: Îl sun pe Raul şi îi spun, da?
A.M.: Vorbiţi, da.
M.B.M.: Vrei să ştii despre ce este vorba acolo? Tu eşti doar pe internet, nu?
A.M.: Îhm...
M.B.M.: Poţi să te gândeşti şi săptămâna asta. Ai contabilitatea, oricum suntem praf. Se face inventarul, avem sute de milioane lipsă, sute de milioane în plus. Nu s-a făcut niciodată, de fapt, inventarul. Îţi dau un exemplu, ştii? Toată lumea învaţă. Mai sunt două fete înscrise plus un om, mai e şi un consilier pe achiziţii.
A.M.: Îhm... Hai că mă uit. Mulţumesc mult! Vorbim, pa!".

La câteva zile după emisiunea TV, şi Bogdan Mateescu a solicitat Inspecţiei Judiciare să verifice aceste aspecte, iar în urma verificărilor s-a ajuns la concluzia că de fapt nu sunt elemente care să ateste vreo abatere disciplinară din partea lui, practic el făcându-şi datoria de administrator al resurselor umane din cadrul instanţei pe care o conduce, în condiţiile în care există demersuri anterioare dialogului prezentat în presă pentru ocuparea acestor posturilor vacante la Tribunalului Vâlcea.

„Verificările prealabile arată că, la data de 20.02.2023, prin adresa nr. 262, Tribunalul Vâlcea a solicitat Curţii de Apel Piteşti demararea procedurii de transfer pentru două posturi de consilier superior, precum şi organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de consilier superior şi referent superior. Solicitarea este motivată pe numărul mare de posturi vacante, personalul existent depunând eforturi în derularea activităţii, depăşind programul de lucru şi neefectuând concediile de odihnă.

Urmare a solicitării, la data de 13.03.2023, Curtea de Apel Piteşti a publicat anunţul privind ocuparea prin transfer la cerere a unor funcţii publice de execuţie din cadrul Tribunalului Vâlcea şi Tribunalului Argeş.

În privinţa datei limită, în anunţ se face precizarea că, în vederea ocupării posturilor, prin transfer la cerere, funcţionarii publici interesaţi vor depune, în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului, respectiv în perioada 14.03.2023-03.04.2023, în intervalul orar 14:00 - 15:00, la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Curţii de Apel Piteşti, un dosar ce trebuia să conţină o serie de documente specifice.

La data de 23.03.2023, între petenţii Mihai Bogdan Mateescu şi Alexie Maria a avut loc dialogul prezentat în mass media.

Ulterior, la data de 04 aprilie 2023, prin Decizia nr. 74, Preşedintele Curţii de Apel Piteşti a decis numirea comisiei responsabile cu selectarea cererilor de transfer şi evaluarea candidaţilor ca urmare a susţinerii interviului, din componenţa căreia a făcut parte şi domnul judecător Mateescu Mihai Bogdan, Preşedinte al Tribunalului Vâlcea, acesta fiind desemnat preşedintele comisiei de evaluare.

Anterior, în perioada 18 octombrie 2021 - 12 aprilie 2022, au mai fost demarate de Curtea de Apel Piteşti alte patru proceduri de ocupare a unor funcţii publice de execuţie vacante Ia Tribunalul Vâlcea, Compartimentul economico-financiar şi administrativ, nefinalizate cu ocuparea integrală a posturilor vacanţe.

De asemenea, se constată că la nivelul Tribunalului Vâlcea, în perioada 30.01.2023- 28.02.2023, s-a desfăşurat o misiune de audit de către o echipă din cadrul Ministerului Justiţiei, având ca temă „Evaluarea activităţilor financiar contabile", ce a pus în evidenţă o serie de disfuncţionalităţi.

În timpul desfăşurării misiunii de audit, mai exact la data de 01.02.2023, prin Decizia nr. 10 a Preşedintelui Tribunalului Vâlcea, pe fondul constatărilor preliminare ale echipei de audit, s-a dispus constituirea la nivelul Tribunalului Vâlcea şi judecătoriilor din circumscripţia acestuia a unei Comisii de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, inventarierea având ca scop principal stabilirea situaţiei reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale fiecărei entităţi, precum şi a bunurilor şi valorilor deţinute cu orice titlu, aparţinând altor persoane juridice sau fizice. Totodată, s-a dispus ca inventarierea faptică să înceapă la data de 06.02.2023, cu termen de finalizare la 31.03.2023, termen ce însă, din cauza unor majore disfuncţionalităţi constatate, s-a prorogat succesiv până la data de 15.09.2023”, se arată în rezoluţia dată de Inspecţia Judiciară.

În rezoluţie se precizează că între Bogdan Mateescu şi Ion Stelian-Cristian ar exista neînţelegeri mai vechi şi că nu există fundament pentru a concluziona că magistratul vâlcean ar fi avut „intervenţii nepermise pe lângă un funcţionar”, aşa cum susţine fostul ministru USR-PLUS al Justiţiei.

„În ceea ce priveşte sesizarea petentului Stelian-Cristian Ion, este de notat faptul că acesta a ocupat funcţia de ministru al Justiţiei în perioada 23.12.2020- 02.09.2021, că în aceeaşi perioadă judecătorul era membru ales în CSM, că au existat poziţii publice contradictorii între cei doi; de asemenea, petentul Stelian-Cristian Ion formulează prezenta sesizare strict ca terţ faţă de discuţia purtată, astfel că susţinerile acestuia nu pot fundamenta vreo concluzie cu privire la pretinsa intenţie din spatele convorbirii purtate. Faptul că judecătorul a fost prezent, în data de 24.03.2023, la Primăria oraşului Govora, cu atât mai mult în contextul relaţiei de rudenie cu primarul oraşului Govora, nu poate intra în spectrul unei conduite neconforme”, precizează cei de la Inspecţia Judiciară.

În ceea ce priveşte sesizarea funcţionarei Maria Alexie, cei de la Inspecţia Judiciară au concluzionat că acesta ar fi putut să înţeleagă greşit intenţia judecătorului, discuţia dintre ei fiind una „amicală”.

„Cât priveşte accentul pus de doamna Alexie Maria pe faptul că prezenţa domnului judecător la sediul Primăriei oraşului Govora ar fi fost determinată de discuţii prealabile purtate de aceasta cu primarului oraşului, în cadrul căreia acesta din urmă a ameninţat-o şi şantajat-o cu o posibilă implicare a fiului Mateescu Mihai Bogdan, preşedinte al Tribunalului Vâlcea, în acţiuni care se vor deschide contra sa la parchet şi instanţele de judecată, se constată, din analiza dialogului purtat de domnul judecător cu petenta, anterior redat, că o astfel de situaţie nu se verifică, de vreme ce discuţia nu surprinde vreo afirmaţie a domnului judecător care să releve o minimă intenţie a acestuia în sensul enunţat. De altfel, o simplă audiţie a dialogului purtat de cei doi relevă o discuţie amicală, între două vechi cunoştinţe, aspect ce exclude, de plano, teza enunţată de petentă cum că vorbele domnului judecător au reprezentat o ameninţare voalată” – spun cei de Inspecţia Judiciară.

Rezoluţia a fost adusă la cunoştinţa celor trei petenţi, care au la dispoziţie 15 zile să o conteste.


 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...