Sub Lupă

E mai rău decât se credea. 27 de şcoli şi grădiniţe din judeţ nu au avize de securitate la incendiu şi nici nu au solicitat

Anul şcolar 2023-2024 debutează în Vâlcea sub semnul catastrofelor potenţiale, în contextul în care 27 de şcoli şi grădiniţe din judeţ nu au avize de securitate la incendiu şi nici nu au solicitat un astfel de document.

Din totalul de 439 clădiri (428 clădiri de învăţământ public şi 11 clădiri învăţământ privat), 73 (67 învăţământ public şi 6 învăţământ privat) deţin autorizaţie de securitate la incendiu, 68 (67 învăţământ public şi 1 învăţământ privat) funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu. Din cele 68 clădiri fără autorizaţie de securitate la incendiu, pentru 41 s-a emis aviz de securitate la incendiu, iar 27 clădiri nu deţin autorizaţie de securitate la incendiu şi nu au solicitat nici aviz de securitate la incendiu – se arată în raportul întocmit de Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea şi prezentat în şedinţa Colegiului Prefectural.

Cazuri uluitoare la licee renumite din Râmnicu Vâlcea

Trei unităţi de învăţământ cu un bun renume din Râmnicu Vâlcea figurează în lista neagră a şcolilor prinse fără aviz de securitate la incendiu. Dialogul purtat între reprezentanţii ISJ Vâlcea şi conducerea acestor unităţi reflectă anumite demersuri încheiate între respectivele licee, dar multe dintre acţiunile de avizare sunt pasate direct către Primăria Râmnicului.

„Colegiul Naţional «Alexandru Lahovari», municipiul Rm. Vâlcea a făcut, în data de 31.05.2022, solicitări la Primăria Municipiului Rm. Vâlcea pentru sprijinirea în vederea obţinerii avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu. În urma acestei adrese, primăria a încheiat contractul cu nr. 48695/10.11.2022 cu firma RAVI CONSULT SRL, pentru întocmirea documentaţiei, fapt ce a fost adus la cunoştinţă ISU Vâlcea prin adresa nr. 1243/29.05.2023. Liceul Tehnologic Forestier, municipiul Rm. Vâlcea a solicitat, prin adresa nr.2404/07.07.2023, Primăriei Municipiului Rm. Vâlcea sprijin financiar şi logistic pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu pentru «corp grupuri sanitare» din cadrul liceului, structura Şcoala Gimnazială Waldorf şi Grădiniţa cu Program Prelungit Waldorf. Colegiul Energetic, municipiul Rm. Vâlcea a solicitat, prin adresa nr. 2112/11.05.2023, Primăriei Municipiului Rm. Vâlcea sprijin pentru remedierea deficienţelor în vederea obţinerii avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu pentru internat” – raport ISJ Vâlcea, august 2023.

Le urmează alte şcoli şi alte grădiniţe din localităţile vâlcene: Băbeni, Călimăneşti, Drăgăşani, Stoeneşti, Suteşti şi Scundu unde avizele de securitate la incendiu, normă minimă în domeniu, sunt inexistente.

Norme sanitare nerespectate

Din cele 388 unităţi şcolare din judeţ, 361 au avize de funcţionare, 27 de şcoli nu au avize sanitare de funcţionare.

Fără aviz sanitar de funcţionare sunt următoarele unităţi şcolare:
Liceul Tehnologic Petrache Poenaru, oraş Bălceşti - structurile Şcoala Gimnazială Otetelişu, Grădiniţa cu Program Normal Goruneşti, Şcoala Primară Goruneşti, Grădiniţa cu Program Normal Beneşti, Şcoala Primară Beneşti, Grădiniţa cu Program Normal Cârlogani, Şcoala Primară Cârlogani,;
Comuna Berislăveşti, Şcoala Gimnazială, sat Gura Văii;
Comuna. Bujoreni - structurile GPN Olteni, Şcoala Primară Olteni;
Comuna Mălaia, Şcoala Gimnazială Malaia - structura GPN Ciunget;
Comuna Măldăreşti, Şcoala Gimnazială Măldăreşti,
Comuna Creţeni, Şcoala Gimnazială Creţeni - structura GPN Creţeni;
Comuna Dăeşti, Şcoala Gimnazială Dăeşti, structura GPN Sânbotin;
Comuna Frânceşti, Şcoala Gimnazială Frânceşti - structurile GPN Dezrobiţi, GPN Genuneni, Şcoala Gimnazială Dezrobiţi;
Comuna Glăvile, Şcoala Gimnazială Bartolomeu Valeriu Anania,
Grădiniţa cu Program Normal Andreeşti;
Comuna Muereasca, Grădiniţa cu Program Normal Dăeşti – Popeşti;
Comuna Prundeni, Şcoala Gimnazială Prundeni;
Comuna Racoviţa Şcoala Primară Balota, Grădiniţa cu Program Normal Balota;
Râmnicu Vâlcea, Grădiniţa cu Program Normal Nr.16;
Comuna Roşiile, Grădiniţa cu Program Normal Zgubea;
Comuna Stoileşti, Grădiniţa cu Program Normal Stoileşti, Şcoala Gimnazială Cârstăneşti;
Comuna Oteşani, structura GPN Oteşani.

Semnale de remediere a problemelor

„Aceste unităţi de învăţământ au fost notificate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea prin adresa nr. 3769/07.08.2023, adresă prin care s-au solicitat informări cu privire la motivul/motivele pentru care nu au solicita/obţinutt autorizaţie sanitară de funcţionare, precum şi măsurile întreprinse de unitatea de învăţământ în vederea obţinerii avizului/ autorizaţiei sanitare”, menţionează inspectorul general şcolar Mihaela Andreianu.

Dialogul între inspectorat şi autorităţile locale arată că oraşul Bălceşti este pe punctul de a obţine avizele sanitare de funcţionare pentru o bună parte din unităţile şcolare menţionate mai sus, ca urmare a recepţiei lucrărilor de modernizare în perioada actuală sau imediat următoare.

„Următoarele unităţi şcolare au în lucru documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei sanitare după ce s-au finalizat lucrări de reabilitare şi remedierea unor deficienţe: Şcoala Gimnazială, sat Gura Văii, comuna Bujoreni cu structurile GPN Olteni, Şcoala Primară Olteni, Şcoala Gimnazială, comuna Malaia, iar Şcoala Gimnazială, sat Copăceni, comuna Racoviţa a depus documentaţia pentru autorizare.

Unităţile şcolare de mai jos au în derulare lucrări de reabilitare, urmând ca după finalizarea acestora să se depună documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei sanitare: Şcoala Gimnazială „Bartolomeu Valeriu Anania”, comuna Glăvile, Şcoala Gimnazială Măldăreşti, Şcoala Gimnazială, comuna Roşiile şi Şcoala Gimnazială, comuna Prundeni”, se mai arată în raportul ISJ Vâlcea.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...