Actualitate

Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Municipiul Rm. Vâlcea în perioada 20 –26 mai 2023

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 20 –26 mai 2023 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă la adresele: strada Aranghel nr. 71, Lespezi nr. 41, Calea Bucureşti nr. 320, Straubing nr. 50 şi Goranu nr. 180.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea iniţială a terenului deteriorat în urma intervenţiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile: Timiş şi George Ţărnea.

POMPE CURĂŢATE. S-au curăţat manual şi mecanizat pompele din zonele: bd. Dem Rădulescu, Str. Morilor, Râureni, Kalamata şi Lespezi.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- A fost igienizat perimetrul zonei de protecţie sanitară la rezervorul Capela şi rezervorul Popa Şapcă;
- S-a asigurat asistenţă tehnică la adresele: strada Mircea Buciu nr. 24, strada Morilor nr. 28A, strada Vega nr. 10B şi str. Depozitelor nr. 31;
- Au fost curăţate căminele de pe str. Luceafărului, Bl. A18 şi un cheson pe bulevardul Dem Rădulescu, a fost remediat un tub deteriorat pe str. Ostroveni - Bl. A15 şi a fost refăcut asfaltul lângă căminul de canalizare pe str. Ostroveni - Bl. A15;
- Au fost verificate şi curăţate gurile de scurgere, căminele de canalizare menajeră şi colectoarele;
- S-a adus la starea iniţială suprafaţa carosabilă în zonele în care s-a intervenit.

REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curăţarea şi spălarea mecanizată a reţelelor de canalizare menajeră şi a gurilor de scurgere la următoarele adrese: Scuarul Mircea cel Bătrân – Bl. K; str. Nichita Stănescu – Bl. A24/III; Splaiul Independenţei – Bl. 7, Bl. 8, Bl. 9, Bl. 10, Bl. 11 şi Bl. 12; Petrişor – Bl. P9; str. Mihai Eminescu – Bl. 13; str. Calea lui Traian – Bl. L, Bl. S31; str. Doctor Hacman – Bl. 85 bis; str. V. Olănescu – Bl. C10; str. Lucian Blaga – Bl. A43, Bl. A49; str. Ostroveni nr. 11, Bl. A14; str. Mihai Viteazu – Bl. 101; SPAU9, SPAU 4, SPAU 2 şi SPAU 3; str. Ştirbei Vodă nr. 57 – 81; str. Patriarh Iustinian Marina – Bl. 2; Colonie Nuci – Baraca 27 şi 28.

73 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 73 de apometre, dintre care 64 verificate şi înlocuite şi 9 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 11 lucrări de intervenţie la contoarele de apă rece montate în reţea şi au fost întocmite 5 avize tehnice şi 7 avize de amplasament.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...