Special

Un nou proiect Erasmus +, Ka2, la Colegiul Economic Rm. Vâlcea

Coordonator proiect,
Prof. Papa-Drăgulescu Nadia, Colegiul Economic Rm. Vâlcea
Consilier educativ,
Prof. Păuşescu Ioana Consuela, Colegiul Economic Rm. Vâlcea

Începând cu acest an şcolar la Colegiul Economic Rm. Vâlcea se implementează al doilea proiect cu finanţare europeană Erasmus+, Acţiunea cheie 2, cu titlul “YOUNG VOICES OF EUROPE”, având numărul de referinţă 2022-1-RO01-KA220-SCH-000085126, coordonator proiect, prof. Papa Dăgulescu Nadia. Proiectul se derulează în perioada 1.09.2022-31.08.2024, iar bugetul alocat instituţiei noastre este de 41806 Euro.

Instituţia coordonatoare a parteneriatului este chiar Colegiul Economic Rm. Vâlcea, iar parteneri sunt şase şcoli şi organizaţii europene: Pagegiu Algimantas Mackus Gymnasium-Lituania, Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa-Portugalia, Liceo Garofano Capua-Italia, AGIFODENT – Asociacion Granadina para la informacion, formacion y desarrollo de las nuevas tecnologias-Spania, SUGS Gimnazija Orce Nikolov-Macedonia de Nord, İstanbul STEAM Bilim Teknoloji Eğitim Kültür Sanat Derneği-Turcia.

Obiectivele proiectului sunt următoarele:

Obiectivul 1. Creşterea nivelului de cunoştinţe al elevilor despre Obiectivele pentru Dezvoltare Durabilă/ODD, inclusiv evoluţiile istorice şi reperele mişcării activismului;

Obiectivul 2. Dezvoltarea nivelului de educaţie al elevilor în domeniul protecţiei mediului;

Obiectivul 3. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limba engleză, dobândirea de abilităţi de comunicare eficientă, atitudini şi valori culturale care să permită o cooperare internaţională de succes;

Obiectivul 4. Dezvoltarea abilităţilor de colaborare ale elevilor prin organizarea de activităţi colaborative; elevii vor lucra în echipe mixte pentru a îndeplini sarcini de lucru comune;

Obiectivul 5. Crearea unui manual interactiv intitulat „Sustainable World in Classroom 4.0”, rezultatul intelectual al proiectului. Manualul va conţine materiale didactice/Resurse educaţionale deschise centrate pe obiectivele de dezvoltare durabilă pentru diferite grupe de vârstă;

Obiectivul 6. Dezvoltarea abilităţilor digitale ale elevilor şi îmbunătăţirea cunoştinţelor despre instrumentele web şi a deprinderilor de a utiliza aceste instrumente; alfabetizarea media şi conştientizarea fenomenului de dezinformare/ştiri false;

Obiectivul 7. Dezvoltarea de atitudini pozitive legate de cetăţenia activă şi de angajament democratic în rândul tinerilor, care vor fi capabili să participe într-un mod critic şi dinamic la luarea deciziilor în diferite tipuri de organizaţii din societatea actuală;

Obiectivul 8. Abordarea într-un mod holistic şi transversal şi înţelegerea unor chestiuni precum: drepturile omului, soluţii pentru probleme mondiale, democraţie, egalitate socială, pace, cooperare şi înţelegere internaţională ;

Prin activităţile derulate (prezentări, dezbateri, expoziţii, concursuri, mese rotunde, seminarii, webinarii, jocuri interactive etc) proiectul urmăreşte să promoveze incluziunea socială, încurajarea abordărilor creative, participative şi interculturale. Vor fi organizate activităţi transnaţionale de predare/învăţare/formare în Macedonia de Nord, Turcia, Portugalia şi Lituania, la care vor participa profesori şi elevi din toate şcolile partenere.
Ne dorim ca proiectul să fie pentru toţi participanţii, elevi şi profesori, o oportunitate de a cunoaşte puncte de vedere şi soluţii viabile privind problemele globale majore ale omenirii, de a înţelege că doar prin implicare, civism, acţiune, responsabilitate putem face această lume un loc mai bun pentru noi şi pentru generaţiile viitoare. Dobândind aceste cunoştinţe şi abilităţi, tinerii vor reuşi să îşi clădească propriul drum într-o lume în continuă schimbare şi vor fi capabili să determine ei înşişi schimbarea.


 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...