Actualitate

Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Municipiul Rm. Vâlcea în perioada 11 – 17 iunie 2022

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 11 – 17 iunie 2022 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Ştirbei Vodă, Aleea Nuci, Lespezi, Argintari şi Goranu.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea iniţială a terenului deteriorat în urma intervenţiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Goranu, Lespezi şi bulevardul Tineretului.

POMPE CURĂŢATE. S-au curăţat manual şi mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Râureni, Bogdan Amaru şi Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- s-a igienizat perimetrul rezervoarelor Cetăţuia, Copăcelu, Capela, Popa Şapcă şi Petrişor;
- s-au continuat lucrările de punere în funcţiune a Staţiei de pompare apă de pe strada Livezi;
- s-au continuat lucrările de extindere reţea de canalizare menajeră pe strada Zăvoieni;
- s-au reluat lucrările de extindere reţea de canalizare menajeră pe străzile Andrei Mureşeanu, Posada, Traficului şi Intrarea Tică Ştefănescu;
- s-a continuat verificarea şi curăţarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră şi a colectoarelor, manual şi mecanizat pe străzile Bogdan Amaru, Dacia, Goranu, Râureni şi bulevardul Tineretului;
- s-a adus la starea iniţială suprafaţa carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
- au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curăţarea şi spălarea mecanizată a reţelelor de canalizare menajeră şi a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Nicolae Titulescu – blocul N14, strada Regina Maria – blocurile C6 şi L, strada Straubing – nr 54A, Aleea Muzicii – blocul RO2, strada Crinilor – blocul A5, strada Mihai Eminescu – blocul B14, strada Libertăţii – nr 17, Aleea Panseluţelor – blocul C32, strada Lucian Blaga – blocurile A42/II şi A32/I, strada Iancu Pop – Dovali, Splaiul Independenţei – blocurile 7, 9, 10 şi 11, strada Republicii – blocul R35, Aleea Stejarului – blocul C16, strada Mărăşeşti – blocul 13, bulevardul Tudor Vladimirescu – blocul 5, bulevardul Tineretului – blocurile A9,A11/I, A11/II, A14 şi A62 şi Scuarul Mircea cel Batran – blocul K.

31 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 31 de apometre, dintre care 23 verificate şi înlocuite şi 8 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 8 lucrări de intervenţie la contoarele de apă rece montate în reţea şi au fost întocmite 17 avize de amplasament şi 10 avize tehnice.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...