Actualitate

Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în municipiul Rm. Vâlcea în perioada 30 aprilie – 06 mai 2022

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 30 aprilie – 06 mai 2022 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe strada Aleea Rozelor.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea iniţială a terenului deteriorat în urma intervenţiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Eftimeştilor şi Aleea Rozelor.

POMPE CURĂŢATE. S-au curăţat manual şi mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Râureni, Bogdan Amaru şi Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- s-a igienizat perimetrul rezervoarelor Cetăţuia, Copăcelu şi Petrişor;
- s-au continuat lucrările de punere în funcţiune a Staţiei de pompare apă de pe strada Livezi;
- s-au continuat lucrările de extindere reţea de canalizare menajeră pe strada Zăvoieni;
- s-au început lucrările de execuţie reţea de canalizare şi racorduri pe strada Kalamata;
- s-au început lucrările de înlocuire reţea de canalizare menajeră pe strada Câmpului;
- s-au început lucrările de înlocuire reţea de apă potabilă pe Aleea Profesor Sergiu Purece;
- s-au efectuat lucrări de remediere reţea de canalizare menajeră pe strada Calea lui Traian;
- s-a remediat avaria la Staţia de pompare ape uzate nr. 5 de pe strada Lespezi;
- s-a continuat verificarea şi curăţarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră şi a colectoarelor, manual şi mecanizat pe străzile Goranu şi Râureni;
- s-a adus la starea iniţială suprafaţa carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
- au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curăţarea şi spălarea mecanizată a reţelelor de canalizare menajeră şi a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Calea lui Traian – blocurile D4, 26, 2, 5 şi S13, strada Matei Basarab, strada Nichita Stănescu – blocul A38/III, Aleea Cocorilor – blocul 26, strada Regina Maria – blocul C3, Aleea Bradului – blocul C6, Aleea Olăneşti – blocul 12, strada Nicolae Iorga – blocul A27/III, strada Morilor, strada General Magheru – blocurile A+B, C, S1 şi S3, strada Lespezi, strada Dacia – blocul 12, strada Mihai Viteazu – blocul 101, strada Remus Bellu – blocul O2, Splaiul Independenţei – blocul 4, strada I.C.Brătianu – blocul A64, strada Regina Maria – blocul S9, strada Marin Preda – blocul A28/II; Aleea Cocorilor – blocul 26, bulevardul Tudor Vladimirescu – CFR3 şi bulevardul Dem Rădulescu – blocul B14.

21 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 21 de apometre, dintre care 7 verificate şi înlocuite şi 14 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 4 lucrări de intervenţie la contoarele de apă rece montate în reţea şi au fost întocmite 36 avize de amplasament şi 2 avize tehnice.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...