Ultima Oră

Decizie a Guvernului: Orice pădure nou înfiinţată va beneficia de o primă anuală de sechestrare forestieră în valoare de 456 euro/hectar timp de 20 de ani!

Executivul a aprobat miercuri, 6 aprilie, în şedinţa de Guvern, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ordonanţa de urgenţă pentru aprobarea măsurilor necesare realizării campaniei naţionale de împădurire şi reîmpădurire prevăzute în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Ordonanţa de Urgenţă aprobată astăzi pregăteşte cadrul prin care România să-şi ducă la împlinire planurile de împădurire asumate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.


“Ordonanţa pe care Guvernul a aprobat-o astăzi dă undă verde la extinderea consistentă a suprafeţei pădurilor din ţara noastră. Până acum nu exista o legislaţie care să încurajeze proprietarii de terenuri din ţară să ia decizia transformării acestora în păduri noi. Asta pentru că legislaţia nu împulsiona împădurirea oricărui tip de teren, ci mai mult a celor degradate sau înfiinţarea de perdele forestiere de protecţie. Cu noul cadru pe care l-am creat, orice teren poate deveni o nouă pădure! În plus, cei care iau decizia de a înfiinţa o pădure de la zero vor primi anual o primă de sechestrare forestieră, timp de 20 de ani. Prima are valoarea de 456 de euro pentru fiecare hectar de pădure nouă şi va fi încasată anual de proprietar, pentru rolul pe care îl are pădurea nou înfiinţată în stocarea carbonului. Trebuie să recunoaştem că a lipsit prea mult din legislaţia ţării noastre motivaţia transformării terenurilor din România în cât mai multe păduri. Iar asta se vede şi în cifre: suprafeţele terenurilor degradate împădurite a scăzut de la circa 2355 ha în 2014, la doar 200 de ha în 2020. În acelaşi timp, România, la fel ca celelalte state ale lumii, este sub imperiul schimbărilor climatice. Pădurea este principalul aliat în domolirea efectelor pe care acestea încep să le aibă în viaţa noastră. De aceea, aveam nevoie de o legislaţie care să impulsioneze creşterea suprafeţei pădurilor din ţara noastră”, a precizat ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Barna Tánczos.

“Noul cadru creat permite înfiinţarea primelor noi păduri din România pe o suprafaţă de 56.700 de ha. Acestea sunt păduri asumate deja de noi prin PNRR şi pentru care avem la dispoziţie 730 de milioane de euro. Aceşti bani pot ajunge atât la proprietarii de stat, cât şi la cei privaţi pentru noi suprafeţe de pădure create, inclusiv păduri urbane. Avem o şansă pe care nu ne permitem să o ratăm: mai multe păduri în ţara noastră, reconstrucţia ecologică prin împădurire a terenurilor puternic afectate de multiple procese de degradare, creşterea cantităţii de carbon stocate, dar şi reducerea gazelor cu efect de seră”, a mai subliniat ministrul mediului, apelor şi pădurilor.

Proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului prevede patru categorii de lucrări de împădurire care pot fi realizate în România pentru a realiza ţintele din PNRR, astfel:
• împădurirea terenurilor agricole din categoriile de folosinţă teren arabil, pajişti permanente şi culturi permanente;
• împădurirea terenurilor agricole degradate devenite inapte pentru agricultură dar care pot fi puse în valoare prin plantarea acestora;
• împădurirea terenurilor situate în fondul forestier naţional, cu o suprafaţă de cel puţin 0,5 ha, care anterior manifestării incendiilor forestiere, a fenomenelor meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamităţi naturale, a infestărilor cu organisme dăunătoare sau a evenimentelor catastrofale au fost acoperite cu pădure şi care necesită o refacere a potenţialului forestier prin împădurire;
• împădurirea terenurilor agricole expropriate de RNP – Romsilva în vederea realizării perdelelor forestiere de protecţie.

Sursa: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...