Special

Elevii din Municipiul Râmnicu Vâlcea vor putea colecta selectiv deşeurile la şcoală

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea şi Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea semnează parteneriatul cu ASAP România pentru includerea şcolilor vâlcene în programul naţional de colectare selectivă a deşeurilor

ASAP România (Armata Selectării Atente a Plasticului) este un program de responsabilitate socială ce urmăreşte să genereze schimbare în comportamentul adolescenţilor faţă de plastic, de la utilizare la colectarea selectivă şi reciclare.
Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea şi ASAP România semnează parteneriatul în urma căruia unităţile de învăţământ din judeţ vor beneficia de infrastructura funcţională pentru colectarea selectivă a deşeurilor.

Peste 18 500 de elevi din 22 de unităţi de învăţământ vâlcene se vor alătura programului naţional de responsabilitate socială iniţiat de Fundaţia The Institute şi susţinut de Lidl România. Odată cu semnarea parteneriatului, se va desfăşura un audit al şcolilor pentru evaluarea infrastructurii de colectare deja existentă în cadrul unităţilor de învăţământ – număr de coşuri interioare şi pubele exterioare, raportate la numărul de săli de clasă şi de elevi – dar şi existenţa unor proceduri de colectare selectivă la nivelul fiecărei şcoli.

Implementarea proiectului va include trei direcţii principale de acţiune:

• Suport acordat şcolilor pentru optimizarea infrastructurii de colectare separată a deşeurilor reciclabile, alături de calibrarea optimă a volumului, distribuţiei şi amplasării recipientelor dedicate colectării selective în interiorul şi la exteriorul şcolilor;

• Desfăşurarea campaniei de educare a elevilor, care se axează pe explicarea modului corect de colectare a deşeurilor pe categorii - plastic, hârtie, metal şi sticlă - dar şi a traseului deşeurilor după colectare, în staţiile de sortare/reciclare, pentru a îmbunătăţi calitatea colectării şi gradul de reciclare şi a contribui, astfel, la reducerea poluării cu ambalaje;

• Colectarea şi corelarea de date de la furnizorul de salubritate contractat de autorităţile publice pentru ridicarea atât a deşeurilor reciclabile, cât şi a celor menajere, cu obiectivul de a urmări calitatea colectării pe fracţii şi a aduce îmbunătăţirile necesare în timp real.

„Suntem încântaţi că Râmnicu Vâlcea ni se alătură în provocarea de a construi soluţii pentru una dintre cele mai stringente problematici actuale ale României – reciclarea şi gestionarea deşeurilor din plastic. Potrivit celor mai recente date, România a produs în ultimii ani 4,58 milioane tone de deşeuri municipale nereciclate pe an – adică 12 500 de tone pe zi. Suntem, din păcate, printre ultimele ţări la gradul de reciclare a deşeurilor. De aceea, este nevoie de eforturi sistematice pe mai multe direcţii la nivelul întregii societăţi - îmbunătăţirea legislaţiei, educarea comportamentelor, crearea unei infrastructuri funcţionale de gestionare a deşeurilor. Şcoala este mediul în care copilul dobândeşte noi cunoştinţe şi deprinderi. Aici putem să trezim în ei conştiinţa reciclării. Dacă adolescentul înţelege că un recipient de plastic sau de carton poate să aibă o nouă viaţă prin reciclare şi dacă are la dispoziţie infrastructura necesară, atunci reciclarea va intra în rutina comportamentală. Ne propunem ca alături de partenerii din fiecare judeţ să creăm un sistem unitar în învăţământul preuniversitar cu toate instrumentele care să susţină viitoarea generaţie pe acest drum”, a declarat Andrei Gavrilă Borţun, Preşedintele fundaţiei The Institute, iniţiator al proiectului ASAP.

Parteneriatul cu ASAP România reprezintă o continuare a iniţiativelor de mediu întreprinse de Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea de-a lungul timpului care au avut drept scop reducerea impactului activităţilor umane asupra mediului.

”Din punctul meu de vedere, copiii şi adolescenţii sunt cei mai buni „profesori” pentru părinţii şi prietenii lor, pentru întreaga comunitate locală. Prin derularea de campanii de informare cu privire la colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile de învăţământ, generaţii întregi de elevi vor fi educate cu privire la impactul acţiunilor lor asupra mediului înconjurător şi implicit asupra oraşului în care locuiesc şi învaţă.

Felicit Fundaţia „The Institute” pentru această iniţiativă pe care o consider ca fiind un pas important înspre un oraş mai curat şi mai puţin poluat, cu cetăţeni responsabili. Îmi doresc să avem o colaborare fructuoasă pe tot parcursul derulării proiectului, iar împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea să putem implica toate şcolile de pe raza Municipiului Râmnicu Vâlcea. ” a declarat primarul Municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău

ASAP România (Armata Selectării Atente a Plasticului) îşi propune să genereze schimbare în comportamentul elevilor faţă de plastic, de la utilizare responsabilă, la colectare selectivă şi reciclare, printr-o contribuţie activă pe zona de educaţie pentru mediu şi prin crearea unui model funcţional de colectare selectivă aplicabil instituţiilor de învăţământ. Până în 2025, acest program naţional va fi implementat în toate şcolile din România.

Pentru a atinge toate obiectivele programului, ASAP România a încheiat un protocol de colaborare cu Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu Consiliul Naţional al Elevilor şi cu GreenPoint Management.

ASAP este un program susţinut de Lidl România, care contribuie la obiectivele strategiei REset Plastic a Grupului Schwarz, din care retailerul face parte. Strategia REset Plastic cuprinde cinci zone de acţiune – de la evitarea folosirii plasticului în ambalaje şi regândirea design-ului acestora, la reciclare şi acţiuni de ecologizare, până la inovare şi educare în domeniu.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...