Actualitate

APAVIL SA – ANUNŢ privind scoaterea la concurs a unui post de instalator în cadrul Sectorului Reţele Canal, Rm. Vâlcea

Concursul constă în susţinerea probei scrise, a probei practice de verificare a aptitudinilor şi cunoştinţelor profesionale în meseria pentru care candidaţii aplică şi deţin calificare şi a probei interviu. Proba scrisă se va susţine în data de 15.11.2021, ora 09.00, la sediul APAVIL S.A. Rm. Vâlcea, str. Carol I nr.3 – 5, iar proba practică şi interviul se vor susţine în data de 19.11.2021, ora 09:00, în cadrul Sectorului Reţele Canal situat în Rm. Vâlcea, str. Florilor nr.6-8 şi la lucrările în desfăşurare.

Data limită până la care candidaţii pot depune actele pentru dosarul de concurs este 05.11.2021, ora 13:00, la Registratura societăţii APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informaţii privind condiţiile generale, condiţiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfăşurarea concursului şi calendarul concursului se pot obţine accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare şi Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30 şi vineri între orele 07.00 – 13.00.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...