Actualitate

APAVIL SA – ANUNŢ privind scoaterea la concurs a 2 posturi în cadrul Sectorului Horezu, Centrul Exploatare Vest

APAVIL SA – ANUNŢ privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi în cadrul Sectorului Horezu, Centrul Exploatare Vest:
- 1 post instalator, zona Tomşani
- 1 post sudor, zona Horezu

Concursul constă în susţinerea probei scrise şi a probei practice de verificare a aptitudinilor şi cunoştinţelor profesionale în meseria pentru care candidaţii aplică şi deţin calificare.

Proba scrisă se va desfăşura la sediul APAVIL, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr.3-5 şi se va susţine în data de 16.11.2021, ora 09:00.

Proba practică se va desfăşura în cadrul Sectorului Reţele Apă, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Popa Şapcă nr.2 şi se va susţine în data de 22.11.2021, ora 09:00.

Data limită până la care candidaţii pot depune actele pentru dosarul de concurs este 08.11.2021, ora 15:00, la Registratura societăţii APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informaţii privind condiţiile generale, condiţiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfăşurarea concursului şi calendarul concursului se pot obţine accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare şi Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30 şi vineri între orele 07.00 – 13.00.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...