Actualitate

Apavil SA: Anunţ privind scoaterea la concurs a unui post de economist în cadrul Serviciului Contractare Rm. Vâlcea

Concursul constă în probă scrisă şi interviu care se vor desfăşura la sediul Apavil S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5.

Concursul se va desfăşura în trei etape succesive, după cum urmează:

- selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 04.10.2021, ora 15.00;
- proba scrisă va avea loc în data de 11.10.2021, ora 09.00;
- interviul se va susţine în data de 15.10.2021, ora 09.00.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 01.10.2021, ora 1300, la Registratura societăţii APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informaţii privind condiţiile generale, condiţiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfăşurarea concursului şi calendarul concursului se pot obţine accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare şi Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 15.30 şi vineri între orele 07.00 – 13.00.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...