Actualitate

Apavil SA: Anunţ privind scoaterea la concurs a 5 posturi în cadrul Centrului Exploatare Rm. Vâlcea – Sector Reţele Apă:

- 1 post tehnician
- 4 posturi instalator

Concursul constă în probă scrisă care se va desfăşura la sediul Apavil S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5 şi probă practică şi interviu care vor avea loc în cadrul Sectorului Reţele Canal, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Popa Şapcă, nr. 2 şi la lucrările în desfăşurare.

Concursul se va desfăşura în trei etape succesive, după cum urmează:
- selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 30.09.2021, ora 15.00;
- proba scrisă va avea loc în data de 06.10.2021, ora 09.00;
- proba practică şi interviul se vor susţine în data de 12.10.2021, ora 09.00.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 29.09.2021, ora 15.00, la Registratura societăţii APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informaţii privind condiţiile generale, condiţiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfăşurarea concursului şi calendarul concursului se pot obţine accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare şi Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30 şi vineri între orele 07.00 – 13.00.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...