Actualitate

Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Municipiul Rm. Vâlcea în perioada 04 – 10 septembrie 2021

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 04 – 10 septembrie 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Decebal, Ştirbei Vodă, Caporal Hangiu, Eftimeştilor, Spicului, Copăcelu intersecţie cu Ocnele Mari, Danil Ionescu intersecţie cu Radu de la Afumaţi.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea iniţială a terenului deteriorat în urma intervenţiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Digului, Ştirbei Vodă, Buda, Câmpului şi Calea Bucureşti.

POMPE CURĂŢATE. S-au curăţat manual şi mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor şi Goranu.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- s-a igienizat perimetrul rezervorului Petrişor;
- s-a ridicat la cotă cămin de canalizare menajeră pe strada Aleea Teilor;
- s-a refăcut reţea de canalizare pe bulevardul Pandurilor;
- s-a continuat verificarea şi curăţarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră şi a colectoarelor, manual şi mecanizat;
- s-a adus la starea iniţială suprafaţa carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
- au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curăţarea şi spălarea mecanizată a reţelelor de canalizare menajeră şi a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Kalamata, strada Calea lui Traian – blocurile 15 şi S31, strada Luceafărului – blocul A22, strada Dacia – blocurile 15 şi A2, strada General Magheru – blocul G, strada Matei Basarab – blocurile 31, 98 şi 132, strada Ostroveni, strada Independenţei, strada Petrişor, strada Republicii – blocul N29, strada Dr. Hacman – blocul 28, strada Cătăneştilor, strada Sacerdoţeanu, strada Lucian Blaga, strada Nicolae Iorga – blocurile A26, A27 şi A32, strada I.C.Brătianu – blocul A70 şi bulevardul Dem Rădulescu.

7 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 7 apometre, dintre care 5 apometre verificate şi înlocuite şi 2 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 9 lucrări de intervenţie la contoarele de apă rece montate în reţea şi au fost întocmite 19 avize de amplasament şi 2 avize tehnice.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...