Actualitate

APAVIL SA: Anunţ privind scoaterea la concurs a unui post de inginer chimist în cadrul Laboratorului Calitate Apă Potabilă, Valea lui Stan

Concursul constă în probă scrisă şi interviu care se vor desfăşura la sediul Apavil S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5.

Concursul se va desfăşura în trei etape succesive, după cum urmează:
- selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 12.08.2021, ora 12.00 ;
- proba scrisă se va susţine în data de 19.08.2021, ora 09.00;
- interviul va avea loc în data de 25.08.2021, ora 09.00 .

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 11.08.2021, ora 15.00, la Registratura societăţii APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informaţii privind condiţiile generale, condiţiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfăşurarea concursului şi calendarul concursului se pot obţine accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare şi Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30 şi vineri între orele 07.00 – 13.00.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...