Special

Program umanitar pentru minorii vâlceni cu părinţi plecaţi în străinătate

“Singuri acasă” este un program al Organizaţiei Salvaţi Copiii de care vor beneficia şi 1.856 de copii din judeţul Vâlcea. Astfel, la nivel na'ional, dintre cei 75.136 de copii cu părinţii plecaţi să muncească în afara ţării, 22.662 sunt complet lipsiţi de îngrijirea părinţilor, având ambii părinţi sau părintele unic susţinător plecat peste hotare. Pentru a preîntâmpina excluziunea socială şi abandonul şcolar, Organizaţia Salvaţi Copiii deschide nouă noi programe locale în judeţele Vâlcea şi Hunedoara, din Regiunile Sud-Vest Oltenia şi Vest, în cadrul proiectului ”Servicii complexe de suport pentru copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate”.

Datele oficiale procesate la finalul anului 2020 arată că Regiunea Sud-Vest Oltenia avea 5.017 rămaşi copii singuri acasă dintre care 1.856 copii doar în judeţul Vâlcea, iar Regiunea Vest avea 6.148 de copii în această situaţie, dintre care 1.472 în judeţul Hunedoara.

Cercetările realizate de Salvaţi Copiii au arătat că, în urma plecării părinţilor la muncă în străinătate, copiii se confruntă cu dificultăţi emoţionale, sociale şi educaţionale. De asemenea, una dintre categoriile cele mai afectate de riscul de abandon şcolar, este, din punct de vedere statistic, cea reprezentată de copiii cu cel puţin un părinte plecat pentru o perioadă de minim şase luni.

”Copiii rămaşi singuri acasă trăiesc o traumă aproape invizibilă, care are repercusiuni asupra întregii lor vieţi, emoţionale, educaţionale, sociale. Sunt copii care trebuie să accepte absenţa părintelui şi care au nevoie de sprijin emoţional, pentru a face faţă situaţiei.”, a explicat Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv Salvaţi Copiii România.

În acest context, proiectul ”Servicii complexe de suport pentru copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate” vizează stimularea participării la educaţie şi prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi de excluziune socială pentru copii din judeţele Vâlcea şi Hunedoara ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate.

Pentru a răspunde nevoilor copiilor, persoanelor în grija cărora au rămas şi comunităţilor locale, în cadrul proiectului vor fi derulate următoarele intervenţii:

1. Servicii de suport educaţional şi psihologic, activităţi recreative şi de socializare, incluzând şi tabere pentru copii, pentru a sprijini copiii să traverseze perioada dificilă a separării de părinţi.
2. Oferirea de suport material pentru buna desfăşurare a activităţilor de suport educaţional şi de consiliere (rechizite şcolare şi masă caldă pe parcursul frecventării activităţilor de tip Şcoală după Şcoală).
3. Program de educaţie parentală şi consiliere pentru persoanele în grija cărora au rămas copiii.
4. Dotarea şcolilor implicate cu materiale şi echipamente sportive.
5. Crearea de reţele locale de intervenţie pentru oferirea de servicii inter-instituţionale copiilor în 7 localităţi, stimularea creării de structuri comunitare consultative.
6. Campanie regională de informare şi conştientizare cu privire la efectele negative ale plecării părinţilor asupra copiilor rămaşi acasă: producţie şi difuzare spot video, distribuire materiale de informare, sesiuni periodice de informare si conştientizare pentru elevi, cadre didactice, părinţi/persoane în grija cărora au rămas copiii/părinţi care intenţionează să plece la muncă în străinătate/membri ai comunităţii, masă rotundă cu specialisti din domeniul educatiei şi asistenţei sociale.
7. Cercetare regională pentru estimarea incidenţei fenomenului şi efectelor sociale ale acestuia.
Noile programe se vor derula până în 31 decembrie 2023.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...