Actualitate

Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Municipiul Rm. Vâlcea în perioada 12 – 18 iunie 2021

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 12 – 18 iunie 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Calea lui Traian, Bâlciului şi Apusului.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea iniţială a terenului deteriorat în urma intervenţiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Calea Bucureşti, Nicolae Epure şi Gib Mihăescu.

POMPE CURĂŢATE. S-au curăţat manual şi mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor şi Goranu.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- se continuă cu igienizarea perimetrul rezervorului Capela;
- se continuă lucrările de execuţie Staţie de pompare pe strada Livezi;
- se continuă lucrările de extindere reţea de canalizare menajeră pe strada Zăvoieni;
- s-au început lucrările de extindere reţea apă potabilă şi branşamente şi extindere reţea de canalizare şi racorduri pe strada Schitul Troianu;
- s-a decopertat cămin de canalizare menajeră pe strada Aleea Teilor;
- s-a înlocuit tronson reţea de canalizare menajeră pe strada Carol I;
- s-a continuat verificarea şi curăţarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră şi a colectoarelor, manual şi mecanizat;
- s-a adus la starea iniţială suprafaţa carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
- au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curăţarea şi spălarea mecanizată a reţelelor de canalizare menajeră şi a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Nicolae Iorga – blocurile A26 şi A27/3, strada Nichita Stănescu, Aleea Narciselor – blocul C28, strada Mihai Eminescu – blocurile B13 şi C10, strada General Magheru – blocurile J şi S9, strada Nicolae Epure, strada M.V.Popescu, strada Tineretului – blocul A17/1, strada Matache Temelie, strada Schitul Troianu, strada Kalamata, strada Mihai Viteazu – blocul 101, strada Calea lui Traian – blocul 5, strada Regina Maria – blocul L, strada Bâlciului, strada Dacia – blocul 86, strada Mărăşeşti, strada Luceafărului – blocul A1, strada Henri Coandă – blocul C1, strada Petrişor – blocul P5, strada Inăteşti, Aleea Panseluţelor – blocurile C23 şi C32 şi Splaiul Independenţei – blocul 4.

4 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 4 de apometre, dintre care 2 verificate şi înlocuite şi 2 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 14 lucrări de intervenţie la contoarele de apă rece montate în reţea şi au fost întocmite 20 avize de amplasament şi un aviz tehnic.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...