Actualitate

Informare de presă!

Activitate intensă la Apavil S.A. - “Centru Vest”

10 iunie 2021

APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 31 mai – 06 iunie 2021 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenţii pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branşamente PEHD Dn 25: comuna Pietrari – satele Pietrari şi Pietrarii de Sus, comuna Păuşeşti – satul Tâlvaci, comuna Mihăeşti – satul Gurişoara, comuna Buneşti – satele Teiuşu şi Brozbeşti; conductă PEHD Dn 32: comuna Tomşani – satul Foleştii de Jos; conductă PEHD Dn 75: comuna Nicolae Bălcescu – satul Dosul Râului; conductă PEHD Dn 110: comuna Tomşani – satul Foleştii de Sus; conductă PEHD Dn 160: oraşul Horezu – strada Urşani; conductă OL 40: oraşul Băbeni – strada Unirii. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Galicea şi comuna Nicolae Bălcescu – satul Ciorăşti.
La aceste intervenţii s-au efectuat operaţiile necesare remedierii problemelor şi de aducere la starea iniţială a terenului.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-au efectuat operaţii de desfundat, decolmatat şi spălat reţea de canalizare, cămine şi racorduri pe o lungime de 250 de metri în oraşul Băile Govora – strada Tudor Vladimirescu;
• s-a deblocat pompa de nămol din cadrul Staţiei de pompare ape uzate din comuna Tomşani – satul Bogdăneşti;
• s-au efectuat probe de presiune pe reţeaua nouă de apă din oraşul Băbeni – strada Petrolului;
• s-a desfundat reţeaua de canalizare menajeră din comuna Nicolae Bălcescu – satul Valea Bălceasca;
• s-au repoziţionat conducta de aducţiune şi conducta de distribuţie din comuna Vaideeni – satul Izvoru Rece;
• s-a verificat buna funcţionare a instalaţiei de pompare în bazinele de omogenizare din cadrul Staţiei de epurare Coastele Cernei din comuna Pietrari;
• s-a înlocuit pompa de nămol defectă din cadrul Staţiei de epurare din oraşul Horezu;
• s-a asigurat asistenţă tehnică pentru realizarea de racorduri de canalizare în comuna Nicolae Bălcescu – satul Valea Bălceasca;
• s-au supravegheat sistemele dozatoare hipoclorit şi instalaţiile de durizare şi deferizare aferente Staţiei de apă din comuna Frânceşti;
• s-a efectuat spălarea reţelei de apă potabilă cuprinsă între Staţia de apă Buneşti şi satele Fireşti şi Râpăneşti;
• au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăeşti, Buneşti, Păuşeşti, Pietrari, Frânceşti;
• s-au vidanjat şi curăţat căminele staţiilor de epurare ape uzate şi căminele staţiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localităţile Băbeni, Tomşani, Cernişoara, Şirineasa şi Nicolae Bălcescu;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcţionării echipamentelor la staţiile de captare, tratare, pompare şi distribuţie apă potabilă, a staţiilor de retratare apă potabilă, a staţiilor de repompare apă potabilă, a staţiilor de epurare ape uzate, a rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă şi a staţiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Băbeni;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcţionării echipamentelor la staţiile de pompare apă şi a staţiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Buneşti, Frânceşti şi Păuşeşti – Otăsău;
• a fost asigurată buna funcţionare a reţelelor de apă şi canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...