Actualitate

Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de APAVIL SA în municipiul Rm. Vâlcea în perioada 29 mai – 04 iunie 2021

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 29 mai – 04 iunie 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Aleea Castanilor, Popa Şapcă, Antim Ivireanu, Carol I, Colonie Nuci, Spicului şi Gib Mihăescu.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea iniţială a terenului deteriorat în urma intervenţiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Venus, Aleea Castanilor şi Traficului.

POMPE CURĂŢATE. S-au curăţat manual şi mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor şi Goranu.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- se continuă cu igienizarea perimetrul rezervorului Capela;
- se continuă lucrările de execuţie cămin Staţie de pompare pe strada Livezi;
- se continuă lucrările de extindere reţea de canalizare menajeră pe strada Zăvoieni;
- s-au executat lucrările de canalizare menajeră şi s-a montat cămin colector canalizare pe strada Intrarea Traficului;
- s-a refăcut racord canalizare menajeră pe strada Calea lui Traian;
- s-au început lucrările de deviere tronson reţea apă potabilă pe strada Ştrandului intersecţie cu bulevardul Dem Rădulescu;
- s-a continuat verificarea şi curăţarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră şi a colectoarelor, manual şi mecanizat;
- s-a adus la starea iniţială suprafaţa carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
- au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curăţarea şi spălarea mecanizată a reţelelor de canalizare menajeră şi a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Kalamata, strada Săliştea Nouă, strada Luceafărului – blocurile A2, A18 şi A22, strada I.L.Caragiale – blocul A27/3, strada Calea lui Traian – blocurile 4, 7, S31/1 şi S34, strada Rapsodiei – blocul R3, Aleea Zorelelor – blocul C18, b-dul Pandurilor – blocul A8/2, strada Mihai Eminescu – blocul B12, strada Dealul Malului, strada Florilor, strada Grigore Antipa , strada Râureni, strada Marin Sorescu – blocul A36/1, strada Posada, strada Petrişor, strada Antim Ivireanu, strada Matei Basarab – blocul 108, strada Tineretului – bloc A0, strada Dr. Hacman – blocul 108, strada General Magheru – blocurile S1 şi S2, strada Henri Coandă – blocurile P1, R3, N9 şi N10, strada Lespezi, strada Iustinian Marina , strada Panseluţelor – blocul C31, str. Marin Preda – blocul A36/3 şi strada Matache Temelie – blocul 72.

2 APOMETRE MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 2 apometre noi. De asemenea, au fost realizate 9 lucrări de intervenţie la contoarele de apă rece montate în reţea şi au fost întocmite 12 avize de amplasament şi 5 avize tehnice.

Compartimentul comunicare, mass-media al societăţii Apavil SA

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...