Actualitate

Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în municipiul Rm. Vâlcea în perioada 08 – 14 mai 2021

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 08 – 14 mai 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Constantin Stănciulescu şi Cojocarilor.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea iniţială a terenului deteriorat în urma intervenţiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Eroilor şi Ostroveni .

POMPE CURĂŢATE. S-au curăţat manual şi mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru şi Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- se continuă cu igienizarea perimetrului rezervorului Capela;
- s-a igienizat perimetrul rezervorului Popa Şapcă;
- s-au montat bile de închidere în separatorul de solide aferent Staţiei de pompare ape uzate Nr. 2 Râureni;
- s-au decopertat cămine de canalizare menajeră pe strada Nicolae Iorga;
- s-a montat dală de beton pe strada Iustinian Marina;
- s-a remediat racord de canalizare menajeră pe strada Lacului;
- s-au început lucrările pentru execuţia reţelei de canalizare şi racorduri pe strada Traficului;
- se continuă lucrările de execuţie reţea de canalizare şi racorduri pe strada Zăvoieni;
- s-a continuat verificarea şi curăţarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră şi a colectoarelor, manual şi mecanizat;
- s-a adus la starea iniţială suprafaţa carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
- au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curăţarea şi spălarea mecanizată a reţelelor de canalizare menajeră şi a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Rapsodiei – blocul R3, strada Dr. Hacman – blocul 89, strada Tineretului – blocurile A59 şi B1, strada Lacului, strada George Enescu, strada Henri Coandă – blocul N5, strada Crângului, strada Ferdinand , strada Matache Temelie – blocurile 74 şi 85, strada Matei Basarab – blocurile 29 şi 118, strada Aurel Vlaicu nr.12, strada Posada, strada Calea lui Traian – blocurile N7, S34 şi L, strada Mihai Eminescu – blocul C10, Aleea Trandafirilor – blocul B8 şi B9, strada Panseluţelor – blocurile C23 şi C32, Aleea Narciselor – blocul C28, strada Nicolae Iorga – blocurile A27/1, A27/2 şi A27/3, strada I.L.Caragiale – blocurile A28/1, A28/2, A35 şi A41/1 , Splaiul Mircea Voda – blocul P1, strada Intrarea Jiului, strada General Magheru – blocul V1, strada Petrişor – blocul P8, b-dul Dem Rădulescu, strada Kalamata, Aleea Mioriţei – blocul N5, strada Alexandru Sahia, strada Antim Ivireanu.

19 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 19 de apometre, dintre care 9 verificate şi înlocuite şi 10 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 6 lucrări de intervenţie la contoarele de apă rece montate în reţea şi au fost întocmite 6 avize de amplasament şi 6 avize tehnice.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...