Actualitate

Activitate intensă la Apavil S.A. - “Centru Vest” - 14 mai 2021

APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 03 – 09 mai 2021 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenţii pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branşamente PEHD Dn 25: comuna Pietrari – satul Pietrari, comuna Păuşeşti – satele Barcane şi Păuşeşti; conductă PEHD Dn 32: oraşul Horezu - strada Eroilor; conductă PEHD Dn 125: comuna Nicolae Bălcescu – satul Predeşti; conductă PEHD Dn 160: oraşul Horezu – strada Tudor Vladimirescu; conductă OL 89: oraşul Horezu – satul Urşani – Ariceşti şi strada Olari; conductă OL 219: oraşul Horezu – satul Râmeşti. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Şirineasa – satul Şirineasa.

La aceste intervenţii s-au efectuat operaţiile necesare remedierii problemelor şi de aducere la starea iniţială a terenului.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a decolmatat barajul de captare Râmeşti;
• s-au efectuat lucrări de reparaţii plutitori aferenţi rezervorului de acumulare apă Ciorăşti din comuna Şirineasa;
• s-a înlocuit presostatul defect din cadrul Staţiei de captare, tratare, pompare şi distribuţie apă Şirineasa;
• s-au efectuat lucrări de remediere fisură creată în membrana aferentă rezervorului de înmagazinare apă Pietrari;
• s-a curăţat, spălat şi vidanjat bazinul de colectare ape uzate aferent Staţiei de epurare Tomşani;
• s-a montat pompa nr. 2 din cadrul Staţiei de pompare Nr. 5 din comuna Pietrari;
• s-au continuat lucrările de înlocuire reţea de apă potabilă şi branşamente din oraşul Băbeni – strada Petrolului;
• s-a asigurat asistenţă tehnică pentru realizarea de branşamente în comuna Nicolae Bălcescu şi oraşul Horezu – străzile Olari şi Tănăseşti;
• s-a efectuat spălarea reţelei de apă potabilă cuprinsă între Staţia de apă Buneşti şi satele Fireşti şi Râpăneşti;
• s-au supravegheat sistemele dozatoare hipoclorit şi instalaţiile de durizare şi deferizare aferente Staţiei de apă din comuna Frânceşti;
• au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăeşti, Buneşti, Păuşeşti, Pietrari, Frânceşti;
• s-au vidanjat şi curăţat căminele staţiilor de epurare ape uzate şi căminele staţiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localităţile Băbeni, Tomşani, Cernişoara, Şirineasa şi Nicolae Bălcescu;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcţionării echipamentelor la staţiile de captare, tratare, pompare şi distribuţie apă potabilă, a staţiilor de retratare apă potabilă, a staţiilor de repompare apă potabilă, a staţiilor de epurare ape uzate, a rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă şi a staţiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Băbeni;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcţionării echipamentelor la staţiile de pompare apă şi a staţiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Buneşti, Frânceşti şi Păuşeşti – Otăsău;
• a fost asigurată buna funcţionare a reţelelor de apă şi canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...