Actualitate

APAVIL SA: Anunţ privind scoaterea la concurs a 3 posturi de instalator în cadrul Sectorului Reţele Apă, Centru Exploatare Rm. Vâlcea

Concursul constă în probă scrisă care se va desfăşura la sediul Apavil S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5, şi probă practică care se va desfăşura în cadrul sectorului Reţele Canal, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Popa Şapcă, nr. 2 şi la lucrările în desfăşurare.

Concursul se va desfăşura în trei etape succesive, după cum urmează:
- selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 28.05.2021, ora 12.00 ;
- proba scrisă se va susţine în data de 03.06.2021, ora 09.00;
- proba practică se va susţine în data de 09.06.2021, ora 08.00 .

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 27.05.2021, ora 1200, la Registratura societăţii APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informaţii privind condiţiile generale, condiţiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfăşurarea concursului şi calendarul concursului se pot obţine accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare şi Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30 şi vineri între orele 07.00 – 13.00.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...