Politică

Laurenţiu Nicolae Cazan: „Hotărârile în materia dreptului penal se vor motiva în maxim 60 de zile”

În şedinţa din 10.05.2021, Camera Deputaţilor a votat aprobarea proiectului de lege privind modificarea legii 135/2010 privind Codul de Procedură Penală.

Potrivit deputatului vâlcean Laurenţiu Nicolae Cazan, modificările votate sunt extrem de importante şi reprezintă un mare pas înainte pentru justiţia din ţara noastră.

Astfel, prin votul de ieri, legea 135/2010 va suferi mai multe modificări, dintre care amintim:

• Se modifică alin. (4) şi alin. (5) ale art.208 C.p.p după cum urmează:

„ (4) în tot cursul judecăţii, până la pronunţarea hotărârii, instanţa, din oficiu prin încheiere, verifică periodic, dar nu mai târziu de 60 de zile, dacă subzistă temeiurile care au determinat menţinerea măsurii arestării preventive şi a măsurii arestului la domiciliu dispuse faţă de inculpat sau dacă au apărut temeiuri noi, care să justifice menţinerea acestor măsuri. Dispoziţiile art. 207 alin. (3)-(5) se aplică în mod corespunzător.

(5) În tot cursul judecăţii, până la pronunţarea hotărârii, instanţa verifică, prin încheiere, din oficiu, periodic, dar numai târziu de 60 de zile, dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauţiune sau dacă au apărut temeiuri noi, care să justifice menţinerea acestei măsuri. Dispoziţiile art. 207 alin. (3)-(5) se aplică în mod corespunzător.”

• Se modifică alin. (1) şi (2) ale art. 363 C. p.p după cum urmează:

„ Art. 362. – Măsurile preventive în cursul judecăţii

(1) În tot cursul judecăţii, până la pronunţarea hotărârii, instanţa se pronunţă, la cerere sau din oficiu, cu privire la luarea, înlocuirea, revocarea sau încetarea de drept a măsurilor preventive.

(2) În cauzele în care faţă de inculpat s-a dispus o măsură preventivă, instanţa este datoare să verifice, în tot cursul judecăţii, până la pronunţarea hotărârii, în şedinţă publică, legalitatea şi temeinicis măsurii preventive, procedând potrivit dispoziţiilor art. 208.”

• Se modifică art. 391 C.p.p după cum urmează:

(1) „ Deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii se fac într-un termen de maximum 60 de zile de la închiderea dezbaterilor.

(2) La închiderea dezbaterilor, preşedintele completului informează părţile şi persoana vătămată prezente asupra datei şi modalităţii în care are loc pronunţarea hotărârii.

(3) În cazuri temeinic justificate, dacă deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii nu pot avea loc în termenul prevăzut la alin. (1) instanţa poate amâna succesiv pronunţarea, fiecare amânare neputând depăşi 60 de zile. În toate cazurile, deliberarea, redactarea şi pronunâarea hotărârii nu pot avea loc mai târziu de 180 de zile de la închiderea dezbaterilor.”

Restul modifărilor legii 135/2010 pot fi consultate accesând următorul link - https://bit.ly/3f7v5yk
Deputatul PNL ne asigură că aceste modificări şi altele care vor urma, sunt de natură să reformeze justiţia românească.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...