Actualitate

AJOFM: În atenţia absolvenţilor promoţiei 2021

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea informează absolvenţii promoţiei 2021 că, în termen de 60 de zile de la absolvire, sunt aşteptaţi să se înregistreze în evidenţele instituţiei pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispoziţie de AJOFM Vâlcea în scopul integrării acestora pe piaţa forţei de muncă.

Precizăm că înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă şi obligatorie în vederea obţinerii facilităţilor acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Astfel, absolvenţii instituţiilor de învăţământ care se înregistrează în evidenţele agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă în raza cărora îşi au domiciliul, ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă beneficiază de servicii de informare şi consiliere profesională, medierea muncii, servicii gratuite de formare profesională, precum şi de măsuri de stimulare a ocupării (prime).

Actele necesare pentru înregistrarea absolvenţilor în evidenţele agenţiilor teritoriale ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, sunt:
• actul de identitate;
• diploma de absolvire sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii;
• CV
• declaraţie pe proprie răspundere- privind starea de sănătate (anexa 1) – formular tipizat;
• acord de utilizare a datelor cu caracter personal (anexa 6) – formular tipizat.

Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

În cazul absolvenţilor de liceu, indiferent dacă a fost sau nu promovat examenul de Bacalaureat, termenul de 60 de zile se calculează începând cu ziua următoare datei absolvirii stabilită prin reglementările normative, 4 IUNIE 2021.
De asemenea, elevii care nu au situaţia şcolară încheiată la toate materiile, se pot înregistra în evidenţele agenţiei în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigenţă, data înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ.

Formularele tipizate şi alte informaţii detaliate privind acordarea indemnizaţiei de şomaj pentru absolvenţi sunt afişate pe site-ul instituţiei: www.anofm.ro/AJOFM Vâlcea/ Comunicare/Comunicate de presă şi Materiale informative, precum şi pe pagina de internet denumită “Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea”.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...