Actualitate

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului:

ANUNŢ

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, cu sediul în Rm. Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu nr. 28, organizează în data de 02.06.2021 începând cu ora 9,00 concurs (proba scrisă) pentru ocuparea unor posturi vacante în Statul de funcţii, personal contractual, după cum urmează:

Centrul de îngrijire bătrâni - Cueni
Sef centru cod - COR -121901
1 post asistent social- practicant – cod COR -263501
Centrul de îngrijire si asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi –Milcoiu
1 post asistent social- practicant – cod COR -263501

Centrul pentru Persoane Vârstnice Nicolae Bălcescu
1 post terapeut ocupaţional debutant, studii superioare – cod - COR –263419
1 post psiholog stagiar - cod COR – 263401

Centrul de îngrijire si asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi –Zătreni
1 post psiholog stagiar - cod COR – 263401

Condiţii de participare

Condiţii generale: Pentru a participa la concursul de ocupare a posturilor candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Anexa la H.G.R. nr. 286/2011, actualizată.

Condiţii specifice:

- psiholog stagiar– cod COR -263401 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializarea psihologie, atestat de liberă practică, eliberat de colegiul psihologilor din România, care cuprinde gradul profesional corespunzător postului, vechime conform avizului de exercitare a profesiei.

- sef centru – cod COR- 121901- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie, cu vechime de minim 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă a învăţământului superior în domeniul juridic, medical sau al stiinţelor administrative cu experienţă de minim 5 ani în domeniul serviciilor sociale;

- terapeut ocupaţional –debutant, studii superioare – cod - COR –263419, studii superioare de lungă duarată absolvite cu diplomă de licenţă, specializarea în terapie ocupaţională

- asistent social - practicant – cod COR -263501 studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializarea asistenţă socială, atestat de liberă practică, eliberat de colegiul asistentilor sociali din România, care cuprinde gradul profesional corespunzător postului, vechime conform avizului de exercitare a profesiei.

Concursul se desfăşoară în trei etape succesive, după cum urmează:

1. Selecţia dosarelor, se va realiza în maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor

2. Proba scrisă va avea loc în data de 02.06.2021;
Proba scrisă se desfăsoară la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 28, jud. Vâlcea.

3. Interviul va avea loc în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data probei scrise, data si ora susţinerii acestei probe va fi stabilită odată cu afisarea rezultatelor probei scrise.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din Anexa la H.G.R. nr. 286/ 2011, republicată.

Actele prevăzute la pct. 1 şi 3 vor fi prezentate si în original în vederea conformităţii copiilor cu acestea.

- În vederea participării la concursul pentru ocuparea posturilor de conducere şi execuţie vacante, candidaţii depun dosarul de concurs (în termen de 10 zile lucrătoare de la afisarea anuntului), respectiv în perioada 06.05.2021-19.05.2021

Dosarele se depun la sediul institutiei – Serviciul resurse umane.

Bibliografia si alte relaţii suplimentare se obţin de la Servicul resurse umane, sau de pe site-ul instituţiei, persoană de contact – salariati din cadrul serviciului resurse umane – tel. 0250 / 734758, int. 110.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Bibliografia si alte relaţii suplimentare se obţin de la Servicul resurse umane, sau de pe site-ul instituţiei, persoană de contact – salariati din cadrul serviciului resurse umane – tel. 0250 / 734758, int. 110.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

- depunere dosare -06.05.2021-19.05.2021

- selectie dosare –2 zile lucrătoare de la data expirării termelului de depunere a dosarelor, respectiv 20.-.21.mai 2021

- proba scrisă –02.06.2021

- contestaţii proba scrisă -1 zi lucrătoare de la afisarea rezultatelor probei scrise

- interviu – se va desfăsura în maxim 4 zile de la proba scrisă, se va stabili odată cu afisarea rezultatelor acestei probe;

- rezultatele finale – se vor afisa în maxim 1 zi lucratoare de la solutionarea contestatiilor probei de interviu.

Director Executiv,
Nicolae Badea

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...