Actualitate

Activitate intensă la Apavil S.A. - “Centru Vest” - 29 aprilie 2021

APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 19 – 25 aprilie 2021 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenţii pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branşamente PEHD Dn 25: comuna Pietrari – satul Pietrarii de Sus, comuna Păuşeşti – satul Soliceşti, comuna Buneşti – satul Buneşti; conductă PEHD Dn 32: comuna Tomşani – satul Foleştii de Jos şi oraşul Băile Govora – strada Mihail Kogălniceanu; conductă PEHD Dn 75: comuna Nicolae Bălcescu – satul Predeşti; conductă PEHD Dn 110: comuna Tomşani – satul Tomşani; conductă PEHD Dn 140: oraşul Băbeni – străzile Ariei şi Uzinei. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Şirineasa – satul Ciorăşti.

La aceste intervenţii s-au efectuat operaţiile necesare remedierii problemelor şi de aducere la starea iniţială a terenului.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- s-a efectuat igienizarea incintei Staţiei de pompare ape uzate din comuna Cernişoara;
- s-a decolmatat bazinul de captare Râmeşti din oraşul Horezu;
- s-au desfundat şi decolmatat reţelele de canalizare, căminele şi racordurile aferente din oraşul Băile Govora – strada Tudor Vladimirescu;
- s-a igienizat perimetrul puţurilor de captare din comuna Frânceşti;
- s-a igienizat perimetrul puţului de captare nr. 1 din comuna Pietrari;
- s-au desfundat racord şi cămin de canalizare menajeră în oraşul Horezu – strada 1 Decembrie;
- s-a vidanjat, curăţat şi spălat incinta Staţiilor de pompare ape uzate 1, 2, 3 şi 4 din comuna Tomşani – satul Bogdăneşti;
- s-au înlocuit ramă şi capac cămin vană în oraşul Băbeni;
- s-au efectuat lucrări de reparaţie plutitor aferent rezervorului de acumulare Ciorăşti din comuna Şirineasa;
- s-a montat pompa aferentă Staţiei de apă din comuna Tomşani;
- s-a curăţat şi spălat ejector pompă din cadrul Staţiei de apă din comuna Cernişoara;
- s-au continuat lucrările de înlocuire reţea de apă potabilă şi branşamente din oraşul Băbeni – strada Petrolului;
- s-au supravegheat sistemele dozatoare hipoclorit şi instalaţiile de durizare şi deferizare aferente Staţiei de apă din comuna Frânceşti;
- s-a efectuat igienizarea incintei Staţiei de captare, tratare, pompare şi distribuţie apă Şirineasa;
- au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăeşti, Buneşti, Păuşeşti, Pietrari, Frânceşti;
- s-a efectuat spălarea reţelei de apă potabilă cuprinsă între Staţia de apă Buneşti şi satele Fireşti şi Râpăneşti;
- s-au vidanjat şi curăţat căminele staţiilor de epurare ape uzate şi căminele staţiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localităţile Băbeni, Tomşani, Cernişoara, Şirineasa şi Nicolae Bălcescu;
- s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcţionării echipamentelor la staţiile de captare, tratare, pompare şi distribuţie apă potabilă, a staţiilor de retratare apă potabilă, a staţiilor de repompare apă potabilă, a staţiilor de epurare ape uzate, a rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă şi a staţiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Băbeni;
- s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcţionării echipamentelor la staţiile de pompare apă şi a staţiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Buneşti, Frânceşti şi Păuşeşti – Otăsău;
- a fost asigurată buna funcţionare a reţelelor de apă şi canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest;

APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

Compartimentul comunicare, mass-media al societăţii Apavil S.A

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...