Actualitate

Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 10-16 aprilie 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Eroilor, Apusului, Aranghel, 1 Mai, Caiselor, Calea lui Traian şi Dealul Malului intersecţie cu Intrarea Gheorghe Olănescu.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea iniţială a terenului deteriorat în urma intervenţiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Intrarea Poenari şi Matei Basarab.

POMPE CURĂŢATE. S-au curăţat manual şi mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor şi Goranu.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a igienizat perimetrul rezervorului Capela;
• s-au început lucrările de execuţie cămin Staţie de pompare pe strada Livezi;
• se continuă lucrările de extindere reţea de canalizare menajeră pe strada Zăvoieni;
• s-a verificat şi curăţat reţeaua de canalizare menajeră de pe strada Nicolae Titulescu;
• s-a continuat verificarea şi curăţarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră şi a colectoarelor, manual şi mecanizat;
• s-a adus la starea iniţială suprafaţa carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curăţarea şi spălarea mecanizată a reţelelor de canalizare menajeră şi a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Tineretului – blocurile A18 şi S2, strada Kalamata, strada Iancu Pop, strada Eroilor, Aleea Gladiolelor – blocurile C18 şi C25, strada Mihai Eminescu – blocul B13, strada Antim Ivireanu, strada Octavian Goga, strada General Magheru – blocurile S3 şi V1, strada Nicolae Titulescu, strada Calea lui Traian – blocurile S15, S16 şi 7, strada Nicolae Iorga – blocurile A94 şi A97, strada Prundului, strada Rapsodiei – blocul N1, bulevardul Dem Rădulescu, strada Lucian Blaga – blocul A49, strada Matei Basarab – blocul 113, strada Iustinian Marina, strada Cerna – blocul C10.

25 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 25 de apometre, dintre care 16 verificate şi înlocuite şi nouă montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate nouă lucrări de intervenţie la contoarele de apă rece montate în reţea şi au fost întocmite 26 avize de amplasament şi două avize tehnice.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...