Actualitate

Activitate intensă la Apavil S.A. „Centru Vest”

APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 12-18 aprilie 2021 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenţii pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branşamente PEHD Dn 25: comuna Pietrari – satele Pietrari şi Pietrarii de Sus, comuna Păuşeşti – satul Şerbăneşti, comuna Buneşti – satele Brozbeşti, Buneşti, Teiuşu şi Râpăneşti, comuna Tomşani – satul Chiceni şi oraşul Băile Govora – strada Eroilor; conductă PEHD Dn 32: comuna Tomşani – satul Foleştii de Sus; conductă OL 50: oraşul Băbeni – strada Tătărani; conductă PEHD Dn 63: comuna Păuşeşti – satul Buzdugan; conductă PEHD Dn 110: comuna Galicea – satul Cocoru, comuna Tomşani – satul Foleştii de Sus; conductă PEHD Dn 140: oraşul Băbeni – strada Uzinei. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Şirineasa – satele Aricioaica şi Şirineasa, comuna Nicolae Bălcescu – satul Rotăreşti şi comuna Galicea – satele Cocoru şi Teiu.
La aceste intervenţii s-au efectuat operaţiile necesare remedierii problemelor şi de aducere la starea iniţială a terenului.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate mai multe lucrări punctuale:
• s-a repoziţionat branşament în oraşul Băile Govora – strada Tudor Vladimirescu;
• s-au deblocat plutitorii aferenţi Staţiei de pompare ape uzate din comuna Tomşani – satul Chiceni şi s-a curăţat pompa de nămol;
• s-a curăţat transportorul elicoidal aferent Staţiei de epurare ape uzate Valea Bălcească din comuna Nicolae Bălcescu;
• s-a curăţat cămin de canalizare menajeră în oraşul Horezu – strada 1 Decembrie;
• s-a înlocuit furtunul din instalaţia de clorinare aferentă Staţiei de captare, tratare, pompare şi distrubuţie apă Şirineasa;
• s-au curăţat coşurile aferente Staţiilor de pompare ape uzate 1-9 din comuna Cernişoara – satele Armăşeşti, Groşi şi Modoia;
• s-a desfundat reţeaua de canalizare menajeră din comuna Nicolae Bălcescu – satul Pleşoiu;
• s-a igienizat perimetrul puţurilor de captare apă din comuna Frânceşti;
• s-a montat ramă capac cămin de canalizare în oraşul Băile Govora – strada Zorileanu;
• s-a igienizat perimetrul Staţiei de pompare ape uzate Titireci din comuna Buneşti;
• s-au continuat lucrările de înlocuire reţea de apă potabilă şi branşamente din oraşul Băbeni – strada Petrolului;
• s-a asigurat asistenţă tehnică pentru realizarea de branşamente în comuna Buneşti – satul Fireşti, comuna Galicea – satul Teiu, comuna Cernişoara – satul Cernişoara şi oraşul Horezu – strada I. Ghe. Duca şi satul Râmeşti;
• s-a asigurat asistenţă tehnică pentru realizarea de racorduri de canalizare în comuna Buneşti – satul Fireşti şi comuna Cernişoara – satul Cernişoara;
• s-au supravegheat sistemele dozatoare hipoclorit şi instalaţiile de durizare şi deferizare aferente Staţiei de apă din comuna Frânceşti;
• au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăeşti, Buneşti, Păuşeşti, Pietrari, Frânceşti;
• s-au vidanjat şi curăţat căminele staţiilor de epurare ape uzate şi căminele staţiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localităţile Băbeni, Tomşani, Cernişoara, Şirineasa şi Nicolae Bălcescu;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcţionării echipamentelor la staţiile de captare, tratare, pompare şi distribuţie apă potabilă, a staţiilor de retratare apă potabilă, a staţiilor de repompare apă potabilă, a staţiilor de epurare ape uzate, a rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă şi a staţiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Băbeni;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcţionării echipamentelor la staţiile de pompare apă şi a staţiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Buneşti, Frânceşti şi Păuşeşti-Otăsău;
• a fost asigurată buna funcţionare a reţelelor de apă şi canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă, au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...