Actualitate

Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în municipiul Rm. Vâlcea în perioada 03 – 09 aprilie 2021

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 03 – 09 aprilie 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Decebal, Eroilor şi Calea lui Traian.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea iniţială a terenului deteriorat în urma intervenţiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe strada Ion Referendaru, Eroilor, Danil Ionescu şi Intrarea Poenari.

POMPE CURĂŢATE. S-au curăţat manual şi mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor şi Goranu.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
– s-a ridicat la cotă cămin de canalizare pe strada Decebal;
– s-a înlocuit reţea de canalizare menajeră pe bulevardul Tineretului – blocul S2;
– s-a înlocuit hidrant subteran Dn 80 pe strada Calea lui Traian;
– s-au executat branşamente apă pe strada Intrarea Poenari;
– s-au început lucrările de extindere reţea de canalizare menajeră pe strada Zăvoieni;
– s-a continuat verificarea şi curăţarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră şi a colectoarelor, manual şi mecanizat;
– s-a adus la starea iniţială suprafaţa carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
– au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curăţarea şi spălarea mecanizată a reţelelor de canalizare menajeră şi a gurilor de scurgere la următoarele adrese: bulevardul Tineretului – blocurile B4 şi S2, strada Decebal, strada Kalamata, strada Salcâmilor, strada Dem Rădulescu, strada Nicolae Iorga – blocurile A93 şi A96, strada Florilor – blocurile S31 şi S33, strada Eroilor, strada Calea lui Traian – blocurile 2 şi A6, strada Nicolae Titulescu, strada Ferdinand, strada Dr. Hacman – blocul 80, strada Garoafelor – blocul C32, strada Iancu Pop, strada General Magheru – blocurile S1 şi S2, strada Dan Basarab, strada Eroilor – blocul PER 2, strada Târgului, strada Râureni, strada Crinilor, strada Zăvoieni, strada Digului, strada Rapsodiei – blocul R3, strada Mihai Eminescu – blocurile B13 şi B14 şi Aleea Bradului.

25 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 25 de apometre, dintre care 15 verificate şi înlocuite şi 10 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 5 lucrări de intervenţie la contoarele de apă rece montate în reţea şi au fost întocmite 8 avize de amplasament şi 4 avize tehnice.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...