Administraţie

Prefectul Fârtat, uimit de reacţia primarului Gutău cu privire la respingerea denumirii unei străzi Nicolae Boromiz

În urma propagării în spaţiul public de către primarul municipiului Râmnicu Vâlcea a unor informaţii legate de avizarea negativă de către Comisia Judeţeană de Atribuire de Denumiri Vâlcea a solicitării Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea de a atribui denumirea de ”Strada Boromiz Nicolae” unei artere de circulaţie din municipiu, Instituţia Prefectului - Judeţul Vâlcea face următoarele precizări, pentru corecta informare a opiniei publice:

Comisia judeţeană de atribuire de denumiri este independentă şi atât Instituţia Prefectului, cât şi prefectul nu se implică în luarea deciziilor de către membrii acesteia. Potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Instituţia Prefectului, prin compartimentul juridic, asigură doar secretariatul acestei comisii, care presupune, în principal, primirea şi înregistrarea dosarelor în vederea avizării, asigurarea întocmirii şi transmiterea corespondenţei, întocmirea proceselor-verbale ale şedinţelor de avizare, precum şi eliberarea şi transmiterea avizelor date de comisie. De asemenea, prin ordin de prefect, se stabileşte componenţa acesteia.
Actuala componenţă a Comisiei Judeţene de Atribuire de Denumiri Vâlcea a fost stabilită prin Ordinul nr. 553/24.11.2017 al prefectului Florian Marin, iar indemnizaţia membrilor acestei comisii, conform H.G. nr. 1087/2007, este asigurată de Consiliul Judeţean Vâlcea.

Astfel, în opinia noastră, nu există nicio legătură între deciziile comisiei de atribuire şi responsabilităţile sau atribuţiile actualului prefect al judeţului, domnul Sebastian Fârtat. Dezavuăm încercările primarului Mircia Gutău de a politiza deciziile acestei comisii şi de a pune la îndoială verticalitatea şi pregătirea acestor specialişti.

Mai mult, Instituţia Prefectului – Judeţul Vâlcea şi prefectul judeţului Vâlcea, domnul Sebastian Fârtat, nu au pus şi nici nu pun la îndoială etica profesională a membrilor comisiei de atribuire de denumiri şi deciziile acestora, care sunt exclusiv în responsabilitatea lor.

“Am rămas uimit de reacţia exagerată a domnului primar Mircia Gutău. Probabil nu a fost corect informat vis-a-vis de modul de funcţionare a Comisiei Judeţene de Atribuire de Denumiri. Afirmaţia dumnealui cum că avizarea nefavorabilă a acestei solicitări ar avea un substrat politic, nu are fundament real. Este ca şi cum ar spune că a plătit Consiliul Judeţean Vâlcea acest aviz, doar pentru că, în conformitate cu legislaţia în vigoare, CJ Vâlcea asigură fondurile pentru indemnizaţiile membrilor. Este absurd!”, a transmis prefectul Sebastian Fârtat.
Râmnicu Vâlcea, 29 martie 2021

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...