Sub Lupă

Lot de primari, majoritatea din Vâlcea, audiat recent la DNA Piteşti

Cercetarea penală a început în decembrie 2017, în urma prezentării de către Săptămâna în Oltenia a unor contracte de consultanţă cu firma lui Adrănel Cotescu pentru proiecte aprobate la finanţare prin PNDL 2

Au trecut mai bine de trei ani din momentul în care Săptămâna în Oltenia, în colaborare cu Jurnal Vâlcean, dezvăluia cazuri de posibil trafic de influenţă efectuat de fostul director general adjunct al Direcţiei Generale Dezvoltare Regională din cadrul MDRAPFE Marin Adrănel Cotescu (susţinut de ALDE, la momentul respectiv, ex-senator PNL în perioada 2012-2016) cu proiecte finanţate prin PNDL 2 ale unor primării. La sfârşitul lunii februarie a.c., procurorii anticorupţie i-au audiat, în sfârşit, pe primari din comune precum Stoeneşti, Frânceşti, Pesceana, Pietrari ş.a. (din judeţul Vâlcea), Borduşani, şi Făcăeni (Ialomiţa) sau Valea Argovei (Călăraşi).

“EXPLOZIV! Corupţie la vârful Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene? Trafic de influenţă cu proiecte PNDL 2. Firma paravan a lui Cotescu, abonată la contracte de consultanţă” este ancheta jurnalistică de la care a pornit investigaţia organelor de cercetare.

Cu toate că efortul jurnalistic a conţinut un volum mare de probe mai presus de orice dubiu, procurorii au reţinut spre cercetare, începând din decembrie 2017, doar “Folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite“ (art. 12 lit. b din Legea nr. 78/2000),“Abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit” (art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000, raportat la art. 297 alin. 1 din C.pen.) şi “Instigare la abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit” (art. 47 C.pen., raportat la prev. art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000, raportat la art. 297 alin. 1 C.pen.).

Apariţia anchetei i-a speriat pe cei mai mulţi dintre primarii vizaţi, ei anulând rapid achiziţiile de consultanţă

Explicaţia ar consta, potrivit surselor noastre, în faptul că apariţia materialului de presă a reuşit să evite înregistrarea de prejudicii pentru primăriile vizate, traficul de influenţă rămânând, astfel, fără materializare. Cu toate că au fost recunoscute şi de către edili achiziţiile publice în favoarea P&T Consulting înregistrate şi în SEAP, precum şi faptul că exact acele proiecte au apărut şi pe lista celor aprobate ULTERIOR pentru finanţare de MDRAPFE, ei au susţinut că au renunţat la plata lor din bugetele locale, aşa cum reieşea din documentele încheiate cu firma controlată de fostul senator vâlcean.

Deşi demersul nostru jurnalistic şi-a dovedit (din nou) cu brio onestitatea şi şi-a atins scopul în favoarea interesului public, rămânem consecvenţi, atenţi pe astfel de achiziţii şi în continuare.

Astfel, în cursul urmăririi penale au fost solicitate înscrisuri de la unităţile administrativ teritoriale menţionate în ancheta jurnalistică, din verificarea cărora au reieşit următoarele aspecte:

Primăria Frâncesti, judeţul Vâlcea

Prin adresa nr. 5347/10.06.2019, Primăria comunei Frânceşti, jud. Vâlcea le-a comunicat procurorilor anticorupţie (DNA - Serviciu Teritorial Piteşti) faptul că la data de 17.05.2017 a iniţiat două proceduri de achiziţie prin SEAP a unor servicii de consultanţă în vederea cofinanţării de la Bugetul de Stat prin PNDL pentru lucrări de drumuri şi pentru Şcoala Frânceşti, care s-au finalizat fără a fi încheiat vreun contract de prestări servicii de consultanţă. Din înscrisurile înaintate reiese faptul că pentru ambele proceduri de achiziţie, ofertant a fost societatea P&T Consulting SRL.

Prin adresa nr. 1219/13.02.2020, Primăria comunei Frânceşti, jud. Vâlcea a înaintat proiectele depuse în anul 2017 în cadrul programului PNDL, respectiv:

- proiect reabilitare drumuri de interes local în corn. Frânceşti, satele Viişoara şi Mănăileşti - proiect respins;
- proiect reabilitare, modernizare şi extindere Şcoală cu clasele I-VIII în corn. Frânceşti, jud. Vâlcea - proiect aprobat;
- proiect construire sediu primărie D+P+1E+M în com. Frânceşti, jud. Vâlcea - proiect respins;
- proiect reabilitare, modernizare şi extindere Dispensar Uman în com. Frânceşti, jud. Vâlcea - proiect aprobat.

Primăria Pesceana, judeţul Vâlcea

Prin adresa nr. 1539/06.06.2019, Primăria comunei Pesceana, jud. Vâlcea a comunicat faptul că în cursul anului 2017 a încheiat cu societatea P&T Consulting SRL două contracte de achiziţie publică de servicii de consultanţă, respectiv:

- contractul nr. 1822/8.06.2017 privind servicii de consultanţă pentru întocmirea şi depunerea dosarului de finanţare al obiectivului de investiţie ”Asfaltare şi modernizare drum comunal DCI 12 şi construire 2 poduri în comuna Pesceana, jud. Vâlcea”, prin PNDL, în valoare de 70.000 lei fără TVA.

În cuprinsul contractului se face menţiunea că: ”în situaţia în care investiţia sus menţionată nu se regăseşte în cadrul listei de obiective de investiţii aprobată prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene sau nu se semnează contractul de finanţare, prezentul contract se consideră reziliat de drept, părţile fiind absolvite de orice obligaţie”.

- contractul nr. 1823/8.06.2017 privind servicii de consultanţă pentru întocmirea şi depunerea dosarului de finanţare al obiectivului de investiţie ”Construire poduri şi podeţe peste pârâurile Pesceana şi Negraia, comuna Pesceana, jud. Vâlcea”,, prin PNDL, în valoare de 22.000 lei fără TVA.

Şi în cadrul acestui contract se regăseşte menţiunea: ”în situaţia în care investiţia sus menţionată nu se regăseşte în cadrul listei de obiective de investiţii aprobată prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene sau nu se semnează contractul de finanţare, prezentul contract se consideră reziliat de drept, părţile fiind absolvite de orice obligaţie.”

Prin adresa nr. 374/13.02.2020, Primăria comunei Pesceana, jud. Vâlcea, a înaintat un număr de cinci proiectele pentru care a solicitat finanţare prin PNDL, precum şi contractele încheiate cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, respectiv:

- proiect reabilitare şi modernizare dispensar uman;
- proiect extindere, reabilitare şi modernizare Şcoală Gimnazială;
- proiect construire grădiniţă cu program prelungit;
- proiect construire poduri şi podeţe peste pârâurile Pesceana şi Negraia;
- proiect asfaltare şi modernizare DC 112 şi construire două poduri în comuna Pesceana.

Din înscrisurile înaintate de Primăria Pesceana, jud. Vâlcea, cu privire la proiectele menţionate mai sus au reieşit următoarele:

1. La data de 25.01.2018 a fost încheiat contractul de finanţare nr. 752 între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE) prin viceprim-ministru Paul Stănescu, şi Primăria Pesceana, jud. Vâlcea pentru obiectivul de investiţii “Extindere, reabilitare şi modernizare Şcoală gimnazială în com. Pesceana, jud. Vâlcea”.

2. La data de 20.11.2017 a fost încheiat contractul de finanţare nr. 2996 între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE) prin viceprim-ministru Paul Stănescu, şi Primăria Pesceana, jud. Vâlcea pentru obiectivul de investiţii “Asfaltare şi modernizare drum comunal DC 112 şi construire două poduri în comuna Pesceana, jud. Vâlcea”.

Pentru acest proiect a fost încheiat un contractul de prestări servicii de consultanţă, nr. 1822/8.06.2017, cu societatea P&T Consulting SRL.

3. La data de 24.04.2018 a fost încheiat contractul de finanţare nr. 3192 între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice (MDRAP), prin viceprim-ministru Paul Stănescu, şi Primăria Pesceana, jud. Vâlcea pentru obiectivul de investiţii “Construire poduri şi podeţe peste pârâurile Pesceana şi Negraia în comuna Pesceana, jud. Vâlcea”.

Şi pentru acest proiect a fost încheiat un contractul de prestări servicii de consultanţă, nr. 1823/8.06.2017, cu societatea P&T Consulting SRL.

4. La data de 20.02.2018 a fost încheiat contractul de finanţare nr. 878 între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice (MDRAP) prin viceprim-ministru Paul Stănescu, şi Primăria Pesceana, jud. Vâlcea pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare şi modernizare dispensar uman în comuna Pesceana, jud. Vâlcea”.

5. La data de 20.02.2018 a fost încheiat contractul de finanţare nr. 879 între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice (MDRAP) prin viceprim-ministru Paul Stănescu, şi Primăria Pesceana, jud. Vâlcea pentru obiectivul de investiţii “Construire grădiniţă cu program prelungit în comuna Pesceana, jud. Vâlcea”.

Astfel, din înscrisurile existente la dosarul cauzei la dosarul cauzei privind proiectele PNDL pentru care Primăria Pesceana, jud. Vâlcea, a încheiat contracte de finanţare în cursul anului 2017 şi începutul anului 2018, a reieşit faptul că UAT Pesceana a încheiat un număr de 5 contracte de finanţare, iar numai pentru 2 din aceste contracte au fost încheiate şi contracte de prestări servicii consultanţă pentru întocmirea şi depunerea dosarelor de finanţare cu societatea P&T Consulting SRL, contracte încheiate anterior contractelor de finanţare sub condiţia rezilierii în cazul neobţinerii finanţării.

Primăria Stoeneşti - jud. Vâlcea

Prin adresa nr. 4116/04.06.2019, Primăria comunei Stoeneşti, jud. Vâlcea a comunicat faptul că nu a avut relaţii contractuale cu societatea P&T Consulting SRL în cursul anului 2017, iar achiziţiile directe desfăşurate în SEAP pentru contractarea serviciilor de consultanţă au fost anulate, ofertele acestora fiind refuzate.

Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei de Primăria comunei Stoeneşti reiese faptul că societatea P&T Consulting SRL a ofertat la data de 19.05.2017 pentru suma de 72.000 lei acordarea de servicii de consultanţă pentru obiectivul de investiţii ”Extindere reţea de canalizare menajeră în com. Stoeneşti, jud. Vâlcea”, ofertă care a fost refuzată de UAT Stoeneşti.

La aceeaşi dată, 19.05.2017, societatea P&T Consulting SRL a ofertat pentru suma de 14.500 lei acordarea de servicii de consultanţă pentru obiectivul de investiţii ”Extindere sistem alimentare cu apă în satul Smeuratu, comuna Stoeneşti, jud. Vâlcea”, ofertă care a fost refuzată de UAT Stoeneşti.

Prin adresa nr. 669/05.02.2020, Primăria comunei Stoeneşti, jud. Vâlcea a înaintat contractele de finanţate încheiate cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE) pentru obiectivele de investiţii ”Extindere sistem de alimentare cu apă în satul Smeuratu, comuna Stoeneşti, jud. Vâlcea”, pentru care a fost încheiat contractul nr. 3242/24.11.2017 şi ”Extindere reţea de canalizare menajeră în com. Stoeneşti, jud. Vâlcea”, pentru care a fost încheiat contractul nr. 3145/.23.11.2017.

Primăria Pietrari, judeţul Vâlcea

Prin adresa nr. 464/31.01.2020, Primăria Pietrari, jud. Vâlcea a comunicat faptul că în luna mai 2017 s-au efectuat prin SEAP două achiziţii publice de consultanţă cu societatea P&T Consulting SRL, după cum urmează:

- management de proiect pentru obiectivul de investiţii ”Construire pod din beton armat 3*21 m peste râul Otăşău, punct La Miroiu - Coastele Cernii”. în valoare de 15.500 lei;

- management de proiect pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare şi extindere Şcoală Gimnazială în comuna Pietrari, judeţul Vâlcea”, în valoare de 18.000 lei.

Ulterior achiziţiilor prin SEAP, nu s-a încheiat şi nu s-a semnat niciun contract de consultanţă cu societatea P&T Consulting SRL şi nu s-a realizat niciun proiect de management pentru obiectivele de investiţii menţionate mai sus.

Prin aceeaşi adresă, UAT Pietrari a înaintat şi contractele de finanţare încheiate cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice, respectiv contractul nr. 3308/27.11.2017 pentru obiectivul ”Construire pod din beton armat 3*21 m peste răul Otăşău, punct La Miroiu - Coastele Cernii, in comuna Pietrari, jud. Vâlcea” şi contractul nr. 2079/09.03.2018 pentru obiectivul ’’Reabilitare Şcoală gimnazială în comuna Pietrari, sat Pietrari, judeţul Vâlcea”.

Primăria Valea Argovei, judeţul Călăraşi

Prin adresa nr. 430/31.01.2020, Primăria Valea Argovei, jud. Călăraşi, a comunicat faptul că la data de 25.07.2017 a fost încheiat cu societatea P&T Consulting contractul de achiziţie publică de servicii de consultanţă nr. 183 pentru întocmirea şi depunerea dosarului de finanţare al obiectivului de investiţie ”înfiinţare reţea de apă uzată cu staţie de epurare şi modernizare alimentare cu apă în comuna Valea Argovei, judeţul Călăraşi”, în valoare de 65.000 lei fără TVA, cu menţiunea că ”În situaţia în care pentru investiţia sus menţionată nu se semnează contractul de finanţare , prezentul contract se consideră reziliat de drept, părţile fiind absolvite de orice obligaţie”.

La data de 14.12.2017 a fost încheiat contractul de finanţare nr. 4.343 dintre Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, prin viceprim-ministru Paul Stănescu, şi UAT Valea Argovei pentru obiectivul de investiţie ”Înfiinţarea reţelei de apă uzată cu staţie de epurare şi modernizare alimentare cu apă în comuna Valea Argovei, judeţul Călăraşi”.

Primăria Borduşani, judeţul Ialomiţa

Prin adresa nr. 504/05.02.2020, Primăria Borduşani, jud. Ialomiţa, a comunicat faptul că la data de 31.05.2017 a fost încheiat cu societatea P&T Consulting contractul de achiziţie publică de servicii de consultanţă nr. 2833 pentru întocmirea şi depunerea dosarului de finanţare al obiectivului de investiţie “Înfiinţare reţea de canalizare în comuna Borduşani, judeţul Ialomiţa”, în valoare de 57.500 lei fără TVA, cu menţiunea că ”în situaţia în care investiţia sus menţionată nu se regăseşte în cadrul listei de obiective de investiţii aprobată prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene sau nu se semnează contractul de finanţare, prezentul contract se consideră reziliat de drept, părţile fiind absolvite de orice obligaţie”.

La data de 08.12.2017 a fost încheiat contractul de finanţare nr. 4.000, dintre Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, prin viceprim-ministru Paul Stănescu, şi UAT Borduşani pentru obiectivul de investiţie ”Înfiinţare reţea de canalizare in comuna Borduşani, judeţul Ialomiţa”.

Primăria Făcăeni, judeţul Ialomiţa

Prin adresa nr. 479/05.02.2020, Primăria Făcăeni, jud. Ialomiţa, a comunicat faptul că la data de 14.06.2017 a fost încheiat cu societatea P&T Consulting contractul de achiziţie publică de servicii de consultanţă nr. 3449 pentru întocmirea şi depunerea dosarului de finanţare al obiectivului de investiţie ”Extindere reţea de canalizare în localitatea Făcăeni, judeţul Ialomiţa”, în valoare de 45.000 lei fără TVA, cu menţiunea că ”în situaţia în care investiţie sus menţionată nu se regăseşte în cadrul listei de obiective de investiţii aprobată prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene sau nu se semnează contractul de finanţare, prezentul contract se consideră reziliat de drept, părţile fiind absolvite de orice obligaţie.”

La data de 08.12.2017 a fost încheiat contractul de finanţare nr. 4002 dintre Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, prin viceprim-ministru Paul Stănescu, şi UAT Făcăeni pentru obiectivul de investiţie ”Extindere reţea de canalizare în localitatea Făcăeni, judeţul Ialomiţa”.

Primăria Vlădeni, judeţul Ialomiţa

Prin adresa nr. 488/05.02.2020, Primăria Vlădeni, jud. Ialomiţa, a comunicat faptul că la data de 06.08.2017 a fost încheiat cu societatea P&T Consulting contractul de achiziţie publică de servicii de consultanţă nr. 2.665 pentru întocmirea şi depunerea dosarului de finanţare al obiectivului de investiţie ”Extindere canalizare menajeră în comuna Vlădeni, judeţul Ialomiţa”, în valoare de 43.500 lei fără TVA, cu menţiunea că ”în situaţia în care investiţia sus menţionată nu se regăseşte în cadrul listei de obiective de investiţii aprobată prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene sau nu se semnează contractul de finanţare, prezentul contract se consideră reziliat de drept, părţile fiind absolvite de orice obligaţie.”

La data de 08.12.2017 a fost încheiat contractul de finanţare nr. 4007 dintre Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, prin viceprim-ministru Paul Stănescu, şi UAT Vlădeni pentru obiectivul de investiţie ”Extindere canalizare menajeră în comuna Vlădeni, judeţul Ialomiţa”.

În cursul urmăririi penale s-a procedat la data de 05.02.2021 la audierea martorului Vasile Ion, primar al comunei Pesceana, jud. Vâlcea, ocazie cu care acesta a declarat că în anul 2016 a depus un număr de 13 proiecte pentru a obţine finanţare prin PNDL, însă i s-au aprobat doar 5 dintre acestea, el fiind cel care s-a ocupat personal de coordonarea acestor proiecte.

Primarul din Pesceana, Vasile Ion, a precizat că el s-a ocupat şi de încheierea contractelor de consultanţă nr. 1822/08.06.2017 şi 1823/08.06.2017 cu societatea P&T Consulting SRL pentru proiectele ’’Construire poduri şi podeţe peste pârâurile Pesceana şi Negraia în com. Pesceana, jud. Vâlcea” şi ”Asfaltare şi modernizare drum comunal DC 112 şi construire 2 poduri în com. Pesceana, jud. Vâlcea”, această societate fiind găsită pe SEAP, iar conform martorului era singura care oferea consultanţă în astfel de proiecte în zona judeţului Vâlcea.

Conform declaraţiei martorului, societatea P&T Consulting SRL trebuia să ajute Primăria Pesceana la obţinerea avizelor şi completării documentaţiei şi totodată, trebuia să ţină legătura între primărie şi minister, lucru care nu s-a întâmplat.

Martorul Vasile Ion a mai declarat că nu a plătit nicio sumă de bani către societatea P&T Consulting SRL pentru contractele de consultanţă nr. 1822/08.06.2017 şi 1823/08.06.2017, precum şi faptul că nici această societate nu a emis vreo factură, întrucât nu au adus niciun aport în derularea contractelor de finanţare.

La data de 05.02.2021 a fost audiat martorul Dumbravă Gheorghe, primar al comunei Stoeneşti, jud. Vâlcea, care a declarat că în anul 2017 a depus un număr de 5 proiecte pentru finanţare prin PNDL II, din care s-au aprobat numai 3, între care şi proiectele pentru obiectivele de investiţii ’’Extindere reţea de canalizare menajeră în com. Stoeneşti, jud. Vâlcea” şi ”Extindere sistem de alimentare cu apă în satul Smeuratu, com. Stoeneşti, jud. Vâlcea”.

Numitul Dumitrescu Gabriel, angajat în cadrul primăriei la compartimentul achiziţii publice, a căutat pe SEAP ofertele de consultanţă şi a identificat societatea P&T Consulting SRL care ofertase pentru cele două proiecte mai sus menţionate.

Dumbravă Gheorghe a aflat ulterior de la Dumitrescu Gabriel că Primăria Stoeneşti a primit o ofertă de preţ mai mică decât oferta societăţii P&T Consulting, astfel că a refuzat oferta celor de la P&T Consulting SRL, având în vedere faptul că sumele din care se plătesc contractele de consultanţă sunt neeligibile, iar bugetul local este mic.

Totodată, martorul Dumbravă Gheorghe a mai declarat că numitul Cotescu Adrănel a fost la sediul Primăriei Stoeneşti de câteva ori în perioada în care acesta era senator PNL (2012-2016), precum şi ulterior anului 2016 când a trecut la ALDE.

Cu privire la Monceanu Constantin, martorul a precizat că a îl cunoaşte întrucât a fost viceprimar al mun. Rm. Vâlcea anterior anului 2012, la acel moment având o carmangerie în Rm. Vâlcea ce funcţiona într-un spaţiu închiriat de la Pieţe Prest, societate în subordinea Primăriei Rm. Vâlcea.

Numitul Monceanu Constantin a venit la sediul primăriei o singură dată, împreună cu Cotescu Adrănel şi încă o fată, ocazie cu care a purtat discuţii doar cu Cotescu Adrănel care i-a cerut sprijinul politic în vederea obţinerii unor voturi pentru partidul ALDE.

Martorul a mai declarat că toate discuţiile pe care le-am purtat cu Cotescu Adrănel au fost pe linie politică.

La aceeaşi dată a fost audiat şi Moraru Nicolae, primar al comunei Pietrari, jud. Vâlcea, care a precizat că a depus la sfârşitul anului 2016 sau începutul lui 2017 un număr de 8 proiecte (cereri de finanţare) din care s-au aprobat numai 3, între care şi proiectele pentru obiectivele de investiţii ’’Construire pod din beton armat 3*21 m peste râul Otăşău, punct La Miroiu - Coastele Cernii, jud. Vâlcea” şi ”Reabilitare şi extindere Şcoală Gimnazială în corn. Pietrari, jud. Vâlcea”.

Prin hotărârea consiliului local martorul Moraru Nicolae a fost desemnat ca responsabil de proiecte şi în urma vizualizării pe SEAP a ofertanţilor în domeniul consultanţei a ales societatea P&T Consulting SRL după ce a observat că mai multe localităţi din Vâlcea aveau contracte încheiate cu ei şi a considerat astfel că sunt mai bine informaţi în ceea ce priveşte contractele de consultanţă.

Martorul a declarat că a hotărât în primă fază să încheie contracte de consultanţă pentru cele 2 proiecte menţionate mai sus pentru ca pe viitor să înveţe ce presupune consultanţa în cadrul acestor proiecte, ce ar trebui să facă angajaţii primăriei în vederea obţinerii finanţării si astfel, să nu mai fie nevoiţi să achiziţioneze servicii de consultanţă.

Ulterior, martorul Moraru Nicolae a citit anchetele jurnalistice în ziarele “Săptămâna în Oltenia” şi “Jurnalul Vâlcean”, cu privire la faptul că societatea P&T Consulting SRL ar avea legături cu directorul general adjunct de la Ministerul Dezvoltării, Cotescu Adrănel, şi a decis să întrerupă colaborarea cu această societate, astfel că nu a mai semnat niciun contract cu societatea P&T Consulting SRL şi nu le-a plătit niciun ban pentru consultanţă.

Articolul care a declanşat cercetarea:
http://saptamana.net/articol/11626-trafic-de-influenta-cu-proiecte-pndl-2-firma-paravan-a-lui-cotescu-abonata-la-contracte-de-consultanta

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...