Opinii

 

Mirungerea poemului şi parcursul istoriei...

Părintele Mitropolit Bartolomeu a creat Istorie. Într-un timp care nu este al discursului, ci rotitor, nu este al sistemului, ci al fragmentului, Valeriu Anania, prin viaţa devenită operă şi prin opera devenită viaţă, străfulger de credinţă, este între a fi răpit de zei şi a fi dăruit de zei. Istoria l-a făcut să trăiască incertitudinea din “Mă tem de cel care nu-l caută pe Dumnezeu, cum mă tem şi de cei care l-au găsit”.

Căutând sensul, instituie Ontologia, ştiind că afirmativul trebuie să dăinuiască în pofida negativului.
Mirungerea poemului este şi a cuvântului şi a diegezei. Într-o istorie universală, în general frauduloasă, a reuşit să-şi creeze un destin.

Mirungerea poemului

Valeriu Anania este un iluminat. Discursul său poetic se organizează substanţial, într-o rostire esenţială, fiind partea privată a ritului, într-o conubialitate deplină între sacru şi poetic. Poezia lui Valeriu Anania se naşte în timpul scrierii sale, precum treptele rugăciunii devin în timpul rostirii ei, precum viaţa i-a devenit text poetic pe măsura treptelor devenirii.

Poezia lui V. Anania este o întâmplare în sens politropic, cultural vorbind, o iluminare în sens creştin. Sf. Augustin afirma: „am vorbit înaintea tuturor”. Valeriu Anania vorbeşte înaintea tuturor, în textele sale petrecându-se „mirungerea”. Duhul Sfânt făcându-şi lucrarea, în aşa fel încât cei care citesc opera să fie învăţaţi „lăuntric”. Numai „învăţătorul lăuntric ne învaţă”, afirmase V. Lossky.

Sacralitatea poemului este o devenire în interior, libertatea poemului fiind libertatea rugăciunii care devine în spaţiul libertăţii, al creşterii interioare. Libertatea despre care vorbea Berdiaev este asceza din „Iubeşte şi fă ce vrei”, aserţiunea Sf. Augustin şi intensitatea creştină a „Rugului aprins” (denominaţia mişcării spirituale, între cele mai importante în diacronia creştinismului românesc, la care V. Anania a participat). Este libertatea treptelor devenirii din sintagma „Rugul aprins” a lui Paul Evdochimov.

Grecii făcuseră din raţiune sensul existenţei. V. Anania instituie rugăciunea şi iluminarea ca sens, având stil, ca poet, cum ar fi spus Roland Barthes. O intertextualitate, nu ca fenomen livresc, ci ca tip de producere, unde retorica spunerii presupune o „structură cu adaos de sens”, în terminologia lui Eugen Negriei, unde eul producător se transformă în timpul elaborării textului.

Cuvântul cu virtuţi încântătoare şi semantice se întoarce la origini. Un stil doric mutatis mutandis, în clasificarea lui N. Manolescu. Textele din „File de acatist” ar trebui citate toate, fiindcă formează un tot, având aura poeziei religioase şi auroralitatea trăirii autentice şi livreşti în acelaşi timp. „Arama grea de clopot se tânguie-n prohod / Vestindu-ţi strămutarea-n pomelnicul ceresc./ Vremelnicele lacrimi jertfite de norod. / Acum în graiul nostru biruitoare cresc; / bucură-te săvârşirea sfintelor desăvârşiri / bucură-te stea spre ziua care-n Soare te desfiri / bucură-te stinsă faclă care-n alte zări învie / bucură-te zâmbet fraged înflorit de veşnicie / bucură-te suflet dornic în lumină să irumpă / bucură-te moarte scumpă! / bucură-te cel ce-n slavă te ridici ca o mireasmă / bucură-te nimb pe alba cerului catapeteasmă /bucură-te somn pe care vin arhangheli să-l aline / bucură-te deşteptare pe aripi de necuvinte / bucură-te duh fierbinte / bucură-te trup cu sfinte (oseminte) / bucură-te mare avva dulce Calinic părinte!”

Interpretarea lui Andrei Pleşu despre operă este esenţială şi pentru Valeriu Anania: „Opera lui Dumnezeu a putut fi coruptă prin păcat. Operei omeneşti îi revine datoria de a restaura, împotriva păcatelor, orizontul mântuirii”.
Un mit personal, Valeriu Anania, cu sintagma lui Charles Mauron, preformalizat pe arhetipul creştin, devine formalizarea substanţială a unei vieţi şi a unui discurs spre sacru, îmbogăţind ethosul românesc şi ajutându-L pe Dumnezeu în Creaţia sa.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...